CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Artykuły
Sponsorzy
Patroni honorowi
Lokalizacja
Rejestracja
npg baner
znak_formularz1

Program Seminarium

"Nowe prawo gazowe. Konsekwencje dla sektora"

28 marca 2012 roku, Warszawaalt8:30 - 9:00

Rejestracja Uczestników, poranna kawa
alt9:00 - 10:30

Prawo gazowe z 22.12.2011 r - najważniejsze zapisy i zmiany cz I.
 • Dyrektywy unijne a nowa ustawa
 • Podmioty zobowiązane i uprawnione
 • Poziom obowiązku krajowego
 • Wpływ nowych przepisów na poszczególne podmioty zobligowane
 • Nowe regulacje w zakresie zapasów obowiązkowych i bezpieczeństwa dostaw
 • Modyfikacja głównych umów zawieranych na rynku gazu
 • Nowy system koncesyjny rynku gazu
 • Czasookres obowiązywania ustawy

Prelegent:
Mec. Tomasz Dobrzyński LL.M., Kancelaria prawna CWW
alt
10:30-11:00
Przerwa na kawę

alt11:00 - 12:00

Prawo gazowe z 22.12.2011 r - najważniejsze zapisy i zmiany cz II.

Prelegent:

Mec. dr Małgorzata Żurawik - Szychowska, Kancelaria prawna CWW
alt12:00 - 12:30

Wpływ nowej ustawy gazowej na taryfikację cen gazu i liberalizację rynku

 • Nowy podział uprawnień nadzorczych i regulacyjnych nad rynkiem gazu
 • Zadania jednostek sektora publicznego
 • Ochrona odbiorcy wrażliwego na rynku gazu
 • Rola URE w egzekwowaniu nowego prawa
 • Obowiązki i kompetencje Prezesa URE
 • Nowe regulacje a kształtowanie się cen gazu
 • Nowa ustawa a liberalizacja rynku

Prelegent:
Dr Robert Gwiazdowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha
alt12:30 - 13:15

System rozliczeń ilościowych i finansowych rynku gazu ziemnego na TGE
Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Tworzenie giełdowego rynku gazu w Polsce. Wirtualny handel gazem ziemnym

Prelegent:
Andrzej Kalinowski, Dyrektor Działu Rozliczeń i Rozrachunku, IRGiT S.A.
alt13:15 - 14:00

Lunch

alt14:00 - 14:30

Duon fuel a uwolnienie rynku gazu

Prelegent:

Krzysztof Hrywniak, Dyrektor Departamentu Handlu Hurtowego, KRI Marketing and Trading S.A.
alt14:30 - 15:30

Dyskusja panelowa:
Wpływ nowej ustawy gazowej na branżę gazową i sektor energetyczny

 • Konsekwencje dla dużych i małych wytwórców
 • Realia dostawców, odbiorców i pośredników
 • Opłacalność inwestycji w świetle nowego prawa
Uczestnicy Dyskusji:
 • Wacław Bilnicki, Dyrektor, Departament Energetyki Konwencjonalnej, PGNiG Energia S.A.
 • Daria Kulczycka, Dyrektor Departamentu Energii i Ochrony Klimatu, PKPP Lewiatan
 • Mec. Tomasz Dobrzyński LL.M., Kancelaria prawna CWW
 • Krzysztof Hrywniak, Dyrektor Departamentu Handlu Hurtowego, KRI Marketing and Trading S.A.
alt16:00

Podsumowanie seminarium, zakończenie oraz wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwoPo każdym z wystąpień przewidziano sesję pytań i odpowiedzi ze strony uczestników seminarium.


Joomlart