CBE Polska

Spis treści
Start
Galeria
Program
Prelegenci
Współpraca
Lokalizacja
Rejestracja
POF 610
formularz bezplatny formularz


NestroGroup Firma NESTRO PPHU Sp.z o.o. zajmuje się projektowaniem i montażem systemów odpylania dla przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego oraz branży sortowania odpadów. NESTRO już od ponad 40 lat rozwija swoje kompetencje w dziedzinie techniki filtracyjnej i odciągowej oraz oferuje szereg nowoczesnych rozwiązań w systemach odpylania, które pozwalają na znaczną oszczędność energii i ciepła. Obok najnowocześniejszej techniki filtracji powietrza, firma poszerza również swoje działania w kierunku techniki magazynowania w silosach NESTRO oraz systemach wygarniania i automatycznego spalania materiału poprodukcyjnego (trocin, biomasy) w kotłach LIGNOTHERM o mocach od 100 kW do 1000 kW. Dużym atutem urządzeń NESTRO jest technologia wypróbowana od lat w najcięższych warunkach pracy, która wyróżnia się ekstremalnie wysoką niezawodnością, dzięki czemu zainstalowane rozwiązania nie wymagają częstej konserwacji. Przewaga technologiczna oraz współpraca ze znanymi producentami maszyn dla przemysłu drzewnego i meblarskiego spowodowała, że NESTRO wyrosło w ostatnim czasie na ważnego partnera w swojej branży nie tylko w Polsce, ale również w Europie Wschodniej.
herding Herding Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem Firmy Herding Filtertechnik GmbH na Polskę. Oferujemy systemy filtracyjne do oczyszczania powietrza z pyłów i emulsji w procesach przemysłowych. Nasze instalacje pracują w temperaturach do 550 °C i gwarantują poziom zanieczyszczeń po stronie czystej na poziomie poniżej 1 mg/m3. Jesteśmy zorientowani na technologię i podejmowanie najtrudniejszych wyzwań stawianych nam przez klientów w zakresie rozwiązań filtracyjnych. Zajmujemy się odpylaniem powietrza procesowego we wszystkich branżach przemysłowych. Świadczymy pełen zakres usług projektowych, wykonawczych oraz usługi pełnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dostarczanych przez nas instalacji.
envag Firma OMC Envag Sp. z o.o.

Firma posiada ponad 27-letnie doświadczenie w realizacji kompleksowych rozwiązań z dziedziny aparatury kontrolno-pomiarowej, służącej do monitoringu gazów, pyłów, powietrza, wody, ścieków i gleby. OMC Envag posiada wyłączne przedstawicielstwo techniczno-handlowe kilkudziesięciu producentów aparatury kontrolno-pomiarowej, stanowiąc dla nich pełne zaplecze serwisowe. Główne branże przemysłu będące odbiorcami rozwiązań tworzonych przez OMC ENVAG:
 • produkcja energii z paliw kopalnych – elektrownie, elektrociepłownie,
 • w zakresie kontroli procesów - przemysł chemiczny, rafineryjny, petrochemiczny,
 • wydobycie i przesył gazu ziemnego,
 • gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi – spalarnie odpadów,
 • technologie oczyszczania ścieków – oczyszczalnie ścieków
Uniserv Grupa Uniserv S.A. - Technologie dla przemysłu

UNISERV S.A. jest holdingiem firm świadczących specjalistyczne usługi inżynieryjno - budowlane dla przemysłu. W ramach Grupy Kapitałowej firma realizuje w pełnym zakresie nowe obiekty przemysłowe i energetyczne, a także remonty i modernizacje istniejących. Od ponad 30 lat UNISERV doskonali technologię i buduje pod klucz instalacje obiegu wody chłodzącej i przemysłowej, systemy odprowadzania spalin oraz magazynowania produktów sypkich. Kompetencje technologiczne i potencjał inżynieryjno-budowlany pozwala firmie rozwijać instalacje ochrony środowiska oraz odnawialne źródła energii. Na swoim koncie UNISERV ma liczne realizacje dla czołowych przedsiębiorstw z branży energetyki zawodowej i przemysłowej, hutnictwa metali żelaznych i nieżelaznych oraz szkła, koksowni, przemysłu chemicznego, petrochemicznego, cementowego i innych. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą Uniserv S.A., Uniserv Budownictwo S.A., Uniserv Jarosław Sp. z o.o., Prowbud Sp. z o. o., Dynamiks Sp. z o.o., Biuro Studiów i Projektów Chłodni Energetycznych Projchłod Sp. z o.o.Uniserv S.A. został uhonorowany prestiżową nagrodą Budowa Roku 2018 za budowę chłodni kominowej w Jaworznie.
SICK SICK Sp. z o.o.

