CBE Polska

Spis treści
Start
Galeria
Program
Prelegenci
Współpraca
Lokalizacja
Rejestracja
POF 610
formularz bezplatny formularz


9:00 - 9:30 Rejestracja uczestników, kawa, herbata
9:30 - 9:50 Wystąpienie Partnera technologicznego - Sick
Kontrola skuteczności odpylania gazów za pomocą pyłomierzy firmy SICK AG
 • Przegląd urządzeń produkcji SICK AG - metody pomiarowe.
 • Wymagania dla pyłomierzy do monitoringu emisji
 • Dobór pyłomierzy do warunków pomiarów
Prelegent:
Edward Sucharda, Kierownik Działu Sprzedaży Systemów i Serwisu, Sick
9:50- 10:10 Wystąpienie Partnera technologicznego - OMC ENVAG
Procesowe i emisyjne pomiary stężeń pyłu w gazach odlotowych
 • Parametry definiujące metodę pomiaru pyłu
 • Wymagania dotyczące lokalizacji przekroju pomiarowego
 • Przegląd metod pomiaru zapylenia
 • Pyłomierze do monitoringu emisji spalin
 • Procedura auto-sprawdzania QAL3
Prelegent:
Daniel Świrydziuk, Specjalista ds. Techniczno-Handlowych, OMC ENVAG
10:10 - 10:40 Case Study: Budowa instalacji oczyszczania spalin kotła WR25 nr 4 w Ciepłowni Głównej PEC w Suwałkach

Projekt ten polega na budowie instalacji oczyszczania spalin (IOS) kotła wodnego rusztowego typu WR25 spalającego węgiel kamienny. Spaliny, po oczyszczeniu w IOS włączone zostaną istniejący jednoprzewodowy komin betonowy, obsługujący wszystkie cztery kotły Ciepłowni Głównej.
Instalacja oczyszczania spalin (IOS) obejmuje:
 • instalację odazotowania ze zbiornikiem magazynowym wody amoniakalnej,
 • instalację odsiarczania metodą półsuchą ze zbiornikiem magazynowym wapna hydratyzowanego,
 • instalację odpylania z filtrem workowym i zbiornikiem produktu poreakcyjnego,
 • ciągły pomiar emisji na kanale wyjściowym.
System sterowany jest automatycznie - wg zadanych wartości stężeń - na podstawie pomiarów kotła i pomiaru emisji na wyjściu IOS.

Prelegent:
Mieczysław Modzelewski, Dyrektor ds. Produkcji, PEC Suwałki
10:40 - 11:05 Wystąpienie Partnera technologicznego - Uniserv
Mokre odpylanie i oczyszczanie gazów w hybrydowym aparacie z wypełnieniem komórkowym
 • Wprowadzenie
 • Hybrydowy aparat z wypełnieniem komórkowym – budowa i zasada działania
 • Możliwości zastosowania aparatu
 • Wyposażenie dodatkowe aparatu
 • Przykładowe realizacje
Prelegent:
Marek Jedziniak, Główny specjalista ds. ochrony środowiska, Uniserv
11:05 - 11:35 Fundusze Europejskie dla firm na innowacje i ochronę środowiska
 • Wprowadzenie do Funduszy Europejskich
 • Wsparcie na działalność badawczo - rozwojową i innowacje w przedsiębiorstwach
 • Wsparcie na ochronę środowiska i zmniejszenie emisyjności
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich
Prelegentka:
Magdalena Okulska
, Konsultant Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
11:35 - 12:05 Przerwa na kawę
12:05 - 12:35 Case study: Hybrydowy system ograniczenia emisji składników kwaśnych i popiołów lotnych ze spalin

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum składające się z - jako Lidera oraz TAURON Wytwarzanie S.A. i Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk - jako Członków Konsorcjum. Celem projektu jest opracowanie nowej klasy wielofunkcyjnego filtra hybrydowego, HYBRYDA+, polegające na rozwinięciu klasycznego filtra hybrydowego poprzez zastosowanie nowatorskiego rozwiązania, jakim jest aglomerator elektrostatyczny przeznaczony do ładowania i aglomeracji cząstek pyłu oraz układu wtrysku sorbentu suchego.

Prelegent:
Grzegorz Boryczko, Główny Specjalista ds. Badań i Wdrożeń Nowych Technologii, Tauron Wytwarzanie
12:35 - 13:05 Wystąpienie Partnera technologicznego - NESTRO
Ekoinnowacyjne systemy odpylania a sprawność wentylatorów

Podczas prezentacji opowiemy o systemie nad- i podciśnieniowym, wentylatorach nad- i podciśnieniowych w świetle sprawności, innowacyjności oraz maksymalnego wykorzystania energii elektrycznej w nowoczesnych systemach odpylania. A także przedstawimy krótką charakterystykę budowy wentylatorów i filtrów wraz z ich możliwościami technicznymi oraz innowacyjnymi rozwiązaniami, jako kompleksowych systemów odpylania.

Prelegent:
Tomasz Balcerzak, Dyrektor sprzedaży na Europę Wschodnią, NESTRO Group
13:05 - 13:35 Wystąpienie Partnera technologicznego - Herding Polska
Skuteczna filtracja przemysłowa (case study)

Skuteczna filtracja to nie tylko niski poziom emisji całkowitej, chroniącej człowieka i jego środowisko przed nadmiernym zanieczyszczeniem, lecz również sprawy eksploatacyjne i związane z tym koszty… W prezentacji pokażemy, czym się różni filtracja tradycyjna od nowoczesnych rozwiązań filtracyjnych, jakie z tego płyną korzyści dla użytkownika i środowiska naturalnego. A wszytko to na przykładzie dwóch instalacji filtracyjnych: odpylania kotłów WR wraz z węzłem recyrkulacji ciepła spalin oraz niskoemisyjny filtr kancerogennych piasków szklarskich.

Prelegent:
Maciej Piszczałka, Prezes, Herding Polska
13:35 - 13:55 Wystąpienie Partnera technologicznego - Eco Instal
Zaawansowana Technika Ochrony Atmosfery - technologia BAT dla procesu spalania i aspekty uzyskania najniższej ceny w przetargu na IOS w tym najczęściej popełniane błędy w opracowaniu SIWZ.
 • jaka technika odpylania, odsiarczania i odazotowania jest najbardziej skuteczna i ekonomiczna w eksploatacji
 • jak opracować SIWZ w celu otrzymania ofert z uwzględnieniem skutecznej i nowoczesnej techniki i uzyskania najniższej ceny

Prelegent:
Jacek Gunther-Ślaski
, Przewodniczący Rady Nadzorczej Eco Instal

13:55 - 14:30 Case study: MPEC Olsztyn
Modernizacja Ciepłowni Kortowo w Olsztynie w perspektywie roku 2023

MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie stoi w przededniu modernizacji ciepłowni węglowej, która powstała z końcem lat 70-tych ubiegłego wieku. Wśród wyzwań, które obecnie stoją przed Spółką są m.in. ograniczenie emisji zanieczyszczeń i dostosowanie do wymagań ochrony środowiska, podniesienie sprawności urządzeń oraz wydłużenie czasu ich pracy. Zachęcamy Państwa do przyjrzenia się olsztyńskiej ścieżce prowadzącej do modernizacji ciepłowni węglowej, poprzez przygotowanie założeń inwestycyjnych, montażu finansowego, organizacji przetargu i w rezultacie wyłonienia wykonawcy.

Prelegent:
Jarosław Kosin, Dyrektor Techniczny, MPEC Olsztyn
14:30 - 15:30 Lunch
15:30 Zakończenie seminariumJoomlart