CBE Polska

Spis treści
Start
Galeria
Poprzednie edycje
Podmioty współpracujące, Sponsorzy
Patroni honorowi
sctf7


European Commission

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Energii
Dyrekcja Generalna ds. Energii jest jednym z 33 wydziałów w Komisji Europejskiej. Skupia się na tworzeniu i wdrażaniu polityki energetycznej Unii Europejskiej - bezpiecznej, zrównoważonej i konkurencyjnej energii dla Europy. Jest odpowiedzialna za opracowanie i wdrożenie europejskiej polityki energetycznej pod kierownictwem wiceprzewodniczącego Komisji ds Unii Energetycznej
Maroš Šefčoviča oraz Komisarza ds. Klimatu i Energii Miguela Ariasa Cañete.

Generalna Dyrekcja rozwija i wdraża innowacyjną politykę energetyczną mającą na celu:

 • utworzenia rynku energii zapewniającego obywatelom i przedsiębiorstwom z tanią energię, konkurencyjne ceny i zaawansowane technologicznie usługi energetyczne.
 • promowanie zrównoważonej produkcji energii, transportu i konsumpcji, zgodnie z celami UE 2020 oraz mając na względzie dekarbonizację rynków europejskich do 2050.
 • poprawę warunków dla bezpiecznego zaopatrzenia w energię w duchu solidarności między krajami UE, zapewniając wysoki poziom ochrony obywateli europejskich.

www.ec.europa.eu/energy

pse logo

Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., krajowego operatora systemu przesyłowego, jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Główne cele działalności PSE S.A. to:

 • zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych;
 • zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych;
 • udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej;
 • tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.

www.pse.pl

 

GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) swoim działaniem kontroluje i nadzoruje sprawy, które odnoszą się do gromadzenia i przetwarzania informacji o danych osobowych.
Instytucja ta jest uprawniona do:

 • kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • wydawania decyzji administracyjnych i rozpatrywania skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych,
 • zapewnienia wykonania przez zobowiązanych obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z wydanych decyzji, przez stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • prowadzenia rejestru zbiorów danych oraz rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji, a także udzielania informacji o zarejestrowanych zbiorach danych i zarejestrowanych administratorach bezpieczeństwa informacji,
 • opiniowania projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych,
 • inicjowania i podejmowania przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych,
 • uczestniczenia w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.

www.giodo.gov.pl

Enel nowe

Enel (wł. Ente Nazionale per l'Energia eLettrica) - największy włoski koncern energetyczny, stworzony w 1962 r. W 1999 r. po uwolnieniu sektora energetycznego we Włoszech, został sprywatyzowany. Na chwilę obecną koncern kontrolowany jest przez włoski rząd jako większościowego udziałowca (25,5%). Enel prowadzi działalność operacyjną w Europie, Ameryce Północnej oraz Ameryce Łacińskiej.


www.enel.it

fortum Fortum w swojej działalności operacyjnej koncentruje się na terenie krajów nordyckich, Rosji, Indiach oraz państw basenu Morza Bałtyckiego. Firma prowadzi swoją działalność w Polsce od 2003 roku. Obecnie jest właścicielem trzech elektrociepłowni zlokalizowanych w Częstochowie, Zabrzu i Bytomiu, a moce wytwórcze firmy wynoszą 186 MW energii elektrycznej oraz 958 MW ciepła. Strategia FORTUM w Polsce zakłada rozwój lokalnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, opartych o paliwa dostępne w regionie, w tym paliwa alternatywne. Firma posiada również ponad 800 km sieci ciepłowniczych, dostarczających ciepło do mieszkańców Częstochowy, Płocka i Wrocławia. Łącznie w całej Polsce ciepło FORTUM trafia do około 800 000 osób.
W 2016 roku FORTUM przejęło spółkę Grupa Duon S.A. i rozpoczęło działalność na polskim rynku detalicznej sprzedaży energii elektrycznej i gazu. Firma chce wykorzystać międzynarodowe doświadczenia w tym zakresie do budowy silnej pozycji w Polsce.

www.fortum.com

50hertz

50Hertz Transmission GmbH jest operatorem sieci przesyłowej w północnej i wschodniej części Niemiec. W ramach europejskiej sieci jest podłączony bezpośrednio do krajów sąsiednich, takich jak Polska, Czechy i Dania. 50Hertz koordynuje współdziałanie wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej w landach federalnych Berlina, Brandenburgii, Hamburgu, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Saksonii, Saksonii-Anhalt i Turyngii. 50Hertz jest odpowiedzialny za działanie, konserwację, planowanie i rozbudowę sieci przesyłowej energii w całej północnej i wschodniej części Niemiec. System który zarządza obejmuję obszar o powierzchni większej niż 109,360 km² i dostarcza energię do około 18 milionów ludzi.


