CBE Polska

Spis treści
Start
Współpraca
Zdjęcia
Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania


epore Spółka EPOREod 25 lat realizuje odbiory odpadów powstałych w procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w jednostkach PGE GiEK S.A. oraz PGE Energia Ciepła S.A. dla:
 • PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów,
 • PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów,
 • PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole,
 • PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra,
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu,
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy,
odbierając w skali roku do 2,0 mln Mg UPS, w tym ponad 0,5 mln Mg w statusie odpadu.
EPORE Sp. z o.o. to lider na rynku zagospodarowania UPS w Polsce. Misją firmy jest zwiększanie gospodarczego wykorzystania ubocznych produktów spalania węgla powstających w procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz świadczenie usług dla energetyki przy zachowaniu najwyższych standardów zarządzania, jakości i organizacji. Spółka kieruje się w swoich zamierzeniach troską o środowisko, stale podnosząc efektywność podejmowanych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.
megmarMEGMARN
Jesteśmy jedną z najprężniej działających na polskim rynku firm produkujących chemię specjalistyczną na potrzeby przemysłu. Dzięki ponad 15-letniej tradycji i doświadczeniu tworzymy nowoczesne technologie, oparte na innowacyjnych rozwiązaniach. Nasze produkty wyróżniają się najwyższą jakością, która przekłada się bezpośrednio na ekologię przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności procesów produkcyjnych, trwałości i żywotności urządzeń. Działamy także coraz prężniej na rynku europejskim, oferując swoje produkty podmiotom przemysłowym w branżach: energetycznej, ciepłowniczej, górniczej, petrochemicznej, hutniczej, papierniczej, meblarskiej oraz motoryzacyjnej. W naszej ofercie znaleźć można zarówno technologie dedykowane, stworzone na specjalne życzenie Klientów, jak również standardowe produkty chemiczne przeznaczone do poprawy jakości wody, zmniejszenia emisji spalin, oczyszczania ścieków przemysłowych, czy nakładania powłok wysokospecjalistycznych. Prowadzimy działalność handlową, świadcząc usługi serwisowe z zakresu projektowania i tworzenia technologii chemicznych, biologicznych i biochemicznych, analiz i doradztwa technicznego. Do naszych największych atutów należą: orientacja na potrzeby Klienta, kompetentna oraz wysoko kwalifikowana załoga, doświadczenie i elastyczność w działaniu, a także możliwość doboru technologii i produktu do potrzeb Klienta.
tauronBioeko Grupa TAURON sp. z o.o. to specjalistyczny operator zajmujący się pozyskiwaniem, transportem i gospodarowaniem biomasy na potrzeby energetyki zawodowej oraz działalnością handlową związaną ze sprzedażą Ubocznych Produktów Spalania i Wydobycia.
cmsCMS jest międzynarodową kancelarią prawniczą świadczącą kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz organów administracji. CMS jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce - firma działa na polskim rynku od ponad 20 lat. W biurze CMS w Warszawie pracuje ponad 140 prawników, którzy doradzają klientom działającym we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki.

Po połączeniu z firmami Nabarro i Olswang, CMS stał się szóstą największą kancelarią prawną świata pod względem liczby zatrudnionych prawników oraz szóstą w Wielkiej Brytanii pod względem uzyskiwanych przychodów. CMS zatrudnia obecnie na świecie 5 000 prawników, w 40 krajach i 71 biurach. Dzięki licznym biurom na całym świecie, eksperci CMS dostarczają usługi prawne dostosowane do lokalnych potrzeb klientów, osadzonych w globalnym kontekście.
gddkiaMisją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest dbałość o utrzymanie i rozwój infrastruktury dróg krajowych i autostrad w Polsce poprzez zapewnienie najlepszego możliwego poziomu funkcjonowania dróg krajowych, działanie na rzecz stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, minimalizowanie wpływu urządzeń krajowej sieci drogowej na otoczenie i środowisko oraz zapewnienie komfortu podróżowania.

Cele strategiczne:
 • Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi - a inaczej - spójna, nowoczesna i trwała sieć dróg krajowych
 • Wzrost bezpieczeństwa użytkowników sieci dróg
 • Poprawa komfortu podróżowania
 • Wzrost efektywności wydatkowania środków publicznych
 • Poprawa wizerunku Zarządcy Dróg Krajowych


Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych. Do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad należy również:

 • współudział w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg,
 • gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych,
 • nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa,
 • wydawanie zezwoleń na jednorazowy przejazd w określonym czasie i po ustalonej trasie pojazdów nienormatywnych,
 • współpraca z administracjami drogowymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi,
 • współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej,
 • zarządzanie ruchem na drogach krajowych,
 • ochrona zabytków drogownictwa,
 • wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i koordynowaniem budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji, autostrad płatnych
 • pobieranie opłat za przejazd zgodnie z przepisami o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

W skład Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wchodzi centrala w Warszawie oraz 16 oddziałów w województwach. Podstawowe zadania zarządu w terenie pełnią podległe poszczególnym Oddziałom GDDKiA rejony dróg krajowych.
geocycleGeocycle wspiera cele zrównoważonego rozwoju grupy LafargeHolcim i podejmuje wyzwania w zakresie gospodarowania odpadami. Zagospodarowujemy, unieszkodliwiamy i odzyskujemy odpady zarówno na rynkach lokalnych jak i globalnych. Jesteśmy pewni, że nasze nowoczesne technologie pozwalają na realizację naszej głównej idei - przyszłości bez odpadów. Do każdego rodzaju odpadów podchodzimy indywidualnie i optymalizujemy nasze działania. Wierzymy, że społeczeństwa powinny żyć w zdrowym i bezpiecznym środowisku. W swojej pracy kierujemy się profesjonalizmem. Gwarantujemy, że priorytetem naszych obecnych i przyszłych działań jest przede wszystkim bezpieczeństwo. Zarządzamy ryzykiem w taki sposób, by zredukować do zera oddziaływanie na zdrowie lokalnych społeczności oraz zminimalizować wpływ na środowisko naturalne.
ibdimInstytut Badawczy Dróg i Mostów jest wiodącą polską placówką naukową zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej. Swymi pracami naukowymi, wdrożeniowymi, ekspertyzami i konsultacjami wspiera inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg i mostów, pomaga wprowadzać racjonalne systemy zarządzania siecią drogową. Rozpoznaje stan dróg i mostów nowoczesnymi metodami diagnostycznymi. Tworzy i wdraża nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne w budownictwie drogowym i mostowym. Instytut dysponuje akredytowanymi laboratoriami badawczymi i zajmuje się certyfikowaniem wyrobów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym.


Joomlart