Polski oddział SICK jest 100 procentową spółką córką SICK AG. W naszej ofercie znajduje się pełna gama produktów i usług proponowanych przez grupę SICK. Świadczymy także wsparcie techniczne oraz serwis dotyczący rozwiązań do każdej fazy produkcji w wielu branżach przemysłu takich jak:
- automatyka przemysłowa,
- logistyka,
- automatyka procesowa.
Nasz serwis oprócz konfiguracji i uruchomienia zaawansowanych produktów oraz gotowych systemów, proponuje również kompleksowe rozwiązania w zakresie tworzenia projektów i ich realizacji zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta. Od automatyzacji produkcji i logistyki, aż po automatyzację procesów technologicznych — SICK należy do ścisłej czołówki wśród producentów czujników. Jako lider rynku w dziedzinie technolo
 ECO INSTAL Eco Instal Technika Ochrony Powietrza od 30 lat projektuje i kompleksowo realizuje instalacje odpylania, odsiarczania i odazotowania. Firma zrealizowała ponad 800 instalacji w Polsce i w wielu krajach, w tym: Niemczech, Francji, Rosji, Norwegii, Danii, Holandii, Serbii i na Ukrainie. Eco Instal w okresie swojej działalności rozwinął do perfekcji technologię ograniczenia emisji pyłów, SOx i NOx, a obecnie oferuje kompleksową technologię BAT „SOxEcoNOx", która w sposób wysoce ekonomiczny zapewnia spełnienie wszystkich norm emisyjnych obowiązujących w Unii Europejskiej.

Rozwiązania techniczne wyprzedzają stan światowej techniki i są najbardziej innowacyjne na rynku pod względem technicznym i ekonomicznym - PROSTA I TANIA TECHNOLOGIA.

Filtry workowe „FLAT BAG" są najbardziej technicznie rozwiniętym na świecie rozwiązaniem. Ich prosta i niezawodna budowa sprawia, że pracują bezawaryjnie przez wiele lat, a zintegrowane z opatentowanym reaktorem SOx, stanowią zespół skutecznej i taniej redukcji pyłów i tlenków siarki, oraz redukcję do 25% emisji NOx. Technologia ta, jest w sposób nieuprawniony, permanentnie kopiowana przez nowo powstałe firmy, co świadczy również o jej atrakcyjności.

Eco Instal jest laureatem wielu nagród i rekomendacji, dwukrotnie uzyskał statusu Lidera Polskiej Ekologii, Technologii Godnej Polecenia nadanej przez Prezydenta RP i firmą roku 2017. Zespół pracowników Eco Instal stanowią ludzie, dla których ochrona powietrza jest pasją, i dlatego z zaangażowaniem i wysoką kompetencją buduje instalacje IOS szybko, sprawnie i skutecznie.

