CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Sponsorzy
Patroni
Lokalizacja
Rejestracja
zups_baner1


znak_formularz1


PGNIG_centrum2_male

 

PGNIG_centrum3_male

Seminarium "Zagospodarowanie produktów ubocznych spalania biomasy" odbędzie się w Centrum Szkolenia Gazownictwa przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie, w sali konferencyjnej nr  105/106 na pierwszym piętrze.

Centrum Szkolenia Gazownictwa jest wiodącą jednostką w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń w podsektorze gazowniczym. Zostało powołane 16 kwietnia 1996 roku Zarządzeniem Naczelnego Dyrektora PGNiG w celu zaspokojenia wciąż rosnących potrzeb w gazownictwie w zakresie kształcenia. Centrum zlokalizowano na terenie zabytkowej "Gazowni Warszawskiej" w odrestaurowanym na ten cel budynku odsiarczalni suchej z XIX wieku.

W Centrum prowadzone są szkolenia dla projektantów, inspektorów nadzoru, pracowników technicznych oraz monterów - bezpośrednich wykonawców prac w zakresie: instalacji i urządzeń gazowych, sieci gazowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, pedagogiki, prawa budowlanego, energetycznego, finansów, organizacji i marketingu, obsługi komputerów i oprogramowania i innych dotyczących firm gazowniczych.


Centrum Szkolenia Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
www.csg.edu.pl

Mapa dojazdu

PGNIG_Mapka-dojazdu_male
PGNIG_PLAN_terenu_male

Joomlart