CBE Polska

Spis treści
Start
Artykuły
noze banerSzanowni Państwo,

Pod koniec grudnia 2011 roku Ministerstwo Gospodarki, zaprezentowało nowy projekt Ustawy o odnawialnych źródłach energii, której celem powinno stać się stworzenie warunków dla rozwoju sektora produkującego czystą energię w Polsce. To niezwykle istotne przepisy, na które z niecierpliwością oczekiwała branża. Ministerstwo przyjęło założenie, iż wdroży kompleksową regulację, odrębną od nowego Prawa energetycznego i w osobnym akcie prawnym uwzględni najistotniejsze potrzeby rynku OZE. Wśród najważniejszych zapisów nowej regulacji znalazły się m.in: zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z OZE, zasady i warunki przyłączania do sieci instalacji OZE, oraz mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii z OZE. Dodatkowo w projekcie znalazły się regulacje dotyczące: krajowego planu działania oraz monitorowania rynku energii z OZE, instalatorów tzw. mikroinstalacji, oraz współpracy międzynarodowej w zakresie OZE.


fit200

Dzięki systematycznemu researchowi oraz wsparciu naszych Ekspertów, jako pierwsi na rynku zorganizowaliśmy debatę na temat realiów europejskiego rynku OZE oraz perspektyw implementacji najlepszych rozwiązań w Polsce - Seminarium "Nowy model rynku zielonych certyfikatów - feed in tariff, nowe regulacje, funkcjonowanie, doświadczenia zagraniczne", w dniu 31 stycznia 2012 roku w Warszawie. W trakcie wydarzenia, Polscy i zagraniczni Eksperci zanalizowali nowo zaprojektowane przepisy, zaprezentowali doświadczenia zagraniczne oraz zastanawili się nad ich wykorzystaniem na gruncie Polskim. By zobaczyc pełną relację z wydarzenia kliknij TUTAJW dniu 9 marca 2012 roku odbyła się bezpośrednia kontynuacja tego seminarium, mianowicie warsztaty "Nowa ustawa i mechanizmy wsparcia OZE. Zakres, obowiązywanie, konsekwencje dla rynku". Wydarzenie zostało podzielone na dwa bloki tematyczne - pierwszy poświęcony omówieniu kluczowych zmian wprowadzonych w ustawie, natomiast II blok był szczegółową analizą nowych mechanizmów i instrumentów wsparcia wytwarzania energii z OZE.


Warsztaty poprowadził:

zdzislaw_muras Dr Zdzisław Muras

Dr nauk prawnych, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim i Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych, Urząd Regulacji Energetyki. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym pięciu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest autorem m.in. podręczników Podstawy prawa i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów.
Wśród najważniejszych zagadnień warsztatów znalazły się:
  • Zakres przedmiotowy projektu nowej ustawy OZE - najważniejsze postanowienia, zakres, obowiązywanie, podmioty zobligowane
  • Nowe definicje zawarte w ustawie
  • Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii z OZE oraz obowiązki w zakresie koncesjonowania
  • Przyłączanie do sieci instalacji OZE
  • Zmiany w systemach wsparcia vs. wpływ na branżę OZE
  • Konsekwencje wdrożenia ustawy dla dużych i małych wytwórców energii z OZE
  • Czy nowy rynek będzie sprzyjał deweloperom odnawialnych źródeł energii?
  • Obecny system wsparcia energii odnawialnej i planowana ustawa OZE z perspektywy dużego inwestora

IMGP5874IMGP6849IMGP6851IMGP6853IMGP6855IMGP6859IMGP6860IMGP6861IMGP6863IMGP6865IMGP6867IMGP6868IMGP6869IMGP6872IMGP6873


fit200

noze 200x100

npg200

Skorzystaj z naszego doświadczenia. W 2012 roku zorganizowaliśmy już trzy specjalistyczne spotkania poświęcone regulacjom z tzw. "trójpaku ustaw"!NPG pane lFIT NPG FIT salaJoomlart