CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Rejestracja
Wpływ zmian na rynku energii na źródła OZE

09:30 - 10:00

Rejestracja uczestników na platformie

10:00 - 10:15

Wprowadzenie i otwarcie seminarium online
Trendy na rynku energii i prezentacja strategii Grupy Polenergia


Prelegent:
Jarosław Bogacz, Członek Zarządu Polenergia, Prezes Zarządu Polenergii Obrót

10:15 - 11:00

Wspólny europejski rynek energii i trendy długoterminowe

 • Bieżąca sytuacja europejskiego rynku energii
 • Kierunki rozwoju rynku energetycznego w Polsce i Europie
 • Metodologia tworzenia długoterminowych analiz rynków energetycznych
 • Implikacje trendów długoterminowych dla projektów OZE

Prelegent:
Filip Piasecki, ekspert ds. rynku energii, Aurora Energy Research

11:00 - 12:00 Wpływ zmian na polskim rynku energii na przychody wytwórców OZE
 • Analiza zmian na rynku w perspektywie ostatniego roku
 • Zależność kosztów profilu od struktury wytwórczej w KSE w kolejnych okresach
 • Prognoza czynników wpływających na zmianę cen Praw Majątkowych
 • Planowane zmiany na rynku bilansującym i ich wpływ na wytwórców OZE i ceny energii
 • Wpływ integracji rynku dnia bieżącego na ceny energii elektrycznej w Polsce
 • Możliwe implikacje zniesienia obliga giełdowego

Prelegent:
Rafał Barchanowski, Dyrektor ds. Analiz i Zarządzania Ryzykiem. Polenergia Obrót

12:00 - 12:30

Przerwa

12:30 - 13:00

Zmiany regulacyjne na rynku energii w Polsce i Europie
 • Przewidywane zmiany regulacyjne na rynku energii w Polsce
 • Analiza wpływu planowanych zmian prawnych na rynek energetyczny w Polsce
 • Dostrzegane możliwości oraz zagrożenia związane z planowanymi zmianami prawa
Prelegentka:
Marta Maciążek, Dyrektor Departamentu Prawnego w Polenergia

13:00 - 13:30

Modele rozliczeniowe i oferta Polenergii Obrót

 • ­Prezentacja produktów i usług Polenergii dla wytwórców OZE
 • Omówienie korzyści płynących z poszczególnych produktów w świetle przedstawionych scenariuszy rozwoju rynku­
 • Zależność ceny kontraktowych od poszczególnych ryzyk
 • Możliwości i sposoby optymalizacji sprzedaży energii na rynku hurtowym
Prelegent:
Piotr Malik, Dyrektor Departamentu Produktów Strukturyzowanych Polenergia Obrót

13:30 - 14:00

Corporate PPA

 • Cechy kontraktów CPPA – wirtualny oraz fizyczny
 • Omówienie ryzyk związanych z kontraktem długoterminowym oraz ich wpływ na discount/bonus w stosunku do produktu pasmowego
 • Scenariusze modelu zabezpieczenia wolumenu oraz podejście biznesowe konsumenta energii zależnie od założonych celów
 • Przedstawienie przykładów możliwych do zastosowania modeli rozliczeniowych wraz z omówieniem korzyści dla poszczególnych stron
Prelegent:
Piotr Malik, Dyrektor Departamentu Produktów Strukturyzowanych Polenergia Obrót

14:00 - 14:15

Podsumowanie i zakończenie seminarium onlineJoomlart