Eco Instal wykształcił wielu pracowników oraz wskazał im drogę kariery zawodowej. Pełnią oni obecnie kluczowe stanowiska w nowo powstałych firmach konkurencyjnych, tworząc potencjał narodowej gospodarki w zakresie ochrony powietrza. Eco Instal w swoim laboratorium doświadczalnym permanentnie rozwija technologię ochrony powietrza. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem niskotemperaturowego reaktora SCR.
 RR beeth R&R-BETH Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem branży technologicznej, oferującym rozwiązania w zakresie techniki filtracji i odpylania, działającym na rynku międzynarodowym i posiadającym wysoko wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników.
Oferujemy swoje rozwiązania w zakresie oczyszczania powietrza dla: przemysłu samochodowego, recyklingu i utylizacji, energetyki, przemysłu lotniczego i kolejowego, przemysłu metalurgicznego, przemysłu meblarskiego i drzewnego, spożywczego, lakierniczego, papierniczego, tekstylnego i wielu innych w których powstaje zapylenie i zanieczyszczenie powietrza.
Stale rosnące potrzeby naszych klientów oraz nieustannie zmieniające się procesy na rynkach, stanowią siłę napędową naszej ekspansji, ukierunkowanej na dynamiczny i zrównoważony rozwój naszego przedsiębiorstwa. Taką strategię wspiera ukierunkowana akwizycja na znaczących rynkach.
Zarówno pojedyncze podzespoły, jak i kompletne instalacje pod klucz, wykonują i instalują nasi pracownicy, posiadający najwyższe kwalifikacje i doskonałe kompetencje. Niezawodność, wysoka wydajność, długowieczność oraz bezpieczeństwo - to warunki, które nasze produkty muszą gwarantować w czasie eksploatacji. Funkcjonalność, ekonomiczność, jakość - to motywy przewodnie naszych pomysłów na produkty i działalność rozwojową.
Razem z partnerskimi przedsiębiorstwami udaje nam się zapewnienie wszystkich niezbędnych wymogów w celu niezawodnego przebiegu pracy, od planowania, poprzez montaż i uruchomienie, aż po konserwację Państwa instalacji.
Dzięki doradztwu dla konkretnego projektu, zawsze znajdziemy indywidualne rozwiązanie pasujące do Państwa potrzeb. Nasz modułowo skonstruowany program produktów umożliwia optymalizację instalacji oraz dostosowanie do klienta w zakresie oszczędności energii, dostępności i łatwość obsługi. Integrujemy nasze pomysły i produkty pod względem proceduralnym w istniejące lub planowane procesy produkcyjne klienta. Szeroki asortyment systemów filtracyjnych i separatorów zawsze pozwala na dopasowane rozwiązania do danego zadania. Ponadto otrzymują Państwo całą paletę akcesoriów, takich jak komponenty do ochrony przeciweksplozyjnej.
bipromet Katowicka firma BIPROMET SA od blisko70-ciu lat jest obecna na krajowym i międzynarodowym rynku projektowym i wykonawczym. W strukturze organizacyjnej posiada zespół specjalistów, którzy łączą wiedzę, doświadczenie i kompetencje w zakresie realizowanych przedsięwzięć rozwojowych. Zadania w spółce organizowane są w ramach funkcjonujących pracowni branżowych, dedykowanych dla znaczących sektorów gospodarki m.in. w przemyśle energetycznym, hutnictwie stali i metali nieżelaznych, górniczym, cementowym, koksowniczym oraz uwzględniających ochronę środowiska. Świadczone przez spółkę kompleksowe usługi obejmują zakres Generalnego Projektanta, Inżyniera Kontraktu, Generalnego Realizatora Inwestycji, Wykonawcy Robót lub partnera w zespole projektowym na każdym etapie podejmowanego procesu inwestycyjnego. Zdobywane przez lata kompetencje umożliwiły zaangażowanie się spółki w znaczące przedsięwzięcia inwestycyjne w Polsce. Jesteśmy dostawcą nowoczesnych instalacji do oczyszczania gazów procesowych z zabudowanymi m.in. filtrami workowymi, elektrofiltrami suchymi i mokrymi, wieżami pełnego odparowania, komorami dopalania. Realizujemy w systemie „pod klucz" kompleksowe instalacje w ochronie środowiska, związane z oczyszczaniem gazów - od źródła ich powstawania po komin.

BIPROMET, jako projektant i wykonawca w zakresie instalacji przemysłowych, kompleksowej realizacji inwestycji oraz wdrażania czystych procesów przemysłowych realizuje politykę wyrażającą się w utrzymaniu pozycji wiarygodnego oraz godnego zaufania partnera, dedykowanego do realizacji innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Efekty naszych prac są doceniane przez najbardziej wymagających partnerów w kraju i zagranicą, którzy powierzają nam zarządzanie etapami wdrożeń. Co więcej, na przestrzeni lat przyjęta strategia rozwoju, obecnie przynosi zadowalające wyniki finansowe, które umożliwiają nam na dalsze wykorzystanie potencjału rozwojowego poprzez angażowanie spółki w przedsięwzięcia międzynarodowe.
Bart BART - Instalacje odpylania i wentylacji przemysłowej
Firma BART Sp. z o.o. oferuje opracowanie koncepcji, projektowanie, wykonanie elementów i montaż kompleksowych instalacji związanych z oczyszczaniem spalin, odpylaniem przemysłowym, wentylacją, filtracją gazów, centralnym odkurzaniem, techniką pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, transportem pneumatycznym czy dopalaniem termicznym gazów, a także projektowanie i realizację instalacji zgodnie z wymogami dyrektywy ATEX.

