CBE Polska

Spis treści
Start
Poprzednie edycje
Sponsorzy
Patroni
sctf5 360  
sctf5 foto sala


Simon Hill, OPOWER: "Sektor utility potrzebuje nowej jakości w komunikacji z klientem"

Już po raz piąty mieliśmy przyjemność gościć Państwa podczas "Smart Communications & Technology Forum". Piąta edycja odbyła się w dniu 11 czerwca w hotelu Marriott w Warszawie. Brało w niej udzial blisko 200 ekspertów z całej Europy. Tegorocznymi sponsorami Forum byli: po raz drugi firma OPOWER - Partner Generalny wydarzenia. W charakterze sponsorów strategicznych: po raz piaty z rzędu firma Mikronika, Elgama Elektronika, KIC Innoenergy. W charakterze wystawców na wydarzeniu zaprezentowały się firmy: Hicron Group, AP Systems, Inepro, WAGO.
Honorowy Patronat nad forum objęli: SEDC - Smart Energy Demand Coalition, ČTPSG - Česká technologická platforma Smart Grid, Platforma IUSER, The Israeli Smart Energy Association ISEA, OSGP Alliance - The Open Smart Grid Protocol, Polske Towarzystwo informatyczne- PTI, BESTGRID, UKE i Ministerstwo Cyfryzacji. Dodatkowo w merytoryczną współpracę zaangażowane były: Tauron Dystrybucja, CEZ, Veolia Energia Warszawa, Fortum, PIIT, RWE Deutschland AG, PREdistribuce. Tłumaczenie zapewniała firma Bireta. Partnerem medialnym była Polska Agencja Prasowa

"Smart Communications & Technology Forum"
to cyklicznie odbywające się w Polsce, doroczne wydarzenie w całości poświęcone tematyce szeroko pojętego smart grids i smart metering. Forum w stosunkowo krótkim czasie mocno ewoluowało i przekształciło się z konferencji o poziomie krajowym, w istotne międzynarodowe spotkanie branży, w którym z pewnością warto uczestniczyć. Głównym celem Forum jest zgromadzenie ekspertów z zakresu smart grid i smart mettering z wielu krajów, aby wspólnie mogli wymieniać doświadczenia w zakresie najnowszych osiągnięć. Rok rocznie gromadzi ono szerokie spektrum przedstawicieli rynku, w tym: ekspertów sektora energetycznego i gazowego, przedstawicieli sektora komunalnego i administracji, dostawców rozwiązań, naukowców, inżynierów, technologów, organizacje branżowe, instytucje finansowe jak również przedstawicieli rządu. Od pierwszej edycji Forum odwiedziło nas ponad 1000 uczestników.
Tematyka sesji i dyskusji obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju branży. Jest to niezwykle ważne dla polskiego sektora, który obecnie stoi przed wyzwaniem związanym z komercyjnymi wdrożeniami technologii typu "smart". Ponieważ migracja do inteligentnych sieci wymaga integracji działań uczestników procesu: wytwarzania, magazynowania, przesyłu, dystrybucji i użytkowania energii, procesy jej wdrażania w naszym kraju są realizowane w różnym zakresie, skali, oraz ze zróżnicowanymi sukcesami.

Obecna edycja " Smart Communications & Technology Forum" (podobnie jak w 2014 roku) zaprezentowana została w nowej, poszerzonej odsłonie. Oprócz debaty plenarnej, podczas której eksperci zanalizowali uwarunkowania regulacyjne i rynkowe, wykłady odbywały się również w systemie tzw. sesji równoległych. W ramach programu zostały wydzielone dwa osobne bloki tematyczne:
  1. Smart Technology: czyli innowacje które sprawią że TSO/DSO bardziej efektywnie będą zarządzać infrastrukturą transmisyjną czy dystrybucyjną.
  2. Modern Utility: Czyli jak wykorzystać potencjał smart energy? Rozszerzenie działalności oraz współpraca konsumentem.
V edycja Forum, skupiała się na najważniejszych problemach dla rynku w takich obszarach jak:
  • Otoczenie regulacyjne i inwestycyjne dla rozwoju inteligentnych wdrożeń
  • Plany wdrożeniowe spółek
  • "Smart liderzy" - case study: doświadczenia polskie i zagraniczne, projekty pilotażowe i komercyjne wdrożenia
  • Wykorzystanie potencjału inteligentnej infrastruktury i technologii
  • Rozwiązania łączące systemy smart grid oraz odnawialne źródła energii i źródła rozproszone
  • Magazyny Energii
  • Customer Engagement (Demand Side Responce, taryfa dynamiczna, systemy prepaid, itp)
  • Smart metering - nowoczesne technologie i aktywny odbiorca energii

