CBE Polska

Article Index
Start
Prelegenci
Program
Rejestracja
awp3
formularzSzanowni Państwo,

rok 2021 jest czasem dużych zmian w zakresie obrotu wyrobami węglowymi oraz obowiązków dla pośredniczących podmiotów węglowych. W związku z nowelizacją przepisów - zmieniają się też dokumenty i obowiązki po stronie kupujących wyroby węglowe. Ponadto nowe regulacje zmieniają kwestie stosowania zwolnienia wyrobów węglowych z akcyzy. Niedostosowanie się do nowych regulacji lub ich nieprawidłowe wdrożenie w praktyce, może oznaczać m.in. utratę prawa do zastosowania zwolnienia od akcyzy, grozi powstaniem zaległości podatkowych oraz znacząco pogłębia ryzyko nałożenia różnego rodzaju sankcji.
Mając na względzie problemy branży energetycznej, ciepłowniczej i węglowej jakie przyniosły zmiany w przepisach akcyzowych od wyrobów węglowych (w 2011 roku), już dziś prezentujemy warsztaty traktujące o nowelizacji ustawy z 2021 roku. Zapraszamy na 7 Warsztaty online: "Zmiany w akcyzie dla branży węglowej na 2021 rok", które odbędą się 29 kwietnia 2021 roku.

W ramach warsztatów omówione szczegółowo następujące kwestie:

Nowelizacja akcyzy z 10.12.2020 r. (weszłą w życie 01.02.2021):

 • Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych
 • Podmioty zobowiązane do rejestracji w CRPA
 • Procedura Rejestracji w CRPA dla PPW
 • Terminy rejestracji i przepisy przejściowe
 • e-DD i przemieszczanie wyrobów akcyzowych - co nowego?
 • Zasady przemieszczania wyrobów węglowych wg e-DD
 • Nowe warunki stosowania zwolnień z akcyzy dla wyrobów węglowych

Nowelizacja akcyzy procedowania w Parlamencie RP (wejście w życie 01.05.2021 r. oraz 01.07.2021)

 • Zmiany dot. sektora wyrobów węglowych
 • nowe zasady korzystania ze zwolnień z akcyzy dla wyrobów węglowych
 • Nowe zasady składania deklaracji akcyzowych
 • Deklaracje elektroniczne
 • Dodatkowe spec-deklaracje akcyzowe
 • Nowe zasady prowadzenia ewidencji akcyzowych
 • Nowe zasady kontroli wyrobów akcyzowych
 • Zmiany dot. WIA

Warsztaty skierowane są do osób biorących udział w procesie rozliczenia podatku akcyzowego od wyrobów energetycznych w podmiotach:

 • spółkach węglowych, kopalniach węgla i koksowniach
 • podmiotów pośredniczących w obrocie węglem
 • elektrowniach, elektrociepłowniach, ciepłowniach i spółkach komunalnych
 • podmiotach energochłonnych / przemysłowych odbiorcach energii
 • firmach doradczych, biurach rachunkowo/ podatkowych
 • innych osób zainteresowanych akcyzą od wyrobów węglowych, gazowych oraz energii elektrycznej i OZE

pojk1439 Sprawdź nasze doświadczenie!

Szkolenia z zakresu obrotu paliwami, koncesjonowania i rozliczeń na potrzeby akcyzowe/ celne realizujemy od czerwca 2012 roku. Do dnia dzisiejszego przeszkoliliśmy kilka tysięcy specjalistów. Więcej informacji o naszym doświadczeniu oraz szczegółowe relacje wraz ze zdjęciami, znajdziecie Państwo w zakładce "archiwum" na naszej stronie.


Joomlart