CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Rejestracja
taks3formularz
Uwaga!
Każdy z uczestników (oprócz prezentacji) otrzyma przed wydarzeniem komplet materiałów dotyczących problematyki taksonomii wraz z aktami prawnymi. Pozwoli to na lepsze przygotowanie się do wykładów, wyselekcjonowanie najbardziej newralgicznych obszarów dla spółki i sformułowanie konkretnych pytań do prowadzącego.
9:30 -10:00 Logowanie uczestników na platformie

10:00 - 11:00

 • Czym jest taksonomia?
 • Jak tworzona jest taksonomia?
 • Kiedy działalność gospodarcza jest zgodna z taksonomią?
 • Obowiązki przedsiębiorstw niefinansowych
 • Konsekwencje niezgodności z taksonomią
Prelegent: Dr Radosław Maruszkin
11:00 - 12:00 Wpływ taksonomii na ciepłownictwo, energetykę i sektora paliwowego
 • Ciepłownictwo, energetyka i sektora paliwowy a sześć celów środowiskowych
 • Kryteria kwalifikacji dla energetyki i transportu drogowego w przyjętym akcie delegowanym dot. łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu
 • Obowiązki przedsiębiorców w 2022 r.
Prelegent: Dr Radosław Maruszkin

12:00 - 12:30

Przerwa

12:30 - 14:00

Wpływ taksonomii na ciepłownictwo, energetykę i sektora paliwowego cd.
 • Taksonomia a Europejski Zielony ład, EU ETS i Fit 55
 • Przyszłe zmiany w taksonomii
 • Wybrane problemy praktyczne, np. energetyka jądrowa, gaz ziemny, instalacje termicznego przekształcania odpadów itp.

Prelegent: Dr Radosław Maruszkin

14:00 - 14:15

Sesja pytań. Podsumowanie i zakończenie szkolenia onlineJoomlart