www.50hertz.com

Tauron Dystrybucja Grupa TAURON to druga co do wielkości zintegrowana grupa energetyczna w Polsce, która kontroluje pełen łańcuch wartości, począwszy od wydobycia węgla aż po sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych.
TAURON Dystrybucja S.A. to kluczowa spółka z Grupy TAURON. Zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych położonych w południowej Polsce.

www.tauron-dystrybucja.pl

energa operator Głównym zadaniem ENERGA-OPERATOR SA jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego jest dystrybucja energii elektrycznej do odbiorców zarządzaną przez siebie siecią energetyczną. Zgodnie z wymogami koncesji na działalność dystrybucyjną, ENERGA-OPERATOR odpowiada za rozwój, eksploatację i modernizację infrastruktury przesyłowej na terenie funkcjonowania, by przyłączonym do sieci odbiorcom dostarczać energię o prawidłowych parametrach jakościowych.

www.energa-operator.pl

EDF-logo Électricité de France S.A. (EDF) jest francuską spółką energetyczną, z siedzibą w Paryżu. EDF posiada zróżnicowane portfolio o łącznej pojemności 120+ GW, działając w Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. EDF jest jednym z największych producentów energii elektrycznej na świecie
 • energia nuklearna: 64.3%;
 • energia odnawialna: 12.3% (obejmuje 4.6% hydroelektrowni);
 • gaz: 8.6%;
 • węgiel: 14.5%;
 • inne: 0.3%
EDF specjalizuje się w produkcji energii elektrycznej, od inżynierii po dystrybucję. Działalność firmy obejmuje: wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej, projektowanie, budowę i demontaż elektrowni, handel energią. Jest aktywny w takich technologiach wytwarzania energii jak energia jądrowa, hydroenergia, energia morska, wiatru, słoneczna, biomasa, energia geotermalna i energia z paliw kopalnych.

www.edf.fr

elektrilevi

Elektrilevi OÜ to największy estoński Operator Systemu Dystrybucji. Dostarcza energię elektryczną na terenie całej Estonii oprócz regionu Lääne, Viimsi i Narva. Firma zarządza i konserwuje 61, 000 kilometrów sieci elektroenergetycznej, obsługując również ponad 23,000 stacji transformatorowych, dostarczając energię do ponad 497, 000 odbiorców na terenie całej Estonii.


www.elektrilevi.ee

polowiec Polowiec i Wspólnicy została utworzona przez radców prawnych Adama Polowca, Beatę Superson - Polowiec, Marcina Jamrozika oraz Marcina Rusinka w oparciu o istniejącą od 2003 r. Kancelarię Radcy Prawnego Adam Polowiec. Kancelaria świadczy pomoc prawną, poprzez kompleksową obsługę, szerokiemu kręgowi podmiotów - zarówno przedsiębiorcom, jak i podmiotom sektora publicznego oraz organizacjom non - profit. Ich działalność nie jest ograniczona geograficznie wyłącznie do terenu Krakowa i Małopolski, świadcząc pomoc prawną na terytorium całego kraju, jak również poza jego granicami. Obok siedziby w Krakowie kancelaria dysponuje również biurem w Gliwicach, konieczność otwarcia którego spowodowana była pozyskaniem licznych Klientów działających w regionach Górnego i Dolnego Śląska. Kancelaria Polowiec i Wspólnicy sp.j. jest Partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy, członkiem Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie oraz kooperantem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ramach prowadzonej działalności pro bono współpracuje między innymi z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych z siedzibą w Warszawie realizując wspólnie z Fundacją Program Centrum Pro Bono.

www.polowiec.pl

encs Europejskie Stowarzyszenie Cyber Bezpieczeństwa (ENCS) jest organizacją non-profit, która zrzesza instytucje europejskie zarządzające infrastrukturą krytyczną i ekspertów bezpieczeństwa, dla wdrożenia bezpiecznych europejskich krytycznych sieci energetycznych oraz infrastruktury. Założona w 2012 roku, ENCS wspiera badania oraz projekty określające i standaryzujące wymogi bezpieczeństwa oraz testowanie end-to-end.