Forum zostało zainaugurowane wystąpieniem Kai'a Tullis, który paistuje stanowisko Policy Officer w departamencie inteligentnych sieci Dyrekcji Generalnej ds. Energetyki Komisji Europejskiej w Luksemburgu. Ekspert omówił najaktualniejsze wdrożenia i planowane „smart inwstycje” w Europie.
Wiceprezes Simon Hill z brytyjskiej firmy Opower, która jest Partnerem Generalnym wydarzenia opowiedział  o obecnej transformacji jakie zmuszone są przechodzić  firmy z sektora użyteczności publicznej oraz  propozycjach Opower na zwiekszenie ich efektywności  przy jednoczesnej maksymalizacji dochodu. Swoim wystąpieniem zaakcentował ciekawe zjawisko. Firmy użyteczności publicznej w ostatnich latach przechodzą bowiem sporą transformację. Dzięki rewolucji w technologiach  informatycznych i komunikacyjnych możliwości współpracy z klientem dynamicznie się zmieniają. Mowa tu o technologiach  ICT ( Information Communication Technologies). Na zachodzie widać już stałą tendencję zmian w strukturze rynku użyteczności publicznej, związaną z rozwojem nowych usług. Coraz powszechniejsze jest również zjawisko pojawiania się firm o zupełnie nowym profilu działalności, które są w stanie zaoferować innowacyjne usługi komunikacji z klientem końcowym. Co zaskakujące, rynkowi „giganci” z ogromnymi budżetami często nie wytrzymują tempa oraz konkurencji ze strony mniejszych, ale bardziej innowacyjnych firm. Jak się okazuje, kluczowym nie są fundusze a szybkość wdrażania rozwiązań i dynamiczne reagowanie na zmiany potrzeb współczesnego klienta.
Dobrym przykładem jest raport sporządzony na podstawie badań prowadzonych przez organizację Switch z Wielkiej Brytanii. Badano w nim satysfakcję odbiorcy energii elektrycznej pod kątem komunikacji z jej dostawcą. Tak zwana „Wielka Szóstka” (Centrica, EDF, E.ON, nPower, Scottish Power, SSE ) – firmy o ugruntowanej pozycji, wypadły bardzo słabo. Klienci ocenili je gorzej w stosunku do firm, które pojawiły się na rynku  w przeciągu ostatnich 5-10 lat.
Według badań Accenture, realna styczność klienta z dostawcą mediów, w skali całego roku to jedyne 9 minut. Zatem, największym wyzwaniem dla firm jest ich pełne  wykorzystanie tak aby:  pozyskać informacje o kliencie i jego bieżących potrzebach, zminimalizować jego zużycie energii elektrycznej przy jednoczesnej maksymalizacji dochodu.  Efektywność energetyczna firm może również  zostać zdecydowanie poprawiona dzięki „Demand Side Response” (DSR), czy dzięki zmniejszeniu szczytowego popytu na energię elektryczną. Jeszcze kilka lat temu rozpoznawalność marki sprzedawcy energii nie miała wielkiego znaczenia dla kleinta.  W wyniku zmian w sektorze ICT, wprowadzeniu zasady TPA na rynku ee  ta sytuacja zaczęła się zmieniać.  Możliwości inwestycji oraz rozwoju wobec powyższych zmian są ogromne. Według niedawnego badania firmy Opower, zachodnie firmy użyteczności publicznej mogą zarobić dodatkowo nawet 40 Euro  w skali roku na każdego klienta,  dzięki zaangażowaniu go w świadome korzystanie z energii.  Opower identyfikuje w tym celu 12 sfer,  które należy usprawnić.  Służyć mogą temu na przykład: analizy danych zebranych przez inteligentne liczniki, innowacje wprowadzone w inteligentnych sieciach, ale też zminimalizowanie Black-Outów. Dzięki rozwiązaniom Opower dostawca energii może szacunkowo zwiększyć wartość umów podpisanych z klientami na około 25-55%. Wachlarz możliwości jest bardzo szeroki, i wiele firm które wprowadza inteligentne liczniki, nie jest w stanie w 100% rozwinąć ich możliwości. Ciekawą analizę rynku użyteczności publicznej przedstawia również raport sporządzony prze firmy: PWC i  ING Bank Śląski raport odnosi się do szeregu  nowych strategii rynkowych,  które powinny zostać wprowadzone aby w pełni wykorzystać możliwości rozwoju jakie daje smart grid.. Zwraca on uwagę, że w pierwszej kolejności, głównym celem klienta  jest jak najtańsza cena energii elektrycznej. Jednakże marża sprzedawcy może zostać podniesiona w przypadku zaoferowania mu dodatkowych, innowacyjnych usług na jasnych zasadach. Klient świadomy wartości i funkcjonalności nowych usług zapłaci więcej.

