CBE Polska

Spis treści
Start
Harmonogram wyjazdu
O elektrociepłowni
Zaangażowane podmioty
Zakwaterowanie
Warunki uczestnictwa
formumvarmeznak formularz
oigr Zadaniem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu jest podejmowanie działań ukierunkowanych na stworzenie podstaw prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych dla funkcjonowania w Polsce efektywnego systemu odzysku i recyklingu odpadów. Chcemy przyczynić się do zwiększenia opłacalności działalności gospodarczej podlegającej na zbiórce i zagospodarowaniu odpadów - w tym komunalnych, stworzenie systemu finansowego zgodnego z zasadą "zanieczyszczający płaci" Wytyczony przez nas cel jest zgodny z założeniami polityki ekologicznej państwa, jak również Unii Europejskiej.

www.oigr.pl

fortum Fortum w swojej działalności operacyjnej koncentruje się na terenie krajów nordyckich, Rosji, Indiach oraz państw basenu Morza Bałtyckiego. Firma prowadzi swoją działalność w Polsce od 2003 roku. Obecnie jest właścicielem trzech elektrociepłowni zlokalizowanych w Częstochowie, Zabrzu i Bytomiu, a moce wytwórcze firmy wynoszą 186 MW energii elektrycznej oraz 958 MW ciepła. Strategia FORTUM w Polsce zakłada rozwój lokalnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, opartych o paliwa dostępne w regionie, w tym paliwa alternatywne. Firma posiada również ponad 800 km sieci ciepłowniczych, dostarczających ciepło do mieszkańców Częstochowy, Płocka i Wrocławia. Łącznie w całej Polsce ciepło FORTUM trafia do około 800 000 osób.
W 2016 roku FORTUM przejęło spółkę Grupa Duon S.A. i rozpoczęło działalność na polskim rynku detalicznej sprzedaży energii elektrycznej i gazu. Firma chce wykorzystać międzynarodowe doświadczenia w tym zakresie do budowy silnej pozycji w Polsce.

www.fortum.comJoomlart