CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegenci
Artykuły
Sponsorzy
Patroni honorowi
Lokalizacja
Rejestracja
npg baner
znak_formularz1

Podczas Seminarium wystąpią m.in. następujący Eksperci:

Robert Gwiazdowski

Robert Gwiazdowski - Prezydent Centrum im. Adama Smitha

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, doradca podatkowy. Specjalność naukowa: myśl polityczna, prawna i ekonomiczna.
Specjalność praktyczna: prawo finansowe i podatkowe, prawo korporacyjne, prawo energetyczne.
Doradca wielu polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, zarówno wielkich koncernów (także giełdowych), jak i firm z sektora MSP.
Autor książek: "Sprawiedliwość a efektywność opodatkowania. Pomiędzy progresją a podatkiem liniowym", "Doktrynalne przesłanki i praktyczne konsekwencje progresywnego i proporcjonalnego opodatkowania dochodów" (w druku) oraz licznych opracowań i artykułów naukowych i publicystycznych.

t dobrzynski

Mec. Tomasz Dobrzyński LL.M., Kancelaria prawna CWW

Wspólnik w Kancelarii CWW. Jest radcą prawnym wpisanym na listę prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku. Na Uniwersytecie w Bochum/Niemcy uzyskał tytuł LL.M. Równolegle ukończył również kurs prawa energetycznego i geologicznego w Institut für Berg- und Energierecht. Aktualnie jest doktorantem na Freie-Universität w Berlinie i pisze pracę z zakresu prawa energetycznego.
Specjalizuje się w prawie energetycznym, handlowym i gospodarczym, prawie konkurencji, a w szczególności koncentracjach przedsiębiorstw, zamówieniach publicznych oraz zagadnieniach związanych z pomocą publiczną i absorpcją środków unijnych. Brał udział w przygotowywaniu wielu raportów due dilligence oraz analiz przedprywatyzacyjnych. Doradzał w procesach inwestycyjnych związanych z budową źródeł energetycznych, kogeneracyjnych i ciepłowniczych. Uczestniczy w projektach związanych z inwestycjami w energetykę wiatrową. Doradzał w negocjacjach związanych z obrotem gazem. Współuczestniczył w wielu postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz w sporach z nim przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uczestniczy również w sporach sądowych związanych z prawem do korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa energetyczne. Współpracuje przy bieżącej obsłudze przedsiębiorstw energetycznych na rynku dolnośląskim i krajowym.
Doradzał największym gminom w Polsce w procesach związanych z absorpcją środków unijnych oraz w procesach związanych z tworzeniem pierwszych w Polsce spółek komunalnych, którym gminy udzielają tzw. zamówień w systemie "in house".

Mec. dr Małgorzata Żurawik - Szychowska, Kancelaria prawna CWW


Radca prawny, doktor nauk prawnych, jest autorem licznych publikacji z zakresu przekształceń własnościowych oraz spółek handlowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw sektora energetycznego w tym w zakresie budowy nowych jednostek wytwórczych, nabywania przedsiębiorstw energetycznych oraz linii przesyłowych a także przygotowywania regulacji zakupowych dla grup kapitałowych. Posiada specjalistyczną wiedzę nabytą w:Ministerstwie Skarbu Państwa,strukturach EUROELECTRIC, komisji eksperckiej NF Fiscal w Brukseli w zakresie ujednolicenia obciążeń fiskalnych sektora energetycznego, udziale w pracach legislacyjnych ustaw regulujących sektor energetyczny.

Andrzej Kalinowski

Andrzej Kalinowski, Dyrektor Działu Rozliczeń i Rozrachunku IRGiT S.A.


Absolwent SGPiS (SGH). Z rynkiem kapitałowym związany od 1990 jeszcze jako pracownik Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Współtworzył system rozliczeń i rozrachunku dla GPW S.A. a także WGT S.A. W latach 1995 - 1997 pracował w Polskiej Giełdzie Finansowej S.A. (obecnie Bond Spot S.A.). Od 2006 związany z Grupą Kapitałową TGE S.A. Brał udział w pracach koncepcyjnych i organizacyjnych przy tworzeniu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.

Krzysztof Hrywniak Krzysztof Hrywniak, Dyrektor Departamentu Handlu Hurtowego, KRI Marketing and Trading S.A.

Absolwent wydziału Elektrotechniki i Automatyki na Politechnice Gdańskiej oraz dwuletnich podyplomowych studiów menadżerskich (MBA) realizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów. Ukończył również dwuletnie studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i Ekonomia na Politechnice Gdańskiej.
Obecnie w firmie KRI Marketing and Trading S.A. (właściciela marki DUON) obejmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Handlu. Nadzoruje zarządzanie portfelem kontraktów zawartych na potrzeby klientów DUON oraz odpowiada za kontraktacje gazu i energii na rynkach hurtowych w Polsce i UE.
Jest doświadczonym specjalistą do spraw obrotu energią, swoją znajomość funkcjonowania rynku hurtowego zdobył pełniąc m.in. funkcje Dyrektora Handlu Energią w spółce ELNORD oraz Dyrektora Departamentu Obrotu w grupie Energa – Obrót S.A.
Waclaw Bilnicki male

Wacław Bilnicki, Dyrektor, Departament Energetyki Konwencjonalnej, PGNiG Energia S.A.


Od 2010 r. dyrektor Departamentu Energetyki Konwencjonalnej w PGNiG Energia S.A. przygotowuje inwestycje w źródłach kogeneracyjnych silnikowych i turbinowych na paliwa gazowe. W latach poprzednich realizował inwestycję 1000 MW bloku na parametry nadkrytyczne w El. Kozienice w grupie Enea. Przygotowywał optymalizacje gospodarki energetycznej dla podmiotów z przemysłu maszynowego i przetwórczego oraz długoterminowe strategie rozwoju dla przedsiębiorstw wytwórczych i dystrybucyjnych w sektorze energetyki w Polsce i zagranicą, kierownicze funkcje w sektorze finansowym i na rynku kapitałowym m.in. w ARP S.A., PKO BP, PTP S.A., CSFB. Specjalizuje się w systemach sterowania i zarządzania wytwórczymi źródłami hybrydowymi w technologiach opartych o paliwa stałe, gazowe i OZE.

Daria Kulczycka

Daria Kulczycka, Dyrektor Departamentu Energii i Ochrony Klimatu, PKPP Lewiatan


Ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan od 2005 roku. Odpowiedzialna za opiniowane legislacji środowskowej krajowej i UE. Opiekun związków branżowych Lewiatna z sektorów energetyki oraz chemii. Członek grup roboczych BUSINESSEUROPE ds. energii i ochrony klimatu. Wcześniej przez 15 lat pracownik polskiej firmy konsultingowej NICOM, w której prowadziła projekty prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.Joomlart