Kolejne wystąpienie dotyczyło Smart Grid w Polsce. Prelegent Dr inż. Tomasz Kowalak, Radca Prezesa URE w Biurze Centrum Koordynacji Rozwoju Inteligentnych Sieci mówił o wzorcowych specyfikacjach technicznych dla systemów AMI oraz wpływie ich wprowadzenia dla uczestników rynku. Następnie głos zabrał Dr Rafał Mrówka, Chief Executive Officer firmy KIC InnoEnergy Poland Plus, która znalazła się wśród sponsorów strategicznych wydarzenia. Dr Mrówka opowiadał o wsparciu jakiego udziela KIC InnoEnergy przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.
Po krótkiej przerwie kawowej, wykłady zostały podzielone na sesje równoległe. Moderatorem sesji poświęconej tematyce Smart Technology był Pan Józef Modelski, Przewodniczący platformy IUSER oraz dyrektor Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej. Prelegentami tej sesji byli: Pan Mariusz Jurczyk z TAURON Dystrybucja; Pan Jacek Koźbiał, przedstawiciel Partnera Strategicznego, firmy Mikronika oraz Pani Eva Polanská, Project Manager Clean Technologies czeskiego ČEZ.
Pani Alicia Carrassco reprezentująca Smart Energy Demand Coalition oraz piastująca stanowisko Dyrektor ds. regulacji w hiszpańskim Siemens Smart Grid moderowała sesję na temat Modern Utility. Podczas tej sesji głos zabrali: Amos Lasker, Przewodniczący Israeli Smart Energy Association, Dr Nerijus Kruopis, Wiceprezes ds. technicznch Elgama Elektronika z Litwy – Partnera Strategicznego konferencji oraz Pan Paweł Balas, Dyrektor projektu ICT w Veolia Energia Warszawa.Obie sesje równoległe zakończyły się debatami panelowymi. W Sali A panelistami byli: Mariusz Jurczyk (Tauron), Bo Normark (KIC InnoEnergy), Amnon Shpira (Ekspert Niezależny), oraz Jacek Koźbiał (Mikronika). W Sali B w dyskusji brali udział: Johan Ander (Fortum), Dr Nerijus Kruopis (Elgama Elektronika), Paweł Balas (Veolia), oraz Dr Marek Maniecki (PIIT).Po lunchu wszyscy słuhcacze zostali ponownie zaproszeni do sali głównej gdzie prezentowane były wystapienia typu case study: "Wdrożenie inteligentnej sieci nN przez firmę RWE Deutschland AG" przedstawione przez Pana Jana Guenther'a z RWE Deutschland AG. Następnie Pan Johan Ander Smart City Program Manager ze szwedzkiego Fortum wypowiedział się na temat nowoczesnych rozwiązań w domach i inteligentnej sieci. Ostatnim prelegentem forum był reprezentant ze Smart Grid Department w czeskim PREdistribuce, Pan Martin Vycpálek.

Zapraszamy do współpracy i uczestnictwa w IV Forum, które odbędzie się  już w czerwcu 2016 roku! Już po raz szósty na zaproszenie CBE Polska zawitają najlepsi krajowi specjaliści a także zagraniczni partnerzy reprezentujący strategicznych graczy i wiodących dostawców technologii. Skorzystaj z naszego doświadczenia i poznaj nowych partnerów w biznesie. Do zobaczenia w w przyszłym roku!

