CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Lokalizacja
Rejestracja
ppo3
formularz


Szanowni Państwo,

System monitorowania drogowego przewozu towarów akcyzowych będzie rozszerzony. Dodatkową kontrolą będzie objęty obrót olejem opałowym i napędowym służącym do celów opałowych. Zmiany dotkną także stawek podatku akcyzowego. Projekt nowelizacji przepisów przyjął Rząd w dniu 14 maja 2019 roku. Zmiany dotyczą zarówno obowiązków związanych z monitorowaniem przewozu, jak również nawet samych transakcji oraz przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Nadchodzące zmiany przepisów będą miały wpływ zarówno na: podmioty obracające, dystrybutorów olejów opałowych i LPG ale również na jednostki samorządu terytorialnego i podległe im zakłady komunalne zużywające te towary.

Względem LPG

Ministerstwo planuje by pod SENT podlegały ładunki LPG w opakowaniach jednostkowych o masie brutto powyżej 11 kg lub objętości większej niż 23 litry. Obecnie przepisy są na konsultacji. Gdy zostaną uchwalone, wówczas mają wejść w życie po trzymiesięcznym okresie przygotowawczym. Ponadto resort finansów dąży do powiększenia liczby danych, które będą zbierane podczas przewozu gazu LPG. Przy dostarczeniu gazu LPG na stację paliw zmiana polega na wprowadzeniu: dodatkowych stanów liczników wszystkich dystrybutorów, z których wydawane są te towary (odczytanych bezpośrednio przed załadunkiem towaru do zbiornika), numerów fabrycznych dystrybutorów, i faktycznej masy albo ilości towaru, który został dostarczony do miejsca dostarczenia (wyrażonej w kilogramach albo w litrach). Natomiast w przypadku dostarczenia gazu LPG do innych miejsc zmiana polega na wprowadzeniu danych dotyczących faktycznej masy albo ilości towaru, które zostały dostarczone do miejsca dostarczenia (wyrażonej w kilogramach albo w litrach). Dane te ma podawać odbiorca towaru.

Względem olejów opałowych

Ministerstwo proponuje m.in. wprowadzenie do ustawy o podatku akcyzowym nowej instytucji – zużywającego podmiotu olejowego. Będzie nim podmiot zużywający oleje opałowe do celów opałowych, ale uzyskanie tego statusu będzie wymagało złożenia tzw. uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego dla celów akcyzy. Obowiązek ten, będzie należało wykonać jeszcze przed pierwszym nabyciem olejów opałowych po wejściu w życie nowych przepisów. By korzystać z obniżonej stawki akcyzy dla olejów przeznaczonych do celów opałowych po Po nowelizacji trzeba bedzie posiadać status zużywającego podmiotu olejowego, zgłosić się w systemie SENT oraz złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków uprawniających do zastosowania obniżonej stawki akcyzy (także za pośrednictwem systemu SENT).
Nowe przepisy mają wejśc w życie w kilku etapach. W zakresie zmian w samej ustawie o podatku akcyzowym, już od 1 czerwca 2019 r. ma zacząć obowiązywać wymóg dokonania rejestracji uproszczonej dla akcyzy przed pierwszą czynnością z wykorzystaniem olejów opałowych niepodlegających zwolnieniu – czyli np. zakupem oleju na cele grzewcze z obniżoną stawką akcyzy. Pozostałe przepisy Nowelizacji, mają wejść w życie od 1 września 2019 r.

W związku z dużymi zmianami w otoczeniu regulacyjnym zapraszamy na kolejną edycję specjalistycznego szkolenia: "Pakiet opałowy i SENT dla LPG - nowe regulacje", które odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku w Warszawie.

W ramach szkolenia omówione zostaną następujące kwestie:
 • Zmiany w zakresie SENT
 • Omówienie nowych projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy SENT, w tym:
  • Projekt rozporządzenia MF z dnia 25.02.2019 r. w/s towarów, których przewóz objęty jest systemem SENT;
  • Projekt rozp. MF z dnia 14.03.2019 r. zmieniającego rozp. w/s danych wskazywanych w zgłoszeniach SENT;
  • Projekt rozp. MF z dnia 14.03.2019 r. zmieniającego rozp. w/s zgłoszeń SENT;
 • SENT OPAŁOWY- rozbudowany projekt tzw. "SENT opałowego" - w wersji datowanej na 21.03.2019
  • Nowe statusy akcyzowe - PPO i ZPO
  • Obowiązkowa rejestracja uproszczona odbiorców paliw opałowych
  • Zniesienie papierowych oświadczeń - co zamiast?
  • Zasady funkcjonowania nowego systemu SENT opałowego
  • SENT bez przewozu
 • SENT na LPG
  • Zarysy koncepcji
  • Nowe wymogi dla podmiotów z branży LPG
  • Jakie wyroby podlegają nowym zasadom SENT od węglowodorów gazowych
  • Wyłączenia dla butli (ale których)?
  • SENT a e-DD i papierowy DD
  • Nowe dane w uzupełnianiu zgłoszeń SENT
  • Kto i do kiedy musi się zarejestrować na potrzeby SENT?
  • Jakie będą skutki braku rejestracji
  • Rejestracja w praktyce krok po kroku
  • Praktyczne rozstrzygnięcia w zakresie SENT
  • W jakich sytuacjach organy nakładały karę SENT?
  • Kiedy organy i sądy przyznawały rację podatnikom?



pojk1439 Sprawdź nasze doświadczenie!

Szkolenia z zakresu obrotu paliwami, koncesjonowania i rozliczeń na potrzeby akcyzowe/ celne realizujemy od czerwca 2012 roku. Do dnia dzisiejszego przeszkoliliśmy ponad 900 specjalistów. Więcej informacji o naszym doświadczeniu oraz szczegółowe relacje wraz ze zdjęciami, znajdziecie Państwo w zakładce "archiwum" na naszej stronie.




Joomlart