CBE Polska

Article Index
Start
Prelegenci
Program
Rejestracja
awp3formularzKRZYSZTOF RUTKOWSKI

Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP

Doświadczony radca prawny i doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tematyce akcyzy, opłaty paliwowej i postępowań podatkowych. Od 2015 roku partner w kancelarii KDCP. W latach 2012-2015 założyciel i lider zespołu akcyzowego w PricewaterhouseCoopers. Wcześniej współpracował m.in. z Deloitte i Ernst & Young.
Doradca w zakresie akcyzy i opłaty paliwowej dla największych krajowych i zagranicznych podmiotów z branż akcyzowych. Członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan - vice Przewodniczący Grupy Akcyzowej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących akcyzy, opłaty paliwowej i procedury podatkowej. Prelegent na licznych konferencjach naukowych i branżowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również podyplomowe studia o specjalizacji podatkowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Wśród zrealizowanych projektów:

  • reprezentowanie czołowej spółki olejowej w sporze dotyczącym akcyzy od preparatów smarowych;
  • reprezentowanie największych krajowych i zagranicznych firm paliwowych w postępowaniach dotyczących opłaty paliwowej;
  • reprezentowanie podmiotów z branży gazowej w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki;
  • reprezentowanie podmiotów z branży piwowarskiej w postępowaniach dotyczących akcyzy od piw słodzonych;
  • reprezentowanie podmiotów z branży piwowarskiej w postępowaniach dotyczących akcyzy od gęstwy drożdżowej;
  • kompleksowa obsługa akcyzowa największych podmiotów z branży metalurgicznej;
  • reprezentowanie podmiotów z branży metalurgicznej w postępowaniach dotyczących akcyzy od strat energii elektrycznej;
  • wsparcie przy wdrożeniu nowego systemu ERP u jednego z największych podmiotów z branży tytoniowej.


Joomlart