CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
npwk11formularz
Zdzislaw Muras Dr Zdzisław Muras

Dr nauk prawnych, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim i Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym pięciu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest autorem m.in. podręczników Podstawy prawa i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów.Joomlart