CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Lokalizacja
Rejestracja
ozpformularz

8:45 - 9:30

Rejestracja uczestników

9:30 - 10:00

 • Założenia Dyrektywy 2009/119 oraz Dyrektywy Wykonawczej 2018/1581
 • Możliwe systemy zapasów w UE oraz model Polski
 • Stan krajowej infrastruktury magazynów paliw ciekłych obecnie oraz planowane zmiany

Prelegent:
Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP

10:00 - 11:00

 • Katalog paliw ciekłych objętych obowiązkiem zapasowym i jego zmiany od 2020 r.
 • Metodologia wyliczania zapasów obowiązkowych (z perspektywy producentów i handlowców)
 • Zmiany metodologii obliczania średniego dziennego przywozu netto od 2020 r.
 • Zmiana terminu dostosowania poziomu zapasów do importu netto
 • Zmiany dot. zapasów agencyjnych

Prelegent:
Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP

11:00 - 11:30

Przerwa kawowa

11:30 - 12:30

Sprawozdawczość dotycząca zapasów obowiązkowych do Prezesa ARM
 • Miesięczna
 • Kwartalna
 • Roczna
 • Dodatkowa

Prelegent:
Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP

12:30 - 13:15

Kontrole prowadzone przez Prezesa ARM
 • Metodyka kontroli i uprawnienia Prezesa ARM (zespołów kontrolnych)
 • Kontrola ARM vs. postępowanie
 • Dodatkowa sankcja nakładana przez Prezesa ARM
 • Nowe uprawnienia kontrolne ARM

12:30 - 13:15

Lunch

13:15 - 13:40

Kontrole prowadzone przez Prezesa ARM - ciąg dalszy

Prelegent:
Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP

13:40 - 15:00

Omówienie orzecznictwa Prezesa ARM, Ministra Energii oraz Sądów Administracyjnych zapadłych do 2019 r.

Prelegent:

Prelegent:
Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP

15:00

Zakończenie szkolenia
Joomlart