CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prowadzący
Lokalizacja
Rejestracja
npeznak_formularz1Ministerstwo Gospodarki zakończyło prace nad ostatecznym projektem Ustawy Prawo Energetyczne, która ma regulować zasady dostarczania energii elektrycznej lub ciepła, w tym np. przyłączania do sieci, a także określać prawa odbiorcy i obowiązki sprzedawcy prądu. Głównym celem nowej ustawy jest uporządkowanie i uproszczenie obowiązujących przepisów, ich dostosowanie do przepisów unijnych., a także wyłączenie z obecnej ustawy przepisów dotyczących zagadnień gazowych oraz odnawialnych źródeł energii, które są uregulowane w oddzielnych ustawach. Jak każda kompleksowa nowelizacja, również wspomniana spowoduje dużo komplikacji po stronie poszczególnych uczestników rynku i wprowadzi rewolucję w praktyce gospodarczej od 2013 roku.


Ustawa wprowadza np. zupełnie nowe rozwiązania wynikające z rozwoju rynku energii elektrycznej i rynków ciepła, mające na uwadze szczególną ochronę odbiorców oraz efektywniejszego rozliczenia energii . Założeniem jest bowiem np. pobór opłat na podstawie jej rzeczywistego zużycia, a nie jak obecnie według prognoz.
Przepisy nowelizowanej ustawy przewidują też zupełnie nowe rozwiązania dla sprzedawców energii np. w zakresie zasad wstrzymania dostaw energii. Wskutek nowych przepisów, odbiorcy będą zawierać tzw. umowę kompleksową i płacić tylko jeden rachunek - za sprzedaż energii i jej dystrybucję, bez względu na to, kto jest sprzedawcą. Dziś odbiorcy, którzy zmienili sprzedawcę energii, płacą dwa oddzielne rachunki - sprzedającemu i dystrybutorowi.

Kolejnym istotnym rozwiązaniem jest kwestia zwolnień z akcyzy na 2013 roku. Zwolniona ma być bowiem energia wyprodukowana w małych instalacjach lub elektroinstalacja. Stwarza to zupełnie nowe możliwości dla wytwórców. Nowa ustawa to również zupełnie nowe instytucje i wymogi dla wytwórców energii oraz operatorów systemu elektroenergetycznego np. w zakresie certyfikacji operatora, inspektora do spraw zgodności, operatora informacji pomiarowych.


W związku z mnogością problemów interpretacyjnych jakie już dziś wynikają z przepisów znowelizowanej ustawy, zapraszamy Państwa na specjalistyczne szkolenie "Nowe prawo energetyczne i ustawa wprowadzająca. Funkcjonowanie rynku po zmianach", które odbędzie się już w dniu 6 grudnia 2012 roku w Warszawie. Wydarzenie zostanie poprowadzone w całości przez dr Zdzisława Murasa.


Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

  • Przedstawicieli: elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni oraz przemysłowych odbiorców energii
  • Przedstawicieli sektora OZE i gazu
  • Inwestorów
  • Dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
  • Firmy doradcze i inżynieryjne
  • Firmy z sektora budownictwa przemysłowego/ wykonawców projektów
  • Przedstawicieli banków finansujących inwestycje energetyczne
  • Przedstawicieli kancelarii prawnych
  • Przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i samorządów
  • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką nowego prawa energetycznego

Uwaga! Ze względu na warsztatowy charakter wydarzenia - ilość miejsc ograniczona. Serdecznie zapraszamy do udziału!Joomlart