CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prowadzący
Lokalizacja
Rejestracja

npeznak_formularz1Warunki uczestnictwa:
Koszt udziału jednej Osoby w wydarzeniu to:

1190 zł + 23% VAT dla osób zgłoszonych do 23 listopada 2012 roku
1390 zł + 23% VAT dla osób zgłoszonych po 23 listopada 2012 roku

 1. Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo w wydarzeniu, materiały, poczęstunek w trakcie wydarzenia typu: lunch, kawa, herbata, woda

 2. Przesłanie do Center for Business Education faksem lub pocztą elektroniczną wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Center for Business Education a Zgłaszającym

 3. Potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu zostaną wysłane wraz z fakturą proforma na podany adres email lub faksem w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego

 4. Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego ale nie później niż przed wydarzeniem. Warunkiem wstępu na wydarzenie jest dokonanie wpłaty przed wydarzeniem na konto: Center for Business Education, ul. Chmielna 35 / 200, 00-021 Warszawa; BRE Bank SA; 89 1140 2004 0000 3002 7181 9145

 5. Kopię dowodu wpłaty lub przelewu należy przesłać e-mailem lub faksem na numer: +48 22 82 77 123

 6. Po otrzymaniu kopii dowodu wpłaty, w ciągu 7 dni roboczych zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

 7. Rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu należy przesłać listem poleconym na adres organizatora.

 8. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa.

 9. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

 10. W przypadku odwołania zgłoszenia na 30 do 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 350 PLN + 23% VAT.

 11. Osoby, które uiściły opłatę za szkolenia a odwołują uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem otrzymają zwrot 50% opłaty.

 12. Osoby, które nie zapłaciły a odwołują uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem są zobowiązane do wniesienia opłaty w wysokości 50% ceny uczestnictwa

 13. Na 7 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w wydarzeniu. Osoby, które nie odwołają swej rezerwacji, a nie wezmą udziału w wydarzeniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.

 14. Center for Business Education zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu wydarzenia

 15. Organizator nie zapewnia noclegu

 16. Kontakt z organizatorem: Center for Business Education tel/fax. +48 22 82 77 123, mail:Joomlart