CBE Polska

Spis treści
Start
Nasze doświadczenie
Program
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
efe13 26.012.2016
formularz


Warunki uczestnictwa:


Koszt udziału jednej osoby w wydarzeniu to:

1090 zł + 23% VAT dla osób zgłoszonych do 16 grudnia 2016 roku
1290 zł + 23% VAT dla osób zgłoszonych po 16 grudnia 2016 roku

 • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo w wydarzeniu, materiały, poczęstunek w trakcie wydarzenia typu: lunch, kawa, herbata, woda
 • Przesłanie do CBE Polska faksem lub pocztą elektroniczną wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy CBE Polska a Zgłaszającym
 • Potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu zostaną wysłane wraz z fakturą proforma na podany adres email lub faksem w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego ale nie później niż przed wydarzeniem. Warunkiem wstępu na wydarzenie jest dokonanie wpłaty przed wydarzeniem na konto: CBE Polska 41 1910 1048 2201 5808 1534 0001, Deutsche Bank Polska S.A.
 • Po otrzymaniu wpłaty, w ciągu 7 dni roboczych zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 • Rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu należy przesłać listem poleconym na adres organizatora.
 • Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia na 30 do 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 350 PLN + 23% VAT.
 • Osoby, które uiściły opłatę za szkolenia a odwołują uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem otrzymają zwrot 50% opłaty.
 • Osoby, które nie zapłaciły a odwołują uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem są zobowiązane do wniesienia opłaty w wysokości 50% ceny uczestnictwa.
 • Na 7 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w wydarzeniu. Osoby, które nie odwołają swej rezerwacji, a nie wezmą udziału w wydarzeniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • CBE Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu wydarzenia.
 • Organizator nie zapewnia noclegu.
 • Kontakt z organizatorem: CBE Polska tel/fax. +48 22 82 77 123, mail:


Joomlart