CBE Polska

Article Index
Start
Prelegenci
Program
Rejestracja
awp3formularz

9:30 - 10:00 Rejestracja uczestników na platformie
10:00 - 11:45

Nowelizacja akcyzy z 10.12.2020 r. (weszła w życie 01.02.2021):

 • Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych
 • Podmioty zobowiązane do rejestracji w CRPA
 • Procedura Rejestracji w CRPA dla PPW
 • Terminy rejestracji i przepisy przejściowe
 • e-DD i przemieszczanie wyrobów akcyzowych - co nowego?
 • Zasady przemieszczania wyrobów węglowych wg e-DD
 • Nowe warunki stosowania zwolnień z akcyzy dla wyrobów węglowych

Prelegent:
Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP

11:45-12:00 Przerwa
12:00 - 12:30 Nowelizacja akcyzy z 10.12.2020 - cd.

Prelegent:
Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP
12:30- 13:30 Nowelizacja akcyzy procedowania w Parlamencie RP (wejście w życie 01.05.2021 r. oraz 01.07.2021)
 • Zmiany dot. sektora wyrobów węglowych
 • nowe zasady korzystania ze zwolnień z akcyzy dla wyrobów węglowych
 • Nowe zasady składania deklaracji akcyzowych
 • Deklaracje elektroniczne
 • Dodatkowe spec-deklaracje akcyzowe
 • Nowe zasady prowadzenia ewidencji akcyzowych
 • Nowe zasady kontroli wyrobów akcyzowych
 • Zmiany dot. WIA
Prelegent:
Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP
13:30 - 14:10 Przerwa
14:10 - 15:30 Nowelizacja akcyzy procedowania w Parlamencie RP (wejście w życie 01.05.2021 r. oraz 01.07.2021) - cd.

Prelegent:
Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP
15:45 Dodatkowe pytania, podsumowanie i zakończenie szkolenia.


Joomlart