CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Rejestracja
Rynek paliw i biopaliw ciekłych - kierunki zmian ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

formularz


Zapraszamy kolejną edycję szkolenia online "Rynek paliw i biopaliw ciekłych - kierunki zmian ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych". Wydarzenie odbędzie się w dniu 7 września 2022 w formule online. Jak co roku, celem spotkania jest kompleksowe przybliżenie zagadnień obejmujących aktualne regulacyjno-prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku paliw i biopaliw ciekłych.

zdzislaw_muras Szkolenie w całości poprowadzi dr Zdzisław Muras. Dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca akademicki i MBA. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dwudziestu dwóch książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa: wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego, europejskiego oraz prawa energetycznego i ustawy odnawialnych źródłach energii - związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych. Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Główne zagadnienia omawiane na szkoleniu:
Ustawy:
 • o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
 • Projekt noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach z 11.02.2022 r., (tj. ustawa o biokomponentach, biopaliwach ciekłych i energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii stosowanej w transporcie),
 • Ustawa OZE wraz z propozycjami nowelizacji (elementy druku UC 99 i zmiany z UC 110),
 • Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
 • Ustawa – prawo energetyczne – obszar wykonywanej działalności gospodarczej.
Nowości w zakresie rozpoczynania i wykonywania działalności – wybrane nowe i nowelizowane definicje:
 • Biomasa, biomasa rolnicza i biomasa leśna,
 • Biokomponenty zaawansowane;
 • Wodór odnawialny i biowodór oraz biomEtan,
 • Paliwa węglowe pochodzące z recyklingu,
 • Dostarczenie energii elektrycznej do pojazdu drogowego lub kolejowego,
 • Cykl życia biokomponentu, biopłynu lub paliwa z biomasy oraz cykl życia kopalnego odpowiednika biokomponentu, biopłynu lub paliwa z biomasy,
 • Kopalny odpowiednik biokomponentu, biopłynu lub paliwa z biomasy,
 • Zużyty olej kuchenny,
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
 • Uznany system certyfikacji i unijna baza danych oraz ścieżka certyfikacji,
 • Świadectwo a poświadczenie.
Nowości w zakresie rozpoczynania i wykonywania działalności – utrwalone i wprowadzane zasady reglamentacji rynku:
 • Obowiązujący system wykonywania działalności na rynku paliw ciekłych – obszary i zasady koncesjonowania z prawa energetycznego,
 • Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw węglowych pochodzących z recyklingu,
 • Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu paliw węglowych pochodzących z recyklingu.
Zasady obliczania udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w transporcie,
Mechanizm kredytu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii stosowanej w transporcie

Realizacja NCW – nowy zakres realizacji obowiązku, w tym: wymóg spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju i zmiany  w odniesieniu do zużytego oleju kuchennego,

Udział biokomponentów zaawansowanych – zakres obowiązku.
 • Poświadczanie spełnienia kryterium ograniczenia emisji gazów cieplarnianych lub kryteriów zrównoważonego rozwoju – zakres zmian,
 • Nowy zakres uprawnień kontrolnych Prezesa URE,
 • Nowy zakres sprawozdawczości – obowiązek wytwórców paliw węglowych pochodzących z recyklingu,
 • Nowy zakres sprawozdań rocznych i kwartalnych podmiotów realizujących NCW,
 • Nowy obowiązek podmiotów realizujących NCW – przekazywanie danych do unijnej bazy danych.
Pozostałe zmiany i przepisy przejściowe:
 • Zmiany w obszarze kar pieniężnych,
 • Zakres obowiązku udział biokomponentów zaawansowanych,
 • Zakres obowiązku udziału biowodoru wytworzonego z biometanu – korelacja ze zmianą ustawy OZE,
 • Wysokość NCW i minimalny poziom realizacji NCW na lata 2023-2029,
 • Przepisy przejściowe i dostosowawcze – od kiedy zmiany na rynku.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
 • podmioty zobligowane do realizacji NCW
 • producentów, sprzedawców i dystrybutorów biopaliw oraz biokomponentów
 • dostawców technologii dla tego sektora
 • laboratoria badające biopaliwa i biokomponenty
 • przedstawicieli uniwersytetów, uczelni wyższych, stowarzyszeń branżowych
 • podmioty posiadające koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych
 • podmioty posiadające koncesje na obrót paliwami ciekłymi
 • podmioty świadczące usługi magazynowania paliw
 • firmy doradcze
 • kancelarie prawne

BPW sala male

Sprawdź nasze doświadczenie!

Prezentowane przez nas warsztaty są jednym z elementów realizowanego przez nas cyklu wydarzeń poświęconego przeobrażeniom w obszarze regulacyjnym, który ma wpływ na sektor paliw (płynnych, stałych i biopaliw). Cykl realizujemy od 2012 roku. W jego ramach rokrocznie realizujemy m. in. specjalistyczne szkolenia dotyczące:
 • zmian w prawie energetycznym i akcyzowym
 • próbkowaniu i oceny jakości paliw
 • utrzymywania zapasów
 • bilansowania i inwentaryzacji paliw
 • koncesjonowania
 • kontraktowania, dystrybucji i obrotu paliwami
 • gospodarki paliwowej na potrzeby rozliczeń do systemów wsparcia (tzw. certyfikatów energetycznych)
Stosowana przez nas formuła warsztatowo-konsultacyjna spotkań sprawia, że na wstępnym etapie funkcjonowania regulacji, dysponujemy wiedzą o problemach zgłaszanych przez praktyków rynku. Tym samym jesteśmy w stanie przygotowywać najbardziej aktualny i interesujący branżę program edukacyjny. Rokrocznie w naszych spotkaniach z zakresu gospodarki paliwowej bierze udział ponad 1000 osób z całej Polski. Więcej informacji o naszym doświadczeniu oraz szczegółowe relacje wraz ze zdjęciami, znajdziecie Państwo w zakładce "archiwum" na naszej stronieJoomlart