www.encs.eu

innogyse Innogy SE Innogy SE jest uznaną europejską firmą energetyczną, z trzema obszarami działalności Energetyki Odnawialnej, Sieć i Infrastruktura, Rynek Detaliczny. Systemy dystrybucji stanowią podstawę działalności firmy. Sieci odgrywają kluczową rolę w integrowaniu energii ze źródeł odnawialnych, zależnych od warunków pogodowych (takich jak energia wiatrowa lub słoneczna) oraz produkcji zdecentralizowanych generatorów w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. 4/5 systemu dystrybucji Innogy to linie energetyczne i 1/5 to gazociągi, obecnie system obejmuje pięć krajów. Firma specjalizuje się w opracowywaniu tak zwanych "sieci inteligentnych", wydajnych i inteligentnych systemów monitorowania i kontroli. Innogy dostarcza energię do około 16 milionów klientów energetycznych i 7 milionów klientów gazowych w jedenastu krajach europejskich. Innogy jest obecnie jednym z największych dostawców energii i gazu w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Na czterech rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej firma zajmuje obecnie pozycję lidera w sektorze energetycznym i gazowym.

www.innogy.com

pimot Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) to instytut badawczy, nad którym nadzór sprawuje Ministerstwo Rozwoju. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie prac naukowo badawczych i prac rozwojowych w dziedzinie motoryzacji.
Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest:
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
 • przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki,
 • wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych i przyrodniczych oraz biotechnologi

www.pimot.eu

veolia Veolia Energia Warszawa S.A. zarządza jedną z największych w Unii Europejskiej sieci ciepłowniczych, dostarczającą ciepło systemowe i ciepłą wodę do 80% budynków w Warszawie. Od października 2011 jest częścią międzynarodowej grupy Veolia. Inteligentna Sieć Ciepłownicza to kluczowa inwestycja firmy Veolia Energia Warszawa S.A., której celem jest wsparcie i udoskonalenie procesu zarządzania siecią ciepłowniczą w Warszawie. W ramach projektu największa w Unii Europejskiej sieć ciepłownicza wyposażona zostanie w nowoczesną infrastrukturę, pozwalającą na monitorowanie i zintegrowane zarządzanie poszczególnymi jej elementami na odległość. Zastosowane technologie pozwolą zdalnie kontrolować pracę trzech przepompowni, 79 komór ciepłowniczych oraz 2,5 tys. węzłów cieplnych. Modernizacja systemów zarządzania siecią ciepłowniczą pozwoli na ograniczenie strat ciepła przez przenikanie na przesyle oraz zmniejszy zużycie prądu przez przepompownie. Umożliwi też optymalizację zakupu energii cieplnej w źródłach. Inteligentna Sieć Ciepłownicza pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o co najmniej 14,5 tys. ton w skali roku..

www.energiadlawarszawy.pl

mza Przedmiotem działań Miejskich Zakładów Autobusowych Sp z o.o. jest:
 • Prowadzenie komunikacji zbiorowej na terenie miasta stołecznego Warszawy taborem autobusowym
 • Eksploatacja środków przewozowych komunikacji autobusowej, przy zachowaniu sprawnej i regularnej komunikacji zbiorowej oraz utrzymanie sprawności technicznej eksploatowanych autobusów
 • Prowadzenie działalności w zakresie zakupu, wymiany i naprawy taboru dla realizacji statutowego przedmiotu działania
 • Inicjowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów, urządzeń miejskiej komunikacji zbiorowej w ramach umocowania udzielonego przez Urząd m.st. Warszawy

www.mza.waw.pl

osisoft OSIsoft, LLC
Globalny lider z zakresu analizy operacyjnej - oferuje otwartą infrastrukturę dla firm, łączącą dane sensoryczne, procesy oraz odpowiednie osoby w celu zapewnienia niezbędnych w działaniu spostrzeżeń w czasie rzeczywistym. Jako twórca PI System, firma OSIsoft wspiera firmy z różnych branż podczas działań, takich jak: badania, eksploatacja, produkcja, procesy przemysłowe, dystrybucja i usługi w celu wykorzystania danych strumieniowych do optymalizacji i wzbogacenia ich działalności. Od ponad trzydziestu lat klienci OSIsoft korzystają z PI System podczas realizacji procesów, zapewniania jakości, usprawniania dostaw energii, zgodności z przepisami, bezpieczeństwa i poprawy stanu zasobów w ramach swojej działalności. Założona w 1980 roku firma OSIsoft jest firmą prywatną z siedzibą w San Leandro w Kalifornii, USA, posiadająca oddziały na całym świecie.

www.osisoft.com

CalAmp Firma CalAmp oferuje rozwiązania komunikacji bezprzewodowej dla szerokiego wachlarza urządzeń, skalowalnych platform obsługujących usługi typu "cloud" i dedykowanych aplikacji, łącząc sprzęt i oprogramowanie (hardware i software) w celu tworzenia kompletnych rozwiązań dla swoich klientów. CalAmp współpracuje z najlepszymi na świecie dostawcami technologii, a także operatorami sieci bezprzewodowych w Stanach i na świecie, a rozwiązania firmy umożliwiają klientom optymalizację ich działań poprzez gromadzenie, monitorowanie i efektywne raportowanie danych krytycznych. CalAmp ma swoją siedzibę w Irvine w Kalifornii.

