CBE Polska

Article Index
Start
Our experience
Agenda
Speakers
Workshop
Touring of EC Siekierki
Cooperating entities
Registration
fsb5en FSB4 sala1 750 znak formularzEN


I fsb

I fsb 2

I fsb 1
fsb baner final
The 1st edition of the National Forum of Biomass Combustion was held on 20-21 April 2011 in Czestochowa, and it was entirely dedicated to the issues of the fuel use in the power generating enterprises. The Forum combined the elements of conference and presentation. During the two days we hosted more than 200 representatives from key energy companies, academic staff as well as main solution providers for the sector. The conference was held on the first day, in the main hall of the Faculty of Engineering and Environmental Protection of the Czestochowa University of Technology, while on April 21 all participants had the opportunity to visit the most modern plant for biomass burning in Poland, i.e. Fortum Power and Heat Plant in Czestochowa.

The substantive side of the Forum was supported by the Program Board chaired by Prof. Wojciech Nowak, Dean of the Faculty of Engineering and Environmental Protection of the Czestochowa University of Technology; the Board was made up of: Prof. Adam Gula, Prof. Jan Kozlowski, Prof. Andrzej Szlek, Dr. Krystyna Kubica and Karol Teliga.

The Honorary Host of the Forum was the Czestochowa University of Technology and the company Fortum; the Honorary Patronage was taken by the following institutions: the Polish Chamber of Biomass, the Polish Cleaner Production Movement Society, the Polish Biomass Association POLBIOM, the National Energy Conservation Agency, the Association of Polish Electrical Engineers. The event was sponsored by: the company Foster Wheeler, which was the strategic partner of the event, as well as the companies Sefako and Sick. More...
II fsb

II fsb 1

II fsb 2
fsb2
II edycja wydarzenia została zaprezentowana w nowej odsłonie. Opócz cześci wykładowej zaczęliśmy organizować plebiscyt "Tytani Energii", którego Gala organizowana jest rokrocznie w Kopalni Soli w Wieliczce. Prof. Andrzej Szlęk, Członek Rady Programowej Forum oraz Kapituły Konkursu "Tytani Energii 2011" w humorystyczny sposób odniósł się do frekwencji na wydarzeniu: "Konferencja rozwija się jak kula śniegowa. Jeżeli w takim tempie będzie przyrastała liczba uczestniczących to wydaje mi się, ze za 3 lata będziemy musieli wynająć stadion narodowy na jej prowadzenie". Honorowy Patronat na Forum objęli: Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego, Politechnika Częstochowska, Politechnika Opolska, Polskie Towarzystwo Biomasy "POLBIOM", Szwedzko Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki, Europejska Unia Przemysłu Elektroenergetycznego Eurelectric, Niemiecka Agencja Zasobów Odnawialnych, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Krajowa Federacja Producentów Zbóż, Izba ZbożowoPaszowa, Giełda Papierów Wartościowych, Stowarzyszenie VGB Powertech. Parterami strategicznymi obecnej edycji byli: już po raz drugi współpracująca przy wydarzeniu Firma Foster Wheleer Energia Polska oraz Firma OMIS. W gronie Parterów technologicznych zaprezentowały się Firmy: FP Engineering i Metzo. Parterem Forum została firma Nalco Mobotec natomiast jako Ekspert branżowy zaprezentowała się Firma Fumar. Wśród Dostawców branżowych obecnej edycji Forum znalazły się Firmy: Elbis, Metalerg, Kablitz oraz Schenk Process. Wśród uczestników zebrało się blisko 400 specjalistów reprezentujących sektor energetyczny, kluczowe instytucje, stowarzyszenia branżowe oraz najlepszych dostawców rozwiązań dla sektora. To prawie dwa razy więcej uczestników niż w pierwszej, częstochowskiej edycji wydarzenia w 2010 roku. Gospodarzem obecnej edycji była Akademia Górniczo Hutnicza. Dzięki uprzejmości Jego Magnificencji Rektora Profesora Antoniego Tajdusia Forum zagościło w głównej auli audytoryjnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W Forum zaangażowało się ponad 90 partnerów i instytucji współpracujących. Gościmy kilkudziesięciu ekspertów i inwestorów zagranicznych.
III fsb 2