BART - Instalacje ochrony środowiska w branży energetyczno-ciepłowniczej
Przygotowujemy projekty wykonawcze, dostarczamy urządzenia filtracyjne i montujemy kompleksowe instalacje odpylania i centralnego odkurzania na drodze transportowej i układach zasilania bloków energetycznych paliwem, w tym węglem kamiennym, węglem brunatnym i biomasą. We współpracy ze światowymi dostawcami sprawdzonych technologii możemy zaoferować także instalacje oczyszczania spalin: odpylanie spalin ciepłowniczych, eliminację związków kwaśnych, redukcję tlenków azotu, eliminację lotnych związków organicznych.

BART - Instalujemy Czyste Powietrze
Realizujemy szeroki wachlarz instalacji pod klucz dla wielu branży przemysłu. Nasze instalacje pracują w Elektrowniach i Elektrociepłowniach, Hutach, Zakładach Metalurgicznych, Zakładach Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Spożywczego, Przemysłu Farmaceutycznego i innych.

Do dyspozycji firma oddaje biura projektowe i techniczno-handlowe w Sosnowcu, Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku.
lajac Lajac Poland

ULEPSZAMY POWIETRZE LUDZIOM PRACUJĄCYM W PRZEMYŚLE
Dzięki produktom i systemom do odpylania przemysłowego, transportu materiałów, odciągu punktowego i centralnego odkurzania przemysłowego, Lajac tworzy dobre środowisko pracy i wysoką produktywność. Poprzez efektywny odzysk energii, zarówno Lajac jak i jego Klienci, wspólnie przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju oraz globalnego myślenia środowiskowego.Lajac posiada szerokie doświadczenie w zakresie produktów i systemów dla przemysłowego oczyszczania powietrza i odpylania. Lajac dostarcza orurowanie, węże, zawory i zasuwy, wentylatory, odciągi punktowe, wentylatory wysokociśnieniowe, jednostki ssące wysokiego podciśnienia, filtry mgły olejowej i produkty certyfikowane ATEX. Nasze obszary działalności: pył, kurz, odpylanie wiórów, dymy spawalnicze, separacja mgły olejowej, separacja w środowisku wybuchowym.