www.calamp.com

Netinium Ewolucja w technologii urządzeń inteligentnych wymaga odpowiedniej technologii informatycznej do jej zarządzania i koordynowania. Niezależnie od tego, jak wygląda projekt pilotażowy czy strategia masowej produkcji, Netinium® oferuje sprawdzone w praktyce i niezawodne rozwiązania. Współpracując z Alliander - jednym z głównych OSD w Holandii - firma Netinium stworzyła jedną z najbardziej elastycznych, wielozadaniowych platform kontroli i koordynowania systemów opomiarowania na rynku europejskim.

Jedno kompleksowe rozwiązanie. Nieograniczona elastyczność urządzenia. Doskonała wydajność systemu.

Dzięki Netinium® możliwe jest stworzenie pojedynczej infrastruktury interoperacyjnych urządzeń inteligentnych, niezależnie od przyszłego wyboru sprzętu lub infrastruktury informatycznej. Takie elastyczne rozwiązanie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy przy każdym kolejnym kroku w procesie wdrażania, jak obniżenie wskaźnika awaryjnego z 8% (średnia w branży) do zaledwie 1,5% ... Mamy ogromną wiedzę na temat skutecznego wdrożenia rozbudowy infrastruktury “inteligentnych” systemów opomiarowania, przy jednoczesnym efektywnym zarządzaniu kosztami operacyjnymi i wielkością kapitału.

www.netinium.com

Indra-Sistemas Rozwiązania energetyczne i technologiczne firmy Indra zostały wdrożone w ponad 140 firmach zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej, wody, ropy i gazu w ponad 45 krajach. Obecnie ponad 100 milionów klientów na całym świecie korzysta z technologii firmy. Indra jest jedną z głównych globalnych firm doradczych i technologicznych oraz partnerem technologicznym w podstawowej działalności biznesowej swoich klientów na całym świecie. Oferuje szeroką gamę własnych rozwiązań i najnowocześniejszych usług o wysokiej wartości dodanej w technologii, co zwiększa ofertę firmy, która jest niezawodna, elastyczna i dostosowana do potrzeb klienta. Indra jest światowym liderem w rozwoju wszechstronnych rozwiązań technologicznych w dziedzinach takich jak: obrona i bezpieczeństwo, transport i komunikacja, energia i przemysł, telekomunikacja i media, usługi finansowe i administracja publiczna i opieka zdrowotna. Dzięki technologii Minsait firma jest gotowa na wyzwania związane z cyfrową transformacją. INDRA zatrudnia ponad 34 000 profesjonalistów, posiada swoje oddziały w 46 krajach, a sprzedaż prowadzi w ponad 140 krajach.

www.indracompany.com

OSGP Alliance OSGP Alliance (Open Smart Grid Protocol) - jest globalnym stowarzyszeniem non-profit, którego celem jest promowanie otwartego protokołu sieci inteligentnych i infrastruktury "smart grid" w sieciach dystrybucji. Skupiając się na bezpieczeństwie, inteligentnych systemach opomiarowania, zarządzaniu inteligentnymi sieciami dystrybucji, członkowie stowarzyszenia mają wspólny cel i wizję: promowanie otwartych standardów w zakresie zarządzania zużyciem energii, implementacją i rozwojem "inteligentnych" sieci oraz "inteligentnych" systemów opomiarowania na tych sieciach.

www.osgp.org

Mikronika Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki MIKRONIKA została założona w 1983 roku przez grupę inżynierów wywodzących się z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Systemów Automatyki przy zakładach MERAMONT w Poznaniu.
W początkowym okresie, jako jedni z pierwszych w Polsce, zajmowali się projektowaniem, wytwarzaniem, instalowaniem i uruchamianiem urządzeń i systemów mikroprocesorowych. Ich systemy były przeznaczone do sterowania procesami w różnych gałęziach przemysłu o dużym stopniu skomplikowania, wymagających obsługi od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy pomiarów, stanów, ostrzeżeń i sterowań.
Obecnie MIKRONIKA jest jednym z ważniejszych krajowych dostawców rozwiązań systemowych dla automatyki przemysłowej, opartych na własnym oprogramowaniu i bazie sprzętowej. Od wielu lat firma dostarcza rozwiązania w elektroenergetyce, metalurgii, przemyśle chemicznym, w dziedzinie technologii SMART GRID.

www.mikronika.plJoomlart