CBE Polska

Spis treści
Start
Podmioty zobowiązane
Program
Prelegenci
Partnerzy
Lokalizacja
Rejestracja
Dyrektywa NISformularz

coffecup_male09:30 - 10:00 Rejestracja Uczestników, poranna kawa
coffe cup_male10:00 - 10:30 Cyberataki - realne zagrożenie dla przemysłu
 • Współczesne trendy w cyberzagrożeniach
 • Energetyka jako jedna z gałęzi przemysłu najbardziej narażonych na cyberataki
 • Cyberatak to realna strata finansowa, wizerunkowa oraz wiedzy, patentów

Prelegent:
Wojciech Wrzesień, Kierownik Działu Strategii i Rozwoju, NASK SA
coffe cup_male 10:30 - 11:00 Ustawa o KSC - z czym muszą się zmierzyć operatorzy usług kluczowych i podmioty publiczne?
 • Podmioty wchodzące w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
  • zakres obowiązków, harmonogramy dostosowania
 • Wymogi dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i zapewnienia ciągłości działania
  • jak zidentyfikować formalnoprawny i techniczny obszar dostosowania do nowych przepisów
  • zakres dokumentacji i działań zabezpieczających - wyzwania związane z przygotowaniem i wdrożeniem
Prelegenci:
Monika Bogdał. Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy
Wiesław Łodzikowski, Dyrektor Pionu Technologii, NASK SA
coffe cup_male 11:30 - 12:15 Szacowanie ryzyka a bezpieczeństwo przedsiębiorstwa
 • Ocena ryzyka incydentów jako niezbędny element bezpiecznego zarządzania oraz dostosowania się wymogów ustawy o KSC
coffecup_male 12:15 - 12:45 Przerwa na kawę
coffe cup_male 12:45 - 13:15 Security Operations Center jako skuteczne narzędzie ochrony infrastruktury IT i OT
 • Obszary, w których działa SOC
  • monitoring, analiza, zalecenia
 • Modele uruchomienia Security Operation Center
  • rozwiązanie, które można dostosować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa
Prelegent:
Wojciech Wrzesień, Kierownik Działu Strategii i Rozwoju, NASK SA
coffe cup_male 13:15 - 13:45 Zapewnienie bezpieczeństwa sieci przemysłowych z wykorzystaniem metod pasywnego ich monitorowania
 • specyfika ochrony sieci przemysłowych:
  • z czego wynika i jak należy ją rozumieć
 • prezentacja narzędzia Nozomi Scadaguardian jako rozwiązania wybranego przez NASK SA do monitorowania i ochrony sieci przemysłowych
Prelegent:
Piotr Jagielski, NASK SA
coffe cup_male 13:45 - 14:15 Personalna odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo w strukturach firmy - wyzwania związane z podziałem obowiązków
 • Wymogi dotyczące sposobu podziału obowiązków w zakresie cyberbezpieczeństwa w firmie
 • kary finansowe za brak realizacji poszczególnych obowiązków ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Odpowiedzialność finansowa i organizacyjna członków zarządu, kierowników działów IT i osób pracujących w systemach informacyjnych
Prelegenci:
Monika Bogdał, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy
Wojciech Wrzesień, Kierownik Działu Strategii i Rozwoju, NASK SA
coffe cup_male14:15 - 14:30 Dyskusja podsumowująca: Cyberbezpieczeństwo w praktyce - wyzwania
coffe cup_male 14:30 - 15:15 Lunch
15:15 Podsumowanie szkolenia, zakończenie oraz wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo


Joomlart