CBE Polska

Poprawki do projektu ustawy o rynku mocy jednogłośnie przyjęte przez Nadzwyczajna Podkomisję

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o rynku mocy jednogłośnie zagłosowała za przyjęciem poprawek. Głosowanie zakończyło się tuż po 14:00. Materiał wideo z posiedzenia można obejrzeć poniżej:

Trwa VII Europejski Meeting Gospodarczy "Polityka Klimatyczno-Energetyczna UE

vii Meeting Gospodarczy

Do wspólnych celów - suwerennie i racjonalnie" organizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą. Jest to wydarzenie cykliczne organizowane od 2011 r. podczas którego Izba stara się podejmować ważne kwestie dotyczące wpływu polityki klimatyczno-energetycznej UE na polską gospodarkę i społeczeństwo. Obecna edycja ma wypracować i upowszechnić w środowiskach politycznych i gospodarczych UE, stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie wyzwań wynikających z porozumień paryskich COP 21, COP 23 oraz Szczytu G20. Aktualnie wypowiada się Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii - Michał Kurtyka. Zespół CBE Polska reprezentuje Kamil Szkup.

Ministerstwo Energii zaangażowane w III edycję seminarium "Klastry Energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce"

Andrzej Kazmierski MEAndrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii potwierdził swój udział w III edycji seminarium "Klastry Energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce", które odbędzie się 30 stycznia w Warszawie. Dyrektor Kaźmierski opowie o koncepcji Ministerstwa Energii nt. funkcjonowania i wsparcia klastrów energii w Polsce. Więcej...

Szwedzkie demo nt. automatyzacji zostanie przedstawione podczas Seminarium na temat klastrów i spółdzielni energetycznych

arrowheadJerker DelsingZ przyjemnością informujemy, że Profesor Jerker Delsing z Poitechiniki Luleå w Szwecji będzie prelegentem III edycji seminarium "Klastry Energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce". Profesor Delsing przedstawi program Arrowhead, którego celem jest opracowanie rozwiązań technicznych związanych z automatyzacją współpracy pomiędzy różnymi elementami nowoczesnego systemu energetycznego, tj.: producentami energii odnawialnej, inteligentnymi budynkami, inteligentną infrastrukturą, elektro-mobilną infrastrukturą, oraz wirtualnymi elektrowniami. Koordynatorem projektu jest Luleå University of Technology, a partnerami są instytucje edukacyjne i firmy technologiczne, takie jak Honeywell, Schneider i Indra. Seminarium odbędzie się 30 stycznia 2018 r. w Warszawie. Więcej...

Posłowie niemal jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem mechanizmu split payment w podatku VAT

Mechanizm split payment zakłada, że kwota VAT wpływa na specjalne konto, do którego firma ma ograniczony dostęp. W dniu wczorajszym sejm niemal jednogłośnie opowiedział się za wprowadzeniem do podatku VAT wspomnianego mechanizmu podzielonej płatności. Split payment będzie jednym z tematów omawianych podczas organizowanego przez naszą firmę szkolenia pt. "Zmiany w regulacjach dla branży paliwowej od 2018 r.", które odbędzie się w dniu 14 grudnia br. w Warszawie. Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne pod linkiem:

Doświadczenie z Belgii na Seminarium dla Klastrów i Spółdzielni Energetycznych

ecopowerMiło nam poinformować, że Karel Dervaux, członek zarządu spółdzielni energetycznej Ecopower wystąpi podczas III edycji seminarium "Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce". Karel podzieli się historią spółdzielni energetycznej Ecopower, która jest szczególnie ciekawa w perspektywie rozwojów klastrów energii w Polsce. Ponadto, prelegent poruszy temat najnowszej tendencji do współpracy, wspólnego rozwoju i wspólnej inwestycji pomiędzy spółdzielniami energetycznymi w Europie Zachodniej a władzami lokalnymi / podmiotami publicznymi. Seminarium odbędzie się 30 stycznia 2018 roku w Warszawie. Więcej...

Sejmowa komisja za nowelizacją ustawy o biokomponentach i biopaliwach

Szanowni Państwo,

informujemy że w dniu wczorajszym Sejmowa Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa przyjęła projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Głównym celem projektu jest m.in. dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych ws. jakości benzyny i olejów  napędowych. Zmiany dotyczą m.in.: kosztów, poziomu NCW oraz określenia wartości współczynników redukcyjnych, wprowadzenia opłaty zastępczej oraz doprecyzowania wysokości kar wymierzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  Obecny w Sejmie Wiceminister Energii Andrzej Piotrowski podkreślił, że: "Projekt dostosowuje regulacje prawne do aktualnej sytuacji na rynku paliw po wejściu w życie tzw. pakietu paliwowego. Rządowi zależy aby ta nowelizacja była procedowana w trybie pilnym, bo z jednej strony minął, niestety, termin wdrożenia implementacji unijnej, a ponadto projekt ustawy zawiera pakiet bardzo istotnych dla gospodarki rozwiązań niezbędnych do wprowadzenia od stycznia 2018 r.".  O szczegółach nowej ustawy dyskutować będziemy na najbliższym specjalistycznym szkoleniu "Zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych od 2018 r.", które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 roku, w Warszawie. Więcej informacji...

Dwa tygodnie do seminarium o rynku mocy. Zachęcamy do udziału!

rmc

  • Na początku tego tygodnia (6 XI 2017) Minister Energii Krzysztof Tchórzewski stwierdził, że jego zdaniem rynek mocy wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r.
  • Projekt jest aktualnie procedowany w parlamencie. W celu przyspieszenia prac została powołana dedykowana podkomisja.
  • Według resortu energii istotą projektu jest stworzenie rynku, który pozwoli polskim podmiotom z sektora energetycznego na planowanie inwestycji i skuteczne pozyskiwanie środków na ich realizację.
  • Zgodnie z projektem ustawy w 2021 r. w Polsce będzie już funkcjonował rynek mocy z płatnościami za moc, a pierwsza aukcja odbędzie się w trzecim roku przed okresem dostaw. Konsumenci odczują opłatę mocową w swoich rachunkach od 2021 r. Jej wysokość będzie zależna od wyników aukcji, w których wygrywać będą najtańsze oferty.
W związku z powyższym już teraz zachęcamy do przygotowania się na nadchodzące zmiany i zachęcamy do rozważenia udziału w eksperckim Seminarium pt. "Rynek mocy - możliwości, obowiązki, strategie", które odbędzie się 21 listopada 2017 r. w Warszawie. Program Seminarium oraz dodatkowe informacje o wydarzeniu dostępne są pod tym linkiem.

Strona 17 z 84

Joomlart