CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Sponsorzy
Patroni
Lokalizacja
Rejestracja
zups_baner1


znak_formularz1

 

 

Program seminarium
23 listopada 2011 roku, Warszawa


coffe cup_male08:00 - 09:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa
wyklad_maly09:00 - 09:05

Uroczyste otwarcie seminarium, powitanie uczestników przez Organizatorów, oraz Przedstawicieli Patronów Honorowych

 Blok I Otoczenie regulacyjne wokół UPS z biomasy
wyklad_maly 09:05 - 09:30

Aktualne i projektowane przepisy dotyczące zagospodarowania pozostałości ze spalania biomasy

 • Pojęcie biomasy – wielość definicji
 • Pozostałości ze spalania biomasy – odpady czy produkty uboczne
 • Obecnie obowiązujące i projektowane wymagania dotyczące zagospodarowania odpadów ze spalania biomasy
 • Szczególne wymagania związane z zagospodarowaniem biomasy zawartej w odpadach komunalnych
Prelegent:
Maria Duczmal, Radca prawny, Zespół ds. Gospodarki Odpadami, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska
wyklad_maly 09:30 - 9:55

Budowa składowisk w świetle obowiązujących wymagań prawnych
Case study: Elektrownia Szczecin 

Referat opracowany na przykładzie realizowanej przebudowy składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Szczecin. Przebudowa wykonywana jest w celu dostosowania składowiska do przyjmowania UPS z nowo budowanego kotła na biomasę.

Prelegent:
Agnieszka Tołłoczko, Pełnomocnik do spraw składowisk, PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.

 Blok II  Właściwości UPS z biomasy oraz perspektywy i możliwości ich wykorzystania
wyklad_maly 9:55 - 10:20 Produkty spalania biomasy - bariery odzysku w procesie R10

Prelegent:
dr Krzysztof Sadowski, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Elektrociepłownia Białystok S.A.
wyklad_maly 10:20-10:45

Case study: GDF SUEZ Energia Polska S.A., Elektrownia Połaniec
Budowa Zielonego Bloku w GDF SUEZ Energia Polska S.A

Prelegenci:
Zdzisław Skorupa, Kierownik Projektu, Biuro Realizacji Inwestycji "Zielony Blok", GDF SUEZ Energia Polska S.A. Połaniec

Jarosław Duda, Główny specjalista ds. zarządzania ryzykiem, GDF Suez Energia Polska S.A.

coffecup_male 10:45 - 11:10 Przerwa na kawę
Busienss_party_logo_male 11:10 - 12:30

Debata:
Bariery, możliwości i perspektywy utylizacji i wykorzystania UPS-ów z biomasy

 • Bariery, braki oraz wątpliwości w otoczeniu regulacyjnym vs. obowiązki instalacji i przedsiębiorstw

 • Doświadczenia zagraniczne vs. implementacja na polskim gruncie

 • Aktualne badania

 • Kto jest, i kto mógłby być zainteresowany wykorzystaniem UPS z biomasy i do czego?

 • Dostępne technologie utylizacji

Seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania biomasy" będzie miejscem dyskusji dotyczącej możliwości, perspektyw a także pomysłów na wykorzystanie UPS zarówno z uwzględnieniem czynników technologicznych jak i legislacyjnych. Opracowane i zredagowane wnioski zostaną przesłane do odpowiednich organów nadzorujących rynek. Zachęcamy do udziału w debacie, która ma na celu wpłynąć na min. na legislacyjne transformacje a także na wzrost świadomości dotyczącej sposobów i możliwości wykorzystania UPS. Wszystkich zainteresowanych zabraniem głosu zapraszamy do zgłaszania wniosków/ sugestii, zagadnień wartych omówienia oraz do uczestnictwa w dyskusji.

Moderator debaty:

Dr Krzysztof Sadowski, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Elektrociepłownia Białystok S.A.

Uczestnicy debaty:

 • Agnieszka Tołłoczko, Pełnomocnik do spraw składowisk, PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.

 • Dr inż. Stefan Kubica, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

 • Dr Stanisław Wajda, Prawnik w randze Of Counsel Departamentu Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria Prawna CMS Cameron McKenna

 • Dr Ireneusz Olejarski, Instytut Badawczy Leśnictwa

 • Zdzisław Skorupa, Kierownik Projektu, Biuro realizacji inwestycji Zielony Blok,  GDF SUEZ Energia Polska S.A.

 • Mgr inż. Krzysztof Czarnomski, Kierownik Zakładu Gospodarki Odpadami, Instytut Ochrony Środowiska

Blok III    Case studies

Moderator: Prof. ndzw. dr hab. Robert Maciorowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Agronomii, Zakład Doświadczalnictwa
wyklad_maly 12:30 - 13:00

Wykorzystanie klasyfikowanych UPS do produkcji spoiw specjalnych i materiałów budowlanych

Prelegent:
Dr inż. Stefan Kubica, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

LUNCH_maly13:00 - 14:00 Lunch
wyklad_maly 14:00 - 14:30

Możliwości wykorzystania popiołów z biomasy do rewitalizacji siedlisk leśnych

Prelegenci:
Dr Ireneusz Olejarski, Instytut Badawczy Leśnictwa
Prof. dr hab. Alojzy Kowalkowski, Członek Honorowy Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa

wyklad_maly 14:30 - 15:00 Popioły z biomasy jako potencjalne źródło składników pokarmowych dla roślin

Prelegenci:
Prof. dr hab. Sławomir Stankowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Agronomii, Zakład Doświadczalnictwa
prof. ndzw. dr hab. Robert Maciorowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Agronomii, Zakład Doświadczalnictwa

wyklad_maly 15:00 - 15:30

Rolnicze wykorzystanie popiołów ze spalania biomasy
 • Wprowadzenie do tematu: OŹE – biomasa-popiół
 • Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania popiołów pochodzących ze spalania biomasy
 • Rys historyczny - wykorzystanie popiołów z biomasy
 • Analiza chemiczna popiołów
 • Możliwości wykorzystania popiołów w rolnictwie:źródło substancji odżywczych, substytut nawozów wapniowych
 • Omówienie doświadczeń prowadzonych w RZD Swojec:
  • Wpływ popiołów na roślinę uprawną (wzrost, rozwój, właściwości fizjologiczne roślin, plonowanie, analiza chemiczna roślin)
  • Wpływ popiołów na środowisko glebowe
 • Podsumowanie, wnioski, zalecenia.

Prelegent:
Dr inż. Roman Wacławowicz, Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

wyklad_maly 15:30 - 16:00

Podsumowanie seminarium, podpisanie listu otwartego wraz z wnioskami seminarium   

wyklad_maly16:00 Zakończenie seminarium oraz wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwoJoomlart