CBE Polska

Spis treści
Start
Galeria
Program
Prelegenci
Współpraca
Lokalizacja
Rejestracja
POF 610
formularz bezplatny formularz


Mieczyslaw Modzelewski Mieczysław Modzelewski, Dyrektor ds. Produkcji, PEC Suwałki
Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej ze specjalnością automatyka. Ukończył również Studium Menedżerskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie projektowania sieci i instalacji elektrycznych na Politechnice Białostockiej. Posiada uprawnienia do kierowania robotami (uzyskał je w 1982 roku) i projektowania w zakresie instalacji elektrycznych, które otrzymał w 1990 roku. Pracował w przemyśle oraz Urzędzie Miejskim na różnych stanowiskach związanych z energetyką i inwestycjami. Z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Suwałkach związany od października 2003 roku. Stanowisko dyrektora objął w styczniu 2004 roku."
Jarosław Kosin Jarosław Kosin, Dyrektor Techniczny, MPEC Olsztyn
Absolwent Politechniki Warszawskiej, studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Środowiska w zakresie ciepłownictwa ogrzewnictwa i wentylacji, a także wielu studiów podyplomowych w tym: podyplomowych studiów w zakresie organizacji i zarządzania „Europejski Model Zarządzania” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Podyplomowych Studiów Menedżerskich Master of Business Administration Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i Uniwersytetu Gdańskiego, Podyplomowego Studium Finansów dla Menedżerów Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów oraz Podyplomowego Studium w zakresie praktycznych wymiarów planowania strategicznego Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji - Prince2 Fundation Certificate in Project Management. W latach 2000-2013 pracował na różnych stanowiskach menadżerskich w PGNiG SA oraz Pomorskiej Spółce Gazownictwa. W latach 2013-2016 Dyrektor Zakładu w Olsztynie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Grzegorz Boryczko Grzegorz Boryczko, Główny Specjalista ds. Badań i Wdrożeń Nowych Technologii, Tauron Wytwarzanie, Departament Badań, Technologii i Rozwoju (ZTB)
Kierownik projektu Hybryda+ ze strony Konsorcjanta, członek zespołu badawczego. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, tytuł magister inżynier mechanik, specjalność lotnictwo, specjalizacja samoloty. Ukończył również studia podyplomowe na Akademii Górniczo Hutniczej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, kierunek Energetyka Cieplna. Pracę zawodową w energetyce rozpoczął w 1987 roku w Elektrowni Siersza, pracując kolejno na stanowiskach w Wydziale Remontów: Stażysta - specjalista techniczny w Wydziale Remontów Kotłów, Specjalista techniczny ds. przygotowania remontów, Specjalista ds. kotłów - inspektor nadzoru, Starszy specjalista ds. kotłów, Kierownik Wydziału Remontów Kotłów (2008-2012). Od 2012 roku pracuje w strukturach Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. zajmując się realizacją prac badawczo-rozwojowych.
Pawel Rozanski Paweł Różański, Dyrektor Techniczny, ZEC Wołomin
Absolwent Politechniki Warszawskiej - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa na kierunku mechanika i budowa maszyn w zakresie energetyki cieplnej. Pracuje w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie od 2002 roku. W tym czasie koordynował i nadzorował Budowę nowego kotła węglowego WR-10 wraz z filtrem workowym oddanego do użytku w 2016 roku oraz kompleksową modernizację układu pompowego z zabudową nowych pomp i zmianą sposobu sterowania. W latach 2007-2010 członek Rady Nadzorczej Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. powstał w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Wołomin - Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, zgodnie z Aktem założycielskim z dnia 27 lipca 1998 r. sporządzonym w formie Aktu Notarialnego Repertorium Nr 9939/1998.
Magdalena Okulska Magdalena Okulska, Konsultant Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
Od 2014 roku zajmuje się tematyką Funduszy Europejskich jako specjalista w Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w organizacji i prowadzeniu konsultacji, spotkań informacyjnych i szkoleń dla firm, jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych i NGO z programów unijnych finansowanych z budżetu na lata 2014 - 2020. Pełni jednocześnie rolę administratora strony internetowej Centrum Projektów Europejskich oraz mediów społecznościowych instytucji. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Civitas i Uniwersytetu SWPS.
Maciej Piszczalka Maciej Piszczałka, Prezes Herding Polska Sp. z o.o.
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyplomowany strateg sprzedaży, absolwent wielu studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i organizacji. Początek jego kariery zawodowej związany był z aparatami chemicznymi i procesowymi. Od 2005 roku związany jest z branżą filtracyjną i wentylacyjna. Spółką Herding zarządza od 2011 roku.
 Marek Jedziniak Marek Jedziniak, Główny specjalista ds. ochrony środowiska, Uniserv
Dr Marek Jedziniak jako główny specjalista ds. ochrony środowiska w firmie Uniserv S.A. zajmuje się wdrażaniem technologii mokrego odpylania i oczyszczania gazów w różnych branżach przemysłu. Jest autorem ok. 25 publikacji krajowych i zagranicznych oraz referatów na konferencjach, współautorem kilku zgłoszeń patentowych i autorem dwóch polskich norm. Marek Jedziniak ukończył w 2000 r. studia magisterskie na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, w ramach specjalności ochrona środowiska w przemyśle chemicznym. Początkowo pracował jako konstruktor w Fabryce Elektrofiltrów ELWO S.A. w Pszczynie, potem w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach, gdzie zajmował się projektowaniem, badaniem i rozwojem mokrych urządzeń odpylających, ze szczególnym uwzględnieniem odpylania w przemyśle górniczym. Tej tematyki dotyczyła też praca doktorska, obroniona w 2014 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 Tomasz Balcerzak Tomasz Balcerzak, Dyrektor sprzedaży na Europę Wschodnią, NESTRO Group
Absolwent Politechniki Częstochowskiej Wydziału Budowy Maszyn, Pedagogiki Technicznej oraz Ekonomii i Biznesu Finansów. Od 1998 roku pracuje w firmie Nestro w branży systemów odpylania, wraz z kompletnymi systemami składowania, spalania, rozdrabniania, brykietowania. Od 2005 roku współwłaściciel Nestro P.P.H.U Sp. z o.o. oraz dyrektor sprzedaży w grupie Nestro PL i DE
Daniel  Swirydziuk  Daniel Świrydziuk, Specjalista ds. Techniczno-Handlowych, OMC ENVAG
Absolwent Instytutu Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Uzyskał tytuł magistra inżyniera w specjalizacji „Wytwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej”. Od ponad 3 lat w firmie o 27-letniej tradycji na polskim rynku OMC ENVAG Sp. z o.o. w dziale pomiarów procesowych i środowiskowych pracuje na stanowisku specjalisty ds. techniczno-handlowych. Współpracuje z wieloma zagranicznymi producentami urządzeń pomiarowych zarówno jako pracownik jak i konsultant. Specjalizuje się w budowie systemów monitoringu emisji, systemów kontroli procesów oczyszczania spalin oraz procesów technologicznych.
Edward Sucharda  Edward Sucharda, Kierownik Działu Sprzedaży Systemów i Serwisu, Sick
Edward Sucharda jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Od niespełna 30 lat zajmuje się miedzy innymi systemami ciągłych pomiarów emisji spalin i systemami pomiarów procesowych gazów i mieszanin pyłowo-gazowych. Od 25 lat pracuje w SICK Sp. z o.o., ostatnio jako Kierownik Działu Sprzedaży Systemów i Serwisu. Uczestniczył w projektach zabudowy i modernizacji Systemów Monitoringu Emisji od największych elektrowni po najmniejsze obiekty przemysłowe i ciepłownicze. Od wielu lat prowadzi szkolenia w dziedzinie ciągłych pomiarów emisji oraz pomiarów procesowych.
Jacek Gunther-Slaski  Jacek Gunther-Ślaski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Eco Instal

