CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Rejestracja
Wpływ zmian na rynku energii na źródła OZE

Warunki uczestnictwa:
 1. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i obejmuje: uczestnictwo w wydarzeniu online, elektroniczne materiały
 2. Zgłoszenia należy dokonać poprzez mailową deklarację chęci udziału (zawierającą dodatkowo: dane kontaktowe oraz podmiot reprezentowany) wysłaną na adres:
 3. Organizatorzy zastrzegają, że:
  1. decyduje kolejność zgłoszeń,
  2. nie przyjmują zgłoszeń od osób prywatnych ( prosimy o kontakt ze skrzynek służbowych)
  3. zastrzega sobie również prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia
 4. Potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu zostaną wysłane na podany adres email w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania maila zgłoszeniowego
 5. 3 dni robocze przed wydarzeniem uczestnik otrzyma instrukcje logowania oraz indywidualny kod dostępu.
 6. Materiały w wersji elektronicznej będą dostępne w trakcie trwania webinarium na platformie online. Ponadto zostaną rozesłąne do uczestników drogą mailową w ciągu 2 dni od zakończenia wydarzenia.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu wydarzenia
 8. Kontakt w sprawie webinarium: CBE Polska tel. 228 277 123, mail


Joomlart