III fsb 1

III fsb 3

III fsb
fsb3 baner
W 2013 roku, rynek biomasowy ogarnął duży kryzys. O sposobach na przetrwanie w trudnych czasach jak również innych aspektach związanych z energetycznym wykorzystaniem biomasy dyskutowano na dorocznym, międzynarodowym III Forum spalania biomasy, które odbyło się w dniach 24-25 kwietnia 2013 roku w Krakowie. Przez dwa dni wydarzenia Forum odwiedziło blisko pół tysiąca gości, biorąc udział w debatach plenarnych, specjalistycznych sesjach warsztatowych ("Biomasa w świetle nowego prawa", "Kontraktowanie logistyka i magazynowanie biomasy" oraz "Biomasa w małej skali") oraz części wystawienniczej. Zwieńczeniem Forum była wielka gala nagród "Tytani Energii 2012", która odbyła się w sali widowiskowej "Warszawa" Kopani Soli w Wieliczce. Podczas uroczystości wręczono nagrody przedsiębiorstwom z szeroko pojętego sektora przemysłowego, które mogą pochwalić się najlepszymi praktykami w zakresie efektywności energetycznej, ochrony środowiska i ekologicznej produkcji, jak również najlepszym dostawcom rozwiązań dla tego sektora.
Przy organizacji III edycji Forum współpracowało ponad 120 podmiotów. Wśród uczestników gościło kilkudziesięciu ekspertów zagranicznych z takich krajów jak: Słowacja, Czechy, Niemcy, Włochy, Finlandia, Szwecja, Bułgaria, Austria, Holandia, Belgia, Stany Zjednoczone, Korea. Moderatorem III Forum spalania biomasy był dr Rafał Rajczyk sekretarz Forum, reprezentujący Politechnikę Częstochowską. Partnerami technologicznymi Forum byli: FP Engeineering Ltd, Integro Earth Fuel, BMH Technology, ANT sp. z o.o., FLUID S.A., Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o. o. , Grupa Powen Wafapomp S.A. Partnerem prawnym Forum: była Kancelaria GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy Prawni natomiast Partnerem Logistycznym: Grupa CTL Logistics. W gronie Ekspertów technologicznych prezentowały się firmy: Fumar oraz Hajduk Group, natomiast wśród dostawców branżowych firmy: Kablitz, GH Intertech oraz Araj. Dodatkowo na stoisku wystawienniczym zaprezentował się portal praca.pl. W drugim dniu wydarzenia zorganizowane były trzy specjalistyczne warsztaty równoległe, którym partnerowali kolejno: Warsztatom "Biomasa w świetle nowego prawa" firma Enerbit, Warsztatom "Kontraktowanie, logistyka i magazynowanie biomasy" firmy : SEW Eurodrive, CTL Logistics, Agrex eco, oraz firma Gutkowski, Warsztatom "Biomasa w małej skali" partnerowalifirma Viessman, i po raz drugi na Forum firma Metalerg.
EZO2 2

EZO2 4

EZO2 5
ezo
Across the Europe, just like mushrooms after the rain, spring up a modern waste incineration plants and plants producing alternative fuel (RDF, SRF, EBS ...) as well as local CHP installations adapted to their combustion. Power industry, which before was investing in biomass, also begins to consider the use of these fuels in their plants. The potential of use of waste for energy purposes in Poland is huge, due to the fact that large amount of waste is not developed yet. Consequently, on 3rd October 2013 in Warsaw, seminar "Energy from waste. Investments, fuel and technologies" was held. At that event we've cooperated with more than 70 entities and gathered about 130 participants from Poland and abroad. As in Poland waste-to-energy sector is still developing, experts from Korea, Switzerland, Netherlands, Germany, Italy, Lithuania, Finland and Canada have shared their experience. Strategic Partners of the seminar were companies: GH Intertech, POSCO Engineering & Construction, Turbomach and Cross Wrap. Company Ekokogenracja was a Technology Partner and in group of Technological Experts following companies were presented: Termomeccanica Ecologia S.p.A, abd VECOPLAN. Exhibitors: BMH Technology i Kaefer. It is also worth mentioning that Waste Away was a Sponsor of Coffee Brake. We invite you to read the official conclusions of the seminar, which as the official position of the industry will be submitted to the Ministry of the environment, Ministry of the economy and the relevant parliamentary committee. Meanwhile, we invite you to view photos from the seminar. More
EZO postulaty Zwieńczeniem seminarium, które odbyło się w dniu 3 października 2013 roku było sformułowanie listu otwartego do Ministra Środowiska, Gospodarki oraz Szefa Stałej Podkomisji ds. Monitorowania Gospodarki Odpadami Sejmu RP. Pod linkiem prezentujemy listę postulatów i wniosków, które zostały sformułowane jako oficjalne stanowisko polskiej branży "Waste to Energy". Zebrane przez nas sugestie dotyczą w szczególności kwestii związanych z możliwościami energetycznego wykorzystania odpadów oraz braków w otoczeniu regulacyjnym, które utrudniają inwestycje. W naszym przekonaniu są one warte uwzględnienia podczas przygotowywania odpowiednich aktów prawnych i mechanizmów wsparcia. Prezentując listę konkretnych propozycji dotyczących regulacji, możemy wyrazić głęboką nadzieję, że konkretne resorty uwzględnią je w swoich pracach nad nowymi przepisami. Więcej..
EZO 1

