CBE Polska

Spis treści
Start
Harmonogram wyjazdu
O elektrociepłowni
Zaangażowane podmioty
Zakwaterowanie
Warunki uczestnictwa
formumvarmeznak formularz
 1. Koszt udziału jednej osoby w wydarzeniu to 2990 zł + 23% VAT
 2. Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: przelot w obie strony, transfer z lotniska w Sztokholmie, zwiedzanie elektrociepłowni, wykłady, pełne wyżywienie, ubezpieczenie, usługę tłumaczenia.
 3. Przesłanie do CBE Polska faksem lub pocztą elektroniczną wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy CBE Polska a Zgłaszającym.
 4. Potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu zostaną wysłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail lub faksem.
 5. Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego, ale nie później niż przed wydarzeniem.
 6. Warunkiem wstępu na wydarzenie jest dokonanie wpłaty przed wydarzeniem na konto: CBE Polska, Okopowa 47/33, 01-059 Warszawa; 41 1910 1048 2201 5808 1534 0001; Deutsche Bank Polska.
 7. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa.
 8. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 9. W przypadku odwołania zgłoszenia na 30 do 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 1000 PLN + 23% VAT.
 10. Osoby, które uiściły opłatę a odwołują uczestnictwo na 14 do 7 dni przed wydarzeniem otrzymają zwrot 50% opłaty.
 11. Osoby, które nie zapłaciły, a odwołują uczestnictwo na 14 do 7 dni przed wydarzeniem są zobowiązane do wniesienia opłaty w wysokości 50% ceny uczestnictwa.
 12. Na 7 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w wydarzeniu.
 13. Osoby, które nie odwołają swej rezerwacji, a nie wezmą udziału w wydarzeniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 14. CBE Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.


Joomlart