CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Artykuły
Sponsorzy
Patroni honorowi
Lokalizacja
Rejestracja
npg baner
znak_formularz1

Szanowni Państwo,

W dniu 22 grudnia 2011 r. Ministerstwo Gospodarki ogłosiło projekt ustawy Prawo gazowe, która wyodrębniła ten sektor z wcześniejszego zbyt ogólnego prawa energetycznego. Ustawodawcy uznali, że rynek gazowy winien mieć oddzielne przepisy. Ze względu na tendencyjny wzrost roli gazu ziemnego na rynku paliwowym kolejni inwestorzy uruchamiają instalacje gazowe lub gazowo-parowe. Progresywny charakter zużycia gazu wymaga skorelowania tego procesu z odpowiednimi zmianami regulacyjnymi. Proces rozwojowy rynku gazowego, w tym jego konieczna liberalizacja musi mieć charakter kompleksowy. Rozbudowa infrastruktury nie może postępować bez odpowiednich zmian legislacyjnych.

Pomimo wyodrębnienia przepisów prawa gazowego z ogólnego prawa energetycznego obliguje ono wszystkie podmioty wykorzystujące to paliwo w procesie produkcji, wydobycia, przesyłu oraz dystrybucji. Jakie konsekwencje dla sektora ma nowa ustawa? Czy spełniła ona oczekiwania branży? Jakie nowe obowiązki nakłada się nie tylko na OSP, OSD ale i na odbiorcę końcowego? Jaki wpływ na funkcjonowanie rynku gazu a także na powszechne dążenie do jego liberalizacji mają nowe przepisy? Na te i inne pytania szereg Ekspertów odpowie podczas Seminarium "Nowe Prawo Gazowe. Konsekwencje dla sektora", które odbędzie się w dniu 28 marca w Warszawie.


Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:
 • Przedstawicieli sektorów: gazowniczego, energetycznego, komunalnego, ciepłowniczego
 • Dystrybutorów, dostawców i importerów gazu
 • Dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
 • Firmy doradcze i inżynieryjne
 • Przemysłowych odbiorców gazu
 • Firmy z sektora budownictwa przemysłowego/ wykonawców projektów
 • Przedstawicieli banków finansujących inwestycje energetyczne
 • Przedsiębiorstwa posiadające koncesje na poszukiwanie, wydobycie i obrót gazem
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką wykorzystania gazu w energetyce


Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia znalazły się:
 • Prawo gazowe z 22.12.2011 r - najważniejsze zapisy i zmiany
 • Wpływ nowej ustawy gazowej na taryfikację cen gazu i liberalizację rynku
 • Analiza wpływu nowej ustawy na rynek energetyczny
 • System rozliczeń ilościowych i finansowych rynku gazu ziemnego na TGE
 • Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
 • Tworzenie giełdowego rynku gazu w Polsce. Wirtualny handel gazem ziemnym
 • Problemy rozwoju i eksploatacji w świetle nowych przepisów
 • Duon fuel a uwolnienie rynku gazu
 • Ochrona konsumentów
 • Nowe obowiązki i uprawnienia operatorów systemowych
 • Nowe regulacje a stymulowanie konkurencyjności - droga do bezpieczeństwa energetycznego

 

fit200

noze 200x100

Skorzystaj z naszego doświadczenia. W 2012 roku zorganizowaliśmy już dwa specjalistyczne spotkania poświęcone regulacjom z tzw. "trójpaku ustaw"!NPG pane lFIT NPG FIT sala


Joomlart