CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegenci
Artykuły
Sponsorzy
Patroni honorowi
Lokalizacja
Rejestracja
npg baner
znak_formularz1

PGNIG_centrum2_male

 

PGNIG_centrum3_male

Centrum Szkolenia Gazownictwa jest wiodącą jednostką w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń w podsektorze gazowniczym. Zostało powołane 16 kwietnia 1996 roku Zarządzeniem Naczelnego Dyrektora PGNiG w celu zaspokojenia wciąż rosnących potrzeb w gazownictwie w zakresie kształcenia. Centrum zlokalizowano na terenie zabytkowej "Gazowni Warszawskiej" w odrestaurowanym na ten cel budynku odsiarczalni suchej z XIX wieku.

W Centrum prowadzone są szkolenia dla projektantów, inspektorów nadzoru, pracowników technicznych oraz monterów - bezpośrednich wykonawców prac w zakresie: instalacji i urządzeń gazowych, sieci gazowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, pedagogiki, prawa budowlanego, energetycznego, finansów, organizacji i marketingu, obsługi komputerów i oprogramowania i innych dotyczących firm gazowniczych.


Centrum Szkolenia Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
www.csg.edu.pl

Mapa dojazdu

PGNIG_Mapka-dojazdu_male
PGNIG_PLAN_terenu_male

Joomlart