CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Współpraca
Lokalizacja
Rejestracja
Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania
formularz9:00 - 9:30
 • Rejestracja uczestników, kawa, herbata
9:30 - 10:15 UPS w obliczu zmian prawa
 • UPS jako odpad
 • Zmiany prawa dotyczące gospodarowania odpadami
 • UPS jako produkt uboczny
 • Zmiany dotyczące gospodarowania produktami ubocznymi.

Prelegentka:
Agnieszka Skorupińska, Counsel, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria CMS
10:15 - 10:45 Zakład Separacji Popiołów Siekierki - ogólna charakterystyka zakładu

Spółka powstała 2014 roku, w celu przeprowadzenia inwestycji polegającej na wybudowaniu instalacji separacji popiołów lotnych powstających w EC Siekierki, w oparciu o technologię separacji na drodze tryboelektrycznej oraz jej późniejszej eksploatacji. Zadanie polegające na wybudowaniu Zakładu separacji popiołów zostało zrealizowane w części pozwalającej na uruchomienie produkcji w grudniu 2017 roku. W wyniku przeprowadzenia procesu separacji popiołu lotnego uzyskuje się dwa produkty:
 • popiół ProAsh® o zawartości części palnych, poniżej 5%, który jest poszukiwanym surowcem do produkcji cementu i betonu,
 • paliwo Hicarbon o zawartości części palnych ponad 30% i wartości opałowej ok. 10-11 MJ/kg przeznaczony do ponownego spalania w celu produkcji energii

Prelegent:
Piotr Solecki, Kierownik Zakładu Separacji Popiołów Siekierki
10:45 - 11:15 Możliwości zastosowania UPS w branży cementowej
 • ProAsh - dodatek mineralny stosowany do produkcji betonów i zapraw
 • informacja o produkcie
 • dane fizykochemiczne
 • zastosowanie
 • zalety
 • Prezentacja Zakładu Separacji Popiołu w Janikowie

Prelegent:
Dariusz Wlazło, Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Popiołów oraz Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Dodatków Mineralnych w Geocycle Polska
11:15 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 12:15 Zastosowanie materiałów wtórnych w budownictwie drogowym

Prelegent:
Milena Nowek, Główny Specjalista w Departamencie Technologii Budowy Dróg, GDDKiA
12:15 - 12:45 Wystąpienie Partnera Konferencji
MEGMAR: Innowacyjne technologie chemiczne i biotechnologie w przemyśle energetycznym

Prelegentka:
Natalia Maciejewska, Dyrektor ds. Technicznych, MEGMAR
12:45 - 14:00 Dyskusja Panelowa - Ilościowa i jakościowa perspektywa wykorzystania poszczególnych UPS-ów przez przemysł:
 • budowlany, drogowy i kolejowy
 • cementowy i ceramiczny
 • gipsowy i wapienniczy
 • komunalny
 • górniczy

Moderator:
Monika Stępień, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Inżynierii Produkcji, Politechnika Śląska

Paneliści:
Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Dyrektor Naczelny Instytutu, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Małgorzata Dobrowolska - Urbaniak, Dyrektor Zarządzający, MEGMAR
Grzegorz Obajtek, Dyrektor ds. rozwoju Biznesu BIOEKO, Grupa TAURON
Jerzy Kanafek, Prezes Zarządu, CEZ Produkty Energetyczne Polska
Dr inż. Krystyna Rajczyk, Kierownik Zakładu Inżynierii Materiałowej, ICIMB
Marcin Pernal, Główny Specjalista ds. Realizacji Projektów w Dziale Rozwoju w EPORE
Dr Leszek Drobek, Główny Instytut Górnictwa
14:00 - 14:40 Lunch
14:45 Zbiórka i przejazd do Zakładu Separacji Popiołów Siekierki
15:30 - 17:30 Zwiedzanie Zakładu Separacji Popiołów SiekierkiJoomlart