CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Rejestracja
taks3
formularzSzanowni Państwo,

Od 1 stycznia zaczęły obowiązywać nowe unijne przepisy dotyczące klasyfikowania działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo, zwane potocznie taksonomią. Celem regulacji jest zwiększenie poziomu ochrony środowiska poprzez przekierowanie kapitału z inwestycji szkodzących środowisku na bardziej ekologiczne opcje.

Taksonomia w kontekście inwestycji infrastrukturalnych - w tzw. przemyśle ciężkim, energetyce, sektorze chemicznym i gazowniczym itp. jest szczególnie problematyczna. Projekty w tych branżach mają szerokie oddziaływanie na środowisko. W zależności od interpretacji poszczególnych kryteriów będzie można bowiem uznać, że inwestycje w pewnych zakresach zarówno utrudniają jak i wspierają realizację celów środowiskowych.

W związku z wątpliwościami w otoczeniu regulacyjnym zapraszamy do uczestnictwa w III szkoleniu online: "Taksonomia ze szczególnym uwzględnieniem: ciepłownictwa, energetyki i sektora paliwowego", które odbędzie się 23 lutego 2022 roku.

Uwaga!
Każdy z uczestników (oprócz prezentacji) otrzyma przed wydarzeniem komplet materiałów dotyczących problematyki taksonomii wraz z aktami prawnymi. Pozwoli to na lepsze przygotowanie się do wykładów, wyselekcjonowanie najbardziej newralgicznych obszarów dla spółki i sformułowanie konkretnych pytań do prowadzącego.


W trakcie szkolenia omówiona zostanie następująca problematyka:
 • Pojęcie taksonomii i najważniejsza terminologia
 • Do jakich spółek będzie miała zastosowanie taksonomia
 • Najważniejsze obowiązki związane z taksonomią
 • Kryteria służące ustaleniu, czy dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo,
 • Wymogi dotyczące przejrzystości,
 • Sankcje za naruszenie przepisów
 • Ciepłownictwo, energetyka i sektora paliwowy a sześć celów środowiskowych
 • Kryteria kwalifikacji dla energetyki i transportu drogowego w przyjętym akcie delegowanym dot. łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu
 • Obowiązki przedsiębiorców w 2022 r.
 • Taksonomia a Europejski Zielony ład, EU ETS i Fit 55
 • Przyszłe zmiany w taksonomii
 • Wybrane problemy praktyczne, np. energetyka jądrowa, gaz ziemny, instalacje termicznego przekształcania odpadów itp
Taksonomia, będzie miały w praktyce zastosowanie do wielu podmiotów, m.in.:
 • spółek giełdowych,
 • dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branży, które podlegają obowiązkowi publikacji oświadczeń niefinansowych,
 • uczestników rynku finansowego,
 • dużych pożyczkobiorców,
 • funduszy inwestycyjnych,
 • administrację państwową i samorządy

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i restrykcje, spotkanie będzie realizowane w formule online - w czasie rzeczywistym:
 • Podczas webinarium będziecie Państwo widzieć zarówno prezentację jak również prelegentów
 • Będziecie Państwo mieli możliwość zadawania pytań bezpośrednio poprzez wbudowany mechanizm czatu
 • Otrzymacie Państwo od nas mail z instrukcjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć w webinarium
 • Przed webinarium otwieramy "wirtualny pokój szkoleniowy". W tym czasie jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia
Wymagany sprzęt:
 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa - aktualna wersja Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera (Internet Explorer jest nieodpowiedni)
Joomlart