CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Podmioty współpracujące
Carbon Border Adjustment Mechanism
9:30 - 10:00 Logowanie na platformie
10:00 - 11:45 Aktualne i planowane działania Komisji Europejskiej w zakresie wprowadzenia CBAM
 • Stan prac nad przepisami
 • Aktualne wyniki konsultacji z społecznych
 • ramy czasowe

Prelegent:
DAVID BOUBLIL, Deputy Head of Unit, European Commission, DG TAXATION AND CUSTOMS UNION, Indirect Taxation and Tax administration, Indirect taxes other than VAT

10:45- 11:45 Wprowadzenie do tematu. Podsumowanie zarządcze dot. CBAM
Co to jest CBAM ?
 • Ogólne omówienie jak CBAM może mieć wpływ na polskich przedsiębiorców
 • Terminologia i najważniejsze pojęcia
 • Podstawy prawa UE wymagane do zrozumienia CBAM, w tym tryb przyjmowania prawa UE,
 • możliwości wzięcia udziału w procesie prawotwórczym przez spółki i implementacji prawa UE w Polsce.
Co wiemy dzisiaj o CBAM?
 • Różne modele granicznych podatków związanych z dwutlenkiem węgla
 • Ogólne omówienie Europejskiego Zielonego Ładu
 • Przedstawienie dostępnych informacji o CBAM
Prelegent:
Dr Radosław Maruszkin
11:45 - 12:15 Analiza CAKE dotycząca skutków wprowadzenia podatku granicznego od emisji GHG w warunkach zaostrzania polityki klimatycznej UE do 2030 r. w której przeanalizowano wpływ wprowadzenia mechanizmu CBAM na gospodarki państw członkowskich UE, m.in. na poziomy cen, a także zmiany wartości produkcji, eksportu i importu oraz wskaźników makroekonomicznych, takich jak PKB i konsumpcję gospodarstw domowych.

Prelegent:
Robert Jeszke, Kierownik Zespołu Strategii, Analiz i Aukcji, Koordynator Projektu LIFE Climate CAKE PL. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy / Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
12:15 - 12:45

Border Carbon Adjustments w Europie - raport autorstwa The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST)

Prelegent:
Dariusz Dybka, Senior Manager, The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST)

12:45 - 13:15 Przerwa
13:15
13:30
Stanowisko polskiej branży cementowej w zakresie wprowadzenia CBAM

Prelegent:
Krzysztof Kieres,
Przewodniczący Stowarzyszenie Producentów Cementu, Dyrektor generalny Dyckerhoff Polska
13:30 - 14:00

CBAM a moja spółka - co powinienem wiedzieć?
 • Jak powinienem przygotować moją spółkę do wprowadzenia CBAM?
 • Szanse i ryzyka związane z CBAM dla poszczególnych typów przedsiębiorców
 • Jak ustalić czy CBAM jest szansą czy ryzykiem dla konkretnej spółki
 • Jak konkretna spółka może się włączyć w proces tworzenia CBAM
Prelegent:
Dr Radosław Maruszkin
14:00 - 14:30 Co będzie się działo w przyszłości?
 • Przyszłe działania UE w zakresie stworzenia CBAM
 • Harmonogram działań UE
 • Wybrane kontrowersje związane z CBAM
 • CBAM a EU ETS i inne przepisy UE dot. ochrony klimatu

Prelegent:
Dr Radosław Maruszkin
14:30 - 14:45 Sesja pytań. Podsumowanie i zakończenie seminarium online

Joomlart