CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Sponsorzy
Patroni
Lokalizacja
Rejestracja
zups_baner1


znak_formularz1

polbiom_logol

Polskie Towarzystwo Biomsy POLBIOM. Jest członkiem AEBIOM – europejskiego stowarzyszenia krajowych towarzystw biomasy. Zgodnie ze statutem celem Towarzystwa jest: inspirowanie i popieranie myśli technicznej przyczyniającej się do rozwoju wykorzystania biomasy na cele przemysłowe, w szczególności energetyczne; inicjowanie i popieranie prac naukowo-badawczych, doświadczalnych i wdrożeniowych oraz innych działań w dziedzinie wykorzystania biomasy na cele przemysłowe; wdrażanie i upowszechnianie światowych osiągnięć w dziedzinie wykorzystania biomasy na cele przemysłowe.

www.polbiom.plJoomlart