EZO 2

EZO 3
ezo2 pl

Druga edycji międzynarodowego seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", odbyła się 25 marca 2014 w Warszawie. Została zorganizowana w ścisłej współpracy merytorycznej z Europejską Konfederacją Wytwórców Energii z Odpadów (Confederation of European Waste-to-Energy Plants), która reprezentuje około 380 instalacji produkujących energię z odpadów w Europie, czyli 88% całego europejskiego rynku. W instalacjach tych poprzez produkcję energii termicznie przekształca się rocznie 54 mln ton odpadów z gospodarstw domowych i komunalnopodobnych, pozostałych po działaniach zapobiegających ich powstawaniu, po wtórnym wykorzystaniu i recyklingu. Honorowy Patronat nad Seminarium objęli: The Waste-to-Energy Research and Technology Council (WTERT), Ambasada Danii, Politechnika Łódzka, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Instytut Ochrony Środowiska Polski Instytut Badawczy, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Fundacja Poszanowania Energii, Stowarzyszenie Promocji Paliw Alternatywnych, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Jarosław Rzepa Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent m. st. Warszawy, Prezydent miasta Konina. Wydarzenie zostało objęte również Mecenatem Miasta Szczecin. W wydarzeniu udział wzięło blisko 150 ekspertów reprezentujących branże: odpadową, energetyczną i rozwijający się sektor WTE.
tytani 1

tytani 3

tytani 2
TYTAN male Konkurs "Tytani Energii" to unikalny, niekomercyjny konkurs skierowany do przedsiębiorstw z szeroko pojętego sektora przemysłowego, które mogą pochwalić się najlepszymi praktykami w zakresie efektywności energetycznej, ochrony środowiska i ekologicznej produkcji, jak również dostawców najlepszych rozwiązań dla tego sektora. Jest on wydarzeniem towarzyszącym cyklicznie odbywającemu się "Forum spalania biomasy". Nagrody przyznawane są za osiągnięcia roku poprzedniego. W konkursie Tytani Energii nagradzamy firmy, które są liderami w konkretnych działaniach i projektach, dzięki czemu odnoszą sukcesy na rynku krajowym i międzynarodowym. Konkurs ma na celu popularyzację ludzi, którzy przyczyniają się do rozwoju rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej, najciekawszych produktów w tym sektorze, a także promocję innowacyjnej myśli technicznej. Nagrody przyznawane są przez niezależną Kapitułę Konkursową. Rozstrzygnięciu plebiscytu, począwszy od 2011 roku, towarzyszy uroczysta gala odbywająca się w spektakularnych wnętrzach Kopalni Soli w Wieliczce, w sali widowiskowej "Warszawa", która znajduje się na głębokości 122,5 m. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach:
  • Produkt / rozwiązanie roku
  • "Wielkoskalowa" inwestycja
  • "Małoskalowa' inwestycja
  • Odpowiedzialność środowiskowa
Kulisy poprzednich edycji wydarzenia, Galę rozdania nagród "Tytani Energii", fotogalerię z uroczystości oraz szczegółowe artykuły relacjonujące minione spotkania, można znaleźć na dedykowanym portalu tematycznym: http://spalaniebiomasy.pl/pl/o-forum.html
fsb4-1

fsb4-2

fsb4-3
fsb4 490
4th edition of the international conference "Forum of Biomass & Waste", was organized by a team of CBE Poland on 15 April 2015 in Krakow. The meeting was attended by nearly 300 participants representing various sectors of industry and industries related to the ecological production of electricity and heat. General partner of the event was the company Turboden, Strategic partner - Advanced Cyclone Systems (ACS). As an industry suppliers presented themselves at the event FUMAR and company Ropa Polska, which is the exclusive representative of the brand Albach in Poland, and as Exhibitors promoted their offers: BMH Technology, Falubaz Poland, Lodge Cottrell, GH Intertech and the International Flame Research Foundation (IFRF). The sponsor of the coffee break was the company Standardkessel Baumgarte belonging to the group JFE-Engineering. Amoung the Honorary Patronage of the 4th Forum were: Janusz Piechociński - Deputy Prime Minister and Minister of Economy, Marek Sawicki - Minister of Agriculture and Rural Development, Marek Sowa - Marshal of the Malopolska region, Jacek Majchrowski - Mayor of the City of Krakow, and the Polish Chamber of Biomass, Polish Chamber of Waste Management, Recycling Polish Chamber of Commerce, Polish Biomass Association and the Lewiatan Confederation. Simultaneous translation of the event was provide by company Bireta

The media patrons of the 4th Forum of Biomass & Waste were: wyborcza.biz portal, monthly "Biomass Magazine", the magazine "Business & Ecology", quarterly "Paliwa i Energetyka" ("Fuels and Energy Sector"), the business magazine "Fakty" ("Facts"), oze.pl portal, as well as the portals: ekonews.com.pl, gramwzielone.pl, infor.pl, portalenergia.pl, ioze.pl, elektryka.org, biznesalert.pl, srodowisko.abc.com.pl, elektroonline.pl, inzynieria.com, energiamax.pl and srodowisko.pl. Więcej...


Joomlart