CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Lokalizacja
Warunki rejestracji
PPAD 650

Warunki uczestnictwa:
 • Na zgłoszenia od Państwa czekamy do 10 października 2023 roku
 • Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i obejmuje: uczestnictwo w wydarzeniu, materiały, poczęstunek (kawa, cherbata, przekąski).
 • Zgłoszenia należy dokonać poprzez mailową deklarację chęci udziału (zawierającą dodatkowo: dane kontaktowe oraz podmiot reprezentowany) wysłaną na adres:
 • Organizatorzy zastrzegają, że:
  • decyduje kolejność zgłoszeń,
  • nie przyjmują zgłoszeń od osób prywatnych ( prosimy o kontakt ze skrzynek służbowych)
  • zastrzega sobie również prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia
 • Potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu zostaną wysłane na podany adres e-mail
 • Najpózniej w przeddzień wydarzenia Uczestnik otrzyma wszelkie informacje organizacyjne dot. wydarzenia
 • Materiały w wersji elektronicznej zostaną rozesłane do uczestników drogą mailową w ciągu 2 dni od zakończenia wydarzenia.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu wydarzenia
 • Kontakt w sprawie wydarzenia: rr telefonu: 228 277 123, mail:


Joomlart