Jest technikiem i ekonomistą z wykształcenia. W 1989 roku w związku z potrzebą realizacji swoich zainteresowań i hobby założył Przedsiębiorstwo Eco Instal, które stało się Liderem Polskiej Ekologii i prekursorem, nowoczesnych na skalę światową, rozwiązań technicznych w zakresie budowy instalacji ochrony powietrza. Wykształcił wielu pracowników, którzy zajmują kluczowe stanowiska w nowo powstałych firmach branżowych. Posiada 30-letnie doświadczenie w projektowaniu i budowie instalacji odpylania, odsiarczania i odazotowania spalin, emitowanych ze spalania oraz odpylania praktycznie ze wszystkich procesów technologicznych.W swojej karierze zawodowej realizował między innymi program ograniczenia emisji pyłów w Krakowie sponsorowany przez Departament Energii USA. Jest Laureatem I nagrody ogólnopolskiego konkursu w kategorii zasłużony dla Polskiej Ekologii. Posiada unikalną i praktyczną wiedzę w rozwiązywaniu problemów oczyszczania powietrza w bardzo skomplikowanych procesach technologicznych jak np. redukcja zanieczyszczeń z procesów technologicznych w hutach szkła, odlewniach i hutach stali. Jest twórcą innowacyjnego programu POLONEZ, który ma zmienić polskie kotły rusztowe na nowoczesne kotły fluidalne. Jest Konsulem Honorowym Bośni i Hercegowiny w Polsce.Joomlart