CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Podmioty współpracujące
Prelegenci
Nasze doświadczenie
Rejestracja
Lokalizacja
Seminarium Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych znak_formularz1Ze względu na rosnące zainteresowanie przyszłością inwestycji kogeneracyjnych, zespół CBE Polska organizuje piątą edycję autorskiego Seminarium "Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych", które odbędzie się 30 sierpnia 2017 roku w Warszawie.

Seminarium, wzorem minionych odsłon, będzie miało charakter wykładowo-dyskusyjny. W trakcie wydarzenia omówione zostaną możliwości inwestowania we wszystkie rodzaje kogeneracji. Podczas spotkania głos zabiorą zarówno eksperci reprezentujący największe koncerny energetyczne, jak i lokalne przedsiębiorstwa, a także firmy z nimi współpracujące. Prowadzący spotkanie zanalizują opłacalność budowy i modernizacji poszczególnych zakładów biorąc pod uwagę m.in. ich wielkość, lokalizację i dobrane technologie oraz skomentują wpływ systemów wsparcia na rozwój CHP, a także zwrócą uwagę, jak czytać prognozy szacujące czas zwrotu nakładów inwestycyjnych w obliczu przyszłego wdrożenia rynku mocy.

Do udziału w seminarium zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli:
  • elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni
  • przemysłowych odbiorców energii (takich jak mleczarnie, browary, zakłady mięsne, przetwórnie owoców, hurtownie, supermarkety, szklarnie etc.)
  • przedsiębiorstw rozważających budowę/modernizację mocy wytwórczych na własne potrzeby oczyszczalni ścieków
  • obiektów nieprzemysłowych o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i cieplną/chłód (m.in. duże klimatyzowane budynki biurowe i mieszkalne, hotele, baseny, szpitale)
  • potencjalnych inwestorów, dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
  • firm doradczych i kancelarii prawnych
  • przedsiębiorstw z sektora budownictwa przemysłowego oraz wykonawców projektów
  • banków finansujących inwestycje energetyczne
  • rządu, samorządów, branżowych izb i stowarzyszeń

Oparty na czerwonych i żółtych certyfikatach system wsparcia dla kogeneracji ma obowiązywać do końca 2018 roku.

Kogeneracja jest jednym z najefektywniejszych sposobów przetwarzania energii pierwotnej, a jej wspieranie to jedno z kluczowych narzędzi realizacji polityki energetycznej zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej. Wysokosprawna kogeneracja w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczenia emisji CO2 oraz do rozwoju wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a także do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Układy kogeneracyjne warto stosować w większości zakładów, w których występuje jednoczesne zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz cieplną. Dyrektywa o efektywności energetycznej nakłada na kraje członkowskie UE obowiązek opracowania analiz rozwoju źródeł produkujących energię i ciepło w skojarzeniu.

Dzięki zorganizowaniu kilkudziesięciu wydarzeń szkoleniowych i konferencyjnych od 2011 nawiązaliśmy kontakt z kilkoma tysiącami ekspertów z szeroko pojętego sektora energetycznego oraz branż związanych z tym sektorem.Joomlart