CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Rejestracja
Warsztaty Wpływ jakości paliwa na proces spalania w kotłach energetycznych
formularz
leokadia rog Dr Leokadia Róg, Kierownik Zakładu Oceny Jakości paliw stałych, Główny Instytut Górnictwa

Kierownik Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych Głównego Instytutu Górnictwa. Absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego kierunku geologia. W Głównym Instytucie Górnictwa pracuje od 1984 roku, początkowo jako pracownik Laboratorium Petrografii Stosowanej w Zakładzie Geologii Kopalnianej, w latach 1991 - 2000 jako zastępca kierownika Laboratorium Oceny i Prognoz Jakości Węgla a od 2000 roku jako Kierownik Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych. Pracowała również w Komitecie Górnictwa PAN w Sekcji Wykorzystania Surowców Mineralnych, Polskim Towarzystwie Przeróbki Kopalin, Sekcji Petrologii Węgla Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Normalizacyjnych Komitetach Technicznych nr 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych (przewodnicząca) oraz 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw stałych (członek).Joomlart