CBE Polska

Spis treści
Start
Podmioty zobowiązane
Program
Prelegenci
Partnerzy
Lokalizacja
Rejestracja
Dyrektywa NISformularz
Warunki uczestnictwa:
Koszt udziału jednej osoby w wydarzeniu to:

1190 zł + 23% VAT

 1. Opłata za udział obejmuje: uczestnictwo w wydarzeniu, drukowane materiały, poczęstunek w trakcie wydarzenia typu: lunch, kawa, herbata, woda
 2. Przesłanie do CBE Polska faksem lub pocztą elektroniczną wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy CBE Polska a Zgłaszającym
 3. Potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu zostaną wysłane wraz z fakturą proforma na podany adres email lub faksem w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego
 4. Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego ale nie później niż przed wydarzeniem. Warunkiem wstępu na wydarzenie jest dokonanie wpłaty przed wydarzeniem na konto: CBE Polska ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa; 41 1910 1048 2201 5808 1534 0001 Santander Bank Polska (dawniej Deutsche Bank Polska)
 5. Kopię dowodu wpłaty lub przelewu należy przesłać e-mailem lub faksem na numer: 228 277 123
 6. Po otrzymaniu kopii dowodu wpłaty, w ciągu 7 dni roboczych zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 7. Rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu należy przesłać listem poleconym na adres organizatora.
 8. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa.
 9. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 10. W przypadku odwołania zgłoszenia na 30 do 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 350 PLN + 23% VAT.
 11. Osoby, które uiściły opłatę za wydarzenie a odwołują uczestnictwo na 14 do 7 dni przed wydarzeniem otrzymają zwrot 50% opłaty.
 12. Osoby, które nie zapłaciły a odwołują uczestnictwo na 14 do 7 dni przed wydarzeniem są zobowiązane do wniesienia opłaty w wysokości 50% ceny uczestnictwa
 13. Na 7 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w wydarzeniu. Osoby, które nie odwołają swej rezerwacji, a nie wezmą udziału w wydarzeniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 14. CBE Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu wydarzenia
 15. Organizator nie zapewnia noclegu i parkingu
 16. Kontakt z organizatorem: CBE Polska tel/fax. 228 277 123, mail:
 17. CBE Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu wydarzenia


Joomlart