CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegenci
Sponsorzy
Patroni
Lokalizacja
Rejestracja
zups_baner1


znak_formularz1

Szanowni Państwo,

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię i nowo powstającymi instalacjami, ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych z sektora energetycznego ulega nieustannemu wzrostowi. Ze względu na wymogi ekologiczne i środowiskowe przedsiębiorstwa o charakterze "odpadotwórczym" mają obowiązek zagospodarowywania ubocznych produktów spalania. W zależności od charakteru wykorzystywanego paliwa a także kodu odpadów i odpowiednich regulacji prawnych UPS są utylizowane, składowane bądź zagospodarowywane.Technologie gospodarczego ich wykorzystania umożliwiają zredukowanie ilości odpadów i tym samym zmniejszenie ich ekologicznej szkodliwości. Niejednokrotnie dywagowano już na temat możliwości recyklingu UPS z paliw konwencjonalnych. Odbiorcami odpadów możebyć branża drogowa, cementowa, ceramiczna wykorzystując min. gipsy i popioły. W przypadku odpadów ze spalania 100% biomasy sprawa wydaje się bardziej skomplikowana. Coraz więcej inwestorów stawia na instalacje oparte w całości na paliwie biomasowym jednocześnie nie wiedząc co zrobić z odpadami, których nikt nie chce wykorzystać.

Wobec powyższego, niezwykle istotnym jest by zarówno przed podjęciem inwestycji w instalacje do spalania biomasy, jak również w trakcie ich późniejszej eksploatacji być przygotowanym na szereg wymogów związanych z gospodarką odpadami. W nawiązaniu do powyższego prezentujemy Państwu seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania biomasy", które odbędzie się w dniu 23 listopada 2011 roku w Warszawie. Będzie miało ono charakter wykładowo - dyskusyjny. W trakcie seminarium Eksperci omówią możliwości i propozycje wykorzystania odpadów ze spalania biomasy.


fsb_baner_final

Seminarium jest kontynuacją Ogólnopolskiego "Forum spalania biomasy", które odbyło się w dniach 20- 21 kwietnia 2011 r. w siedzibie Politechniki Częstochowskiej i zgromadziło 230 przedstawicieli kluczowych przedsiębiorstw w kraju. Forum jest największym w Polsce wydarzeniem poświęconym wykorzystaniu ekologicznego paliwa jakim jest biomasa, w przedsiębiorstwach energetycznych.

fsb_baner_dzien_specjalny DSC_0120By zobaczyć pełna relację z Forum kliknij TUTAJ.


Kluczowe zagadnienia seminarium:
 • Eksperci skomentują otoczenie regulacyjne i przestrzeń prawną wokół gospodarki odpadami

 • Zaproponują możliwości technologicznych rozwiązań

 • Podzielą się doświadczeniami z procesu utylizacji odpadów z biomasy we własnych przedsiębiorstwach

 • Problematyka wykładów oscylować będzie wokół następujących zagadnień:

  • Przepisy regulujące i prawne aspekty zagospodarowania odpadów z biomasy

  • Rodzaje i właściwości wytwarzanych UPS

  • Możliwości uzdatniania odpadów

  • Propozycje instalacji przetwarzających

  • Niskoodpadowe technologie produkcji

  • Możliwości wykorzystania UPS - podmioty zainteresowane odbiorem UPS

  • Doświadczenia zagraniczne w zakresie wykorzystania UPS z biomasyDo udziału w wydarzeniu zapraszamy:
 • Przedstawicieli: elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni oraz przemysłowych odbiorców energii, wykorzystujących biomasę w produkcji energii

 • Inwestorów

 • Dostawców i producentów biomasy

 • Firmy zajmujące się transportem, utylizacją i przeróbką odpadów

 • Dostawców produktów i rozwiązań technologicznych

 • Firmy doradcze i inżynieryjne

 • Firmy z sektora budownictwa przemysłowego/ wykonawców projektów

 • Przedstawicieli banków finansujących inwestycje energetyczne

 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką inwestycji w sektorze energetycznym oraz kwestią proekologicznych rozwiązań w energetyceSerdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Seminarium, jak również współpracy merytorycznej, medialnej i sponsorskiej!


Joomlart