CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
PRAKTYCZNE ZASADY SPORZĄDZANIA TARYFY DLA CIEPŁA UWZGLĘDNIAJĄCE AKTUALNE REGULACJEformularzbroszura

 artur sadowski Artur Sadowski, Prezes, DSK Doradztwo Strategia Kapitał Sp. z o.o.

Działalność w zakresie doradztwa biznesowego prowadzi od 1995 r. Praktycznie od samego początku aktywności funkcjonuje jako partner oraz konsultant samodzielnie realizujący projekty. W okresie ponad 20 lat pracy doradczej  zrealizował ponad 1 000 projektów doradczych obejmujących m.in. następujące obszary:

Doradztwo dotyczące sprzedaży lub nabycia udziałów, akcji lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa obejmujące m.in. sporządzenie kompleksowej wyceny oraz przeprowadzenie due diligence w obszarze zagadnień biznesowych, ekonomiczno-finansowych oraz prawnych. Wśród klientów w tym obszarze usług doradczych były takie podmioty oraz jednostki samorządu jak: Ministerstwo Skarbu Państwa, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Nordkalk Sp. z o.o., Super Krak S.A., Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., Orlen Oil Sp. z o.o., Rafineria Trzebinia S.A.
Doradztwo dotyczące łączenia lub podziału podmiotów. Kluczowe projekty w tym obszarze obejmowały: obsługę podziału RPWiK Katowice S.A., RPWiK Zawiercie Sp. z o.o. oraz RPWiK Tychy S.A. związane z przejęciem przez akcjonariuszy / udziałowców zorganizowanych części przedsiębiorstwa w powiązaniu z umorzeniem akcji/udziałów w tych spółkach.
Doradztwo dotyczące pozyskiwania źródeł finansowania projektów inwestycyjnych, w tym mających charakter dotacji w ramach bieżących/dostępnych centralnych i regionalnych programów wsparcia, obejmujące m.in. identyfikacje uwarunkowań/dostępności źródeł finansowania, sporządzenie niezbędnego w kontekście pozyskiwania źródeł finansowania business planu i/lub studium wykonalności, kompleksowa bieżąca obsługa postępowania prowadzonego w kontekście pozyskiwania źródeł finansowania. Przykładowymi projektami zrealizowanymi w tym obszarze było skuteczne pozyskanie środków na finansowanie inwestycji w postaci dotacji na rzecz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej oraz Tauron Ciepło S.A.
Sporządzanie strategicznych analiz marketingowych wspierających podejmowanie decyzji w zakresie inwestycji rozwojowych (w tym poprzez przejęcia innych podmiotów) oraz strategicznych zmian w zakresie modelu prowadzenia działalności. W obszarze tym realizowane były projekty m.in. na rzecz Tauron Ciepło – Rynek Ciepła w Stalowej Woli, EDF Polska S.A. – Rynek ciepła, OKOCIM S.A. – rynek piwa oraz budowanie modelu kanałów dystrybucji sprzedaży piwa.
Wyceny wartości niematerialnych i prawnych obejmujących znak firmowy/markę oraz zbudowaną pozycję/relację na rynku. Wśród klientów w tym obszarze usług doradczych były takie podmioty jak: Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o., WOJAS S.A. oraz Hybner S.A. (polski producent ceramiki użytkowej).
Obsługa postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia taryf dla ciepła, paliw gazowych oraz energii elektrycznej obejmująca sporządzenie kompletnego wniosku (opracowanie nowej taryfy lub jej zmiany) oraz bieżącą obsługę postępowania administracyjnego prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki zmierzającego do zatwierdzenia taryfy (w tym sporządzanie odpowiedzi na wezwania Urzędu Regulacji Energetyki). Wśród klientów znajdowały się takie podmioty jak: Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., podmioty z Grupy Veolia Term S.A., RADPEC S.A., Rafineria Nafty Jedlicze S.A., Firma Oponiarska Dębica S.A. PEC Geotermia Podhalańska S.A.
Artur Sadowski jest stałym partnerem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w zakresie prowadzenia co roku szkoleń/warsztatów dotyczących opracowywania taryf dla ciepła oraz prowadzenia postępowania administracyjnego.Joomlart