CBE Polska

Spis treści
Start
Galeria
Program
Prelegenci
Współpraca
Lokalizacja
Rejestracja
Odpylanie i filtracja przemysłowa 610
formularz bezplatny formularz


Szanowni Państwo,

technologie filtracji i oczyszczania spalin mają zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu, w których efektem ubocznym prowadzonej działalności gospodarczej jest emisja gazów, bardzo często zanieczyszczonych dodatkowo cząstkami stałymi. Coraz bardziej restrykcyjne normy emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu czy pyłów skutkują potrzebą ponoszenia wysokich nakładów na inwestycje w instalacje oczyszczania i odpylania gazów, które po procesie technologicznym są emitowane do atmosfery.

Wachlarz urządzeń przemysłowych jest niezmiernie szeroki, co powoduje, że jego zakup staje się niekiedy prawdziwym wyzwaniem dla użytkownika. Jedynie dobra znajomość procesów technologicznych pozwala na wybór odpowiedniego rozwiązania dostosowanego do aktualnych potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa.

Zainteresowanych tematyką zapraszamy do udziału w Seminarium technicznym „Odpylanie i filtracja przemysłowa”, które odbędzie się 29 sierpnia 2019, w Hotelu Marriott w Katowicach.

Seminarium kierujemy do pracowników następujących działów:
 • Pionu produkcyjnego i technicznego w tym:
 • Kierownicy i mistrzowie Utrzymania Ruchu
 • Automatyków
 • Głównych energetyków
 • Technologów
 • Pracowników ds. badań i rozwoju
 • Pracowników pionu zakupów
 • Pracowników działu ochrony środowiska
 • Specjalistów ds. bezpieczeństwa


Wśród najważniejszych zagadnień seminarium:
 • Detekcja i monitoring niebezpiecznych substancji - pyłów i gazów
 • Przegląd najlepszych technologii i produktów w zakresie: monitorowania, separacji, transportowania, oddzielania i odkurzania pyłów, gazów itp.
 • Doświadczenia firm ciepłowniczych w projektowaniu, budowie i eksploatacji systemów oczyszczania spalin
 • Bezpieczeństwo i gaszenie pożarów w: silosach magazynowych, filtrach i instalacjach odpylania
 • Kompleksowe podejście do zabezpieczeń przed wybuchem i pożarem w strefach pyłowych
 • Ocena oddziaływania na środowisko nowych inwestycji i istniejących instalacji przemysłowych
 • Otoczenie regulacyjne i możliwości pozyskania finansowania
 • Przykłady wdrożeń i nowych inwestycji


Joomlart