CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Lokalizacja
Rejestracja
Pakiet paliwowy i Pakiet opałowy nowe regulacjeformularz
9:00 - 9:30 Rejestracja uczestników i poranna kawa
9:30 - 11:30 Zmiany w zakresie SENT

Omówienie nowych projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy SENT, w tym:
 • Projekt rozporządzenia MF z dnia 25.02.2019 r. w/s towarów, których przewóz objęty jest systemem SENT;
 • Projekt rozp. MF z dnia 14.03.2019 r. zmieniającego rozp. w/s danych wskazywanych w zgłoszeniach SENT;
 • Projekt rozp. MF z dnia 14.03.2019 r. zmieniającego rozp. w/s zgłoszeń SENT;

SENT OPAŁOWY -  rozbudowany projekt tzw. "SENT opałowego"  -  w wersji datowanej na 21.03.2019
 •     Rozszerzanie zakresu SENT
 •     Zarysy koncepcji
 •     Nowe wymogi dla podmiotów z branży paliwowej
  • powszechna rejestracja na potrzeby akcyzy odbiorców paliw opałowych, w tym również nieprowadzących działalności gospodarczej;
  • wykazywanie również tzw. zgłoszeń SENT bez przewozu, tj. sprzedaży paliw opałowych, którym nie towarzyszy ich fizyczne przemieszczenie
  • nowe (ujęte dopiero w tej wersji projektu) możliwości sprzedaży paliw opałowych w ramach sprzedaży detalicznej bez konieczności zgłoszeń SENT  (tzw. rejestr SENT)
  • możliwość zastąpienia potwierdzeń odbioru w ramach SENT oświadczeniem składanym w tzw. okresowej umowie

Prelegent:
Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP
11:30 - 12:00 Przerwa na kawę
11:30- 13:30 SENT na LPG
 • Zarysy koncepcji
 • Nowe wymogi dla podmiotów z branży LPG

SENT – praktyka organów
 • Doświadczenia podczas kontroli
 • Toczące się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej
 • Najnowsze orzecznictwo

Prelegent:
Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP
13:30 - 14:10 Lunch
14:10 - 16:00 Zmiany dot. definicji paliw w Prawie energetycznym i ich skutki
 • Konieczność występowania o nowe koncesje paliwowe i aktualizacji koncesji

Zmiany dot. tzw. "szybkiego VAT"
 • Zmiana katalogu wyrobów podlegających szybkiemu VAT
 • Zmiana zasad ustalania podstawy opodatkowania
Zmiany akcyzowe dotyczące nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw ciekłych

Zmiany w zakresie opodatkowania środków smarnych
 •   Ujednolicenie stawki akcyzy dla olejów i preparatów
 •   Wprowadzenie zabezpieczenia
 •   Obowiązki formalne dot. preparatów
 •   Przepisy przejściowe

Pozostałe zmiany istotne dla sektora paliwowego
 • NIP na paragonie
 • Zmiany dot. rejestracji VAT
 • Zmiany dot. tzw. kaucji VAT
 • Zmiany dot. odliczalności VAT
 • Nowe regulacje dot. dochodzenia nadpłat

Prelegent:
Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP
16:00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.
Wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo

Joomlart