WŁASNA PRODUKCJA I LOKALIZACJE W EUROPIE

Od początku swojego istnienia Lajac dostarcza technologie i produkty służące przemysłowemu oczyszczaniu powietrza, jednocześnie budując wysoki poziom wiedzy technicznej. W powiązaniu z międzynarodowym charakterem, Lajac jest zaangażowany w rozwój naszej marki poprzez prawnie zastrzeżone innowacyjne produkty w ramach konceptu „Made in Sweden". Produkcja obejmuje filtry i jednostki ssące do systemów centralnego odkurzania przemysłowego.
cpe Centrum Projektów Europejskich jest państwową jednostką budżetową powołaną zarządzeniem nr 16 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. Centrum podlega ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego i realizuje powierzone przez ministra zadania. Obecnie zadania te obejmują:
 • Prowadzenie wspólnych sekretariatów technicznych programów współpracy transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, dla których Wspólną Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Pełnienie funkcji Kontrolera pierwszego stopnia w programach współpracy międzyregionalnej i transnarodowej Interreg 2014-2020 oraz Kontrolnego Punktu Kontaktowego w ramach Programów Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 oraz Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
 • Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • Prowadzenie Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz podnoszenie jakości obsługi w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich poprzez organizację szkoleń i systemu testowania wiedzy pracowników sieci PIFE
Działalność CPE jest finansowana ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków pomocy technicznej programów, w realizacji których uczestniczy Centrum.
MPEC olsztyn Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie to dynamicznie rozwijająca się firma na rynku regionalnym. Codziennie zaopatruje olsztyńskie mieszkania i instytucje w ciepło oraz ciepłą wodę. MPEC jest także znaczącym pracodawcą w regionie. Stale podnosi kompetencje swoich pracowników inwestując w przyszłość ciepłownictwa w Olsztynie. W zakresie swojej działalności ma wytwarzanie, dystrybucję oraz sprzedaż ciepła, jak również świadczenie usług w zakresie budowy sieci, kompleksowej obsługi instalacji sanitarnych, elektrycznych i gazowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej - oraz płukania wymienników. Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest zapewnienie komfortu cieplnego mieszkańcom Olsztyna. Z myślą o swoich odbiorcach - stale podnosi jakość świadczonych usług, a także realizuje inwestycje zwiększające efektywność i bezpieczeństwo systemu ciepłowniczego miasta. Łączy 50-letnie doświadczenie z wdrażaniem nowoczesnych technologii. Działa w trosce o środowisko naturalne. MPEC z powodzeniem wykorzystuje możliwości dofinansowań z funduszy pomocowych, a przedsiębiorstwu przyświeca myśl tworzenia ekologicznego i komfortowego systemu ciepłowniczego Olsztyna.
PEC suwalki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach jest głównym producentem i dystrybutorem ciepła w mieście oraz producentem energii elektrycznej. Firma efektywnie zarządza procesem produkcji energii stawiając na wysokosprawną kogenerację, posiada również funkcjonującą instalację solarną oraz fotowoltaiczną. W lutym 2019 roku przedsiębiorstwo zakończyło budowę kompleksowej instalacji oczyszczania spalin, na którą otrzymała pożyczkę z NFOŚiGW. Mając na uwadze poprawę stanu środowiska naturalnego PEC Suwałki realizuje kolejną inwestycję, która dotyczy budowy instalacji spalania biomasy (fundusze ze środków unijnych oraz pożyczka z NFOŚiGW). Chcąc poprawić efektywność przesyłania i dystrybucji ciepła firma wdraża obecnie dwa projekty, na które otrzymało dotację ze środków unijnych, a dotyczą one:
 • przebudowy i termomodernizacja sieci,
 • likwidacja węzłów grupowych.
Jako przedsiębiorstwo sprawnie i prężnie działające w swojej branży może poszczycić się wieloma nagrodami i wyróżnieniami np. Laury Ciepłownictwa w 2011 roku i w 2015 roku - wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze w Polsce „Pierwszy wśród równych sobie". Firma podnosi standardy świadczonych usług m. in. dzięki wdrożonym systemom zarządzania: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 oraz ISO 50001.
 tauron-wytwarzanie TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna jest krajowym potentatem w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w źródłach opalanych węglem kamiennym. W jej skład wchodzi pięć elektrowni: Jaworzno III, Łaziska, Siersza, Łagisza, Stalowa Wola. Przedmiot działalności obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła systemowego. Należąc do grona największych grup energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, której działalność obejmuje wszystkie ogniwa łańcucha wartości, mamy świadomość wpływu jaki wywieramy na szeroko pojęte otoczenie – środowisko naturalne, gospodarkę, sytuację makroekonomiczną regionu oraz naszych interesariuszy (klientów, pracowników, akcjonariuszy, społeczności lokalnych, dostawców, przedstawicieli władz oraz instytucji). Realizując nasze cele biznesowe, staramy się postępować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju tzn. minimalizować nasze oddziaływanie na środowisko przy jednoczesnym maksymalizowaniu korzyści płynących dla rozwoju społecznego i gospodarczego. To dla nas bardzo ważny aspekt, ponieważ czujemy się współodpowiedzialni za obecne i przyszłe pokolenia. Dążymy do tego, aby w perspektywie kolejnych lat stać się grupą energetyczną stawianą za wzór polskiej firmy odpowiedzialnej społecznie.

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna, ul. Promienna 51, 43–603 Jaworzno
tel.: +48 32 467 20 00, faks: +48 32 467 21 02,
www.tauron-wytwarzanie.pl


Joomlart