Maria Przekopowska
Dyrektor Zarządzajacy
CBE Polska

img0001_wmimg0002_wmimg0003_wmimg0004_wmimg0005_wmimg0006_wmimg0007_wmimg0008_wmimg0009_wmimg0010_wmimg0011_wmimg0012_wmimg0013_wmimg0014_wmimg0015_wmimg0016_wmimg0017_wmimg0018_wmimg0019_wmimg0020_wmimg0021_wmimg0022_wmimg0023_wmimg0024_wmimg0025_wmimg0026_wmimg0027_wmimg0028_wmimg0029_wmimg0030_wmimg0031_wmimg0032_wmimg0033_wmimg0034_wmimg0035_wmimg0036_wmimg0037_wmimg0038_wmimg0039_wmimg0040_wmimg0041_wmimg0042_wmimg0043_wmimg0044_wmimg0045_wmimg0046_wmimg0047_wmimg0048_wmimg0049_wmimg0050_wmimg0051_wmimg0052_wmimg0053_wmimg0054_wmimg0055_wmimg0056_wmimg0057_wmimg0058_wmimg0059_wmimg0060_wmimg0061_wmimg0062_wmimg0063_wmimg0064_wmimg0065_wmimg0066_wmimg0067_wmimg0068_wmimg0069_wmimg0070_wmimg0071_wmimg0072_wmimg0073_wmimg0074_wmimg0075_wmimg0076_wmimg0077_wmimg0078_wmimg0079_wmimg0080_wmimg0081_wmimg0082_wmimg0083_wmimg0084_wmimg0085_wmimg0086_wmimg0087_wmimg0088_wmimg0089_wmimg0090_wmimg0091_wmimg0092_wmimg0093_wmimg0094_wmimg0095_wmimg0096_wmimg0097_wmimg0098_wmimg0099_wmimg0100_wmimg0101_wmimg0102_wmimg0103_wmimg0104_wmimg0105_wmimg0106_wmimg0107_wmimg0108_wmimg0109_wmimg0110_wmimg0111_wmimg0112_wmimg0113_wmimg0114_wmimg0115_wmimg0116_wmimg0117_wmimg0118_wmimg0119_wmimg0120_wmimg0121_wmimg0122_wmimg0123_wmimg0124_wmimg0125_wmimg0126_wmimg0127_wmimg0128_wmimg0129_wmimg0130_wmimg0131_wmimg0132_wmimg0133_wmimg0134_wmimg0135_wmimg0136_wmimg0137_wmimg0138_wmimg0139_wmimg0140_wmimg0141_wmimg0142_wmimg0143_wmimg0144_wmimg0145_wmimg0146_wmimg0147_wmimg0148_wmimg0149_wmimg0150_wmimg0151_wmimg0152_wmimg0153_wmimg0154_wmimg0155_wmimg0156_wmimg0157_wmimg0158_wmimg0159_wmimg0160_wmimg0161_wmimg0162_wmimg0163_wmimg0164_wmimg0165_wmimg0166_wmimg0167_wmimg0168_wmimg0169_wmimg0170_wmimg0171_wmimg0172_wmimg0173_wmimg0174_wmimg0175_wmimg0176_wmimg0177_wmimg0178_wmimg0179_wmimg0180_wmimg0181_wmimg0182_wmimg0183_wmimg0184_wmimg0185_wmimg0186_wmimg0187_wmimg0188_wmimg0189_wmimg0190_wmimg0191_wmimg0192_wmimg0193_wmimg0194_wmimg0195_wmimg0196_wmimg0197_wmimg0198_wmimg0199_wmimg0200_wmimg0201_wmimg0202_wmimg0203_wmimg0204_wmimg0205_wmimg0206_wmimg0207_wmimg0208_wmimg0209_wmimg0210_wmimg0211_wmimg0212_wmimg0213_wmimg0214_wmimg0215_wmimg0216_wmimg0217_wmimg0218_wmimg0219_wmimg0220_wmimg0221_wmimg0222_wmimg0223_wmimg0224_wmimg0225_wmimg0226_wmimg0227_wmimg0228_wmimg0229_wmimg0230_wmimg0231_wmimg0232_wmimg0233_wmimg0234_wmimg0235_wmimg0236_wmimg0237_wmimg0238_wmimg0239_wmimg0240_wmimg0241_wmimg0242_wmimg0243_wmimg0244_wmimg0245_wmimg0246_wmimg0247_wmimg0248_wmimg0249_wmimg0250_wmimg0251_wmimg0252_wmimg0253_wmimg0254_wmimg0255_wmimg0256_wmimg0257_wmimg0258_wmimg0259_wm
Joomlart