CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegenci
Artykuły
Sponsorzy
Patroni honorowi
Lokalizacja
Rejestracja
npg baner
znak_formularz1

Warunki uczestnictwa:
 1. Koszt udziału jednej Osoby w wydarzeniu to:
  1190 zł + 23% VAT dla osób zgłoszonych do 16 marca 2012 r.
  1390 zł + 23% VAT dla osób zgłoszonych po 16 marca 2012 r.
 2. Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo w wydarzeniu, materiały wydarzenia poczęstunek w trakcie wydarzenia typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 3. Przesłanie do Center for Business Education faksem lub pocztą elektroniczną wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Center for Business Education a Zgłaszającym
 4. Potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu zostaną wysłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail lub faksem w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego
 5. Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego ale nie później niż przed wydarzeniem . Warunkiem wstępu na wydarzenie jest dokonanie wpłaty przed wydarzeniem na konto: Center for Business Education, ul. Chmielna 35/ 200, 00-021 Warszawa; BRE Bank SA; 89 1140 2004 0000 3002 7181 9145
 6. Kopię dowodu wpłaty lub przelewu należy przesłać e-mailem lub faksem na numer: +48 22 82 77 123
 7. Po otrzymaniu kopii dowodu wpłaty, w ciągu 7 dni roboczych zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 8. Rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu należy przesłać listem poleconym na adres organizatora.
 9. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa.
 10. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 11. W przypadku odwołania zgłoszenia na 30 do 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 350 PLN + 23% VAT.
 12. Osoby, które uiściły opłatę za wydarzenie a odwołują uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem otrzymają zwrot 50% opłaty.
 13. Osoby, które nie zapłaciły a odwołują uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem są zobowiązane do wniesienia opłaty w wysokości 50% ceny uczestnictwa
 14. Na 7 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w wydarzeniu. Osoby, które nie odwołają swej rezerwacji, a nie wezmą udziału w wydarzeniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 15. Center for Business Education zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu wydarzenia
 16. Kontakt z organizatorem: CBE Polska, tel./ faks +48 22 82 77 123, mail:


Joomlart