CBE Polska

Spis treści
Start
Postulaty branży WTE
Sponsorzy
Patroni honorowi
ezo baner 490

gh Firma GH Intertech wchodzi w skład grupy GH Cranes. Jesteśmy producentem, montujemy i serwisujemy szeroki wybór urządzeń transportu bliskiego, tj.: suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie oraz akcesoria dodatkowe. Grupa na świecie działa od ponad 50 lat, w Polsce jesteśmy od 1995. Współpracujemy z firmami z wielu branż takich jak energetyka, hutnictwo, oczyszczalnie ścieków, przemysł stoczniowy, przemysł maszynowy, przekształcanie odpadów i wiele innych.

www.ghsa.com

POSCO POSCO E&C jest firmą inżynieryjno - budowlaną dążącą do osiągnięcia statusu firmy globalnej, opartej na eksperckich technologiach inżynieryjnych, know-how oraz kompetencji ludzi w zintegrowanej branży hutniczej, która jest jedną z najbardziej konkurencyjnych firm na świecie w tej branży. Od strategicznego planowania biznesu, poprzez konstrukcje i budowę aż po testy, POSCO E&C nie tylko realizuje serie projektow, ale także zdobywa zaufanie swoich klientów w różnych branżach, w tym także w budownictwie hut, elektrowni, rozwoju nowych miast i architektury, w rozwoju kapitału społecznego oraz w budowie wieżowców i w branży środowiskowej. Firma ma swoją siedzibę w Korei, ale rozwija swój rynek dla krajów Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu i Europy Wschodniej.

www.poscoenc.com

ekokogeneracja Ekokogeneracja S.A. jest notowaną na NewConnect spółką, specjalizującą się produkcji energii cieplnej i elektrycznej na terenie małych i średnich miast, gdzie spółka realizować będzie inwestycje związane z kompleksowym rozwiązaniem problemu odpadów poprodukcyjnych i frakcji palnej odpadów komunalnych w miejscu ich powstawania, połączone z możliwością ich energetycznego wykorzystania.

www.ekokogeneracja.com

turbomach Turbomach jest w pełni zintegrowana częścią Solar Turbines, wiodącego producenta średniej klasy przemysłowych turbin gazowych z ponad 60 lat doświadczeniem i prawie 15.000 jednostek produkowanych. Jest również częścią Caterpillar Inc, wiodącego na świecie producenta maszyn budowlanych i górniczych, oleju napędowego oraz silników tłoczących gaz ziemny oraz przemysłowych turbin gazowych. Dzięki szerokiej gamie produktów, firma może zapewnić Państwu kompleksowe rozwiązania, od turbin gazowych o mocy MW do elektrowni o mocu 50MW. Współpracując z klientami, Turbomach opracował optymalne rozwiązania w celu zaspokojenia ich specyficznych potrzeb i oferuje najszerszą gamę modeli przemysłowych turbin gazowych. Turbomach może również dostarczyć dodatkowe urządzenia niezbędne do budowy kompletnej elektrowni. Turbomach rozwijał i optymalizował pakiety turbinowe przez wiele lat aby móc zaoferować niezrównane zalety: łatwą instalację i integrację, maksymalną niezawodność i wygodę obsługi.

www.turbomach.com

termomeccanica

termomeccanica100

TM.E. - Termomeccanica Ecologia S.p.A. jest Spółką Akcyjną wchodzącą w skład grupy Termomeccanica, której początki sięgają 1912 roku. Termomeccanica Ecologia zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem projektów z zakresu inżynierii środowiska. Spółka została powołana pod koniec 1999 roku poprzez połączenie działu inżynieryjnego firmy Termomeccanica z firmą De Bartolomeis (posiadającą doświadczenie w termicznym przekształcaniu odpadów komunalnych), Ansaldo Acque (specjalizującą się w uzdatnianiu wody) i Ansaldo Tecnitalia (lidera technologii pieców obrotowych).

Termomeccania Ecologia działa w dwóch obszarach:

  • Woda
  • Energia i Odpady

Ponadto TM.E. zarządza i obsługuje zakłady wykorzystujące technologię uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów. Projektowanie i budowa zakładów odbywa się przy zaangażowaniu dwóch działów EPC (Engineering, Procurement, Costruction), natomiast zarządzanie zakładami powierzane jest specjalnym spółkom celowym kontrolowanym przez TM.E.www.tme.termomeccanica.com

BMH Technology

BMH Technology - lider na rynku technologii rozładunku, magazynowania i transportu biomasy.

BMH Technology to światowy lider na rynku technologii rozładunku, magazynowania i transportu biomasy. Doskonałe planowanie przestrzenne, niezawodność oraz efektywność energetyczna to cechy charakterystyczne naszych instalacji. Oferujemy rozwiązania bazujące na wieloletnim i solidnym doświadczeniu.

Firma aktywnie działa w trzech obszarach przemysłu odpowiadającym trzem grupom klientów.

W obrębie energetyki budujemy instalacje rozładunku, magazynowania i transportu biomasy jak również instalacje zrębkowania i przygotowania paliwa. W skład oferowanych przez nas rozwiązań wchodzą w szczególności: stacje rozładunku samochodów oraz dostaw kolejowych, układy przesiewania i rozdrabniania nadziarna oraz magazyny ze zautomatyzowanym wygarnianiem. W naszej ofercie posiadamy również przykotłowe układy podawania biomasy oraz układy schładzania i odprowadzania popiołu dennego.

W obszarze przemysłu komunalnego dostarczamy naszym klientom instalacje produkcji i magazynowania paliw alternatywnych, w ramach których odpady komunalne i przemysłowe są rozdrabnianie i przesiewane tak aby powstało z nich wysokiej jakości paliwo alternatywne (RDF). W obszarze przemysłu cementowego, z uwagi na jego specyfikę, zastosowanie znajdują zarówno układy produkcji paliw alternatywnych jak również instalacje rozładunku, magazynowania i transportu paliw.

Klientom w obszarze przemysłu cementowego podobnie jak w energetyce oferujemy kompleksowe rozwiązania od momentu przyjęcia paliwa do jego podania do procesu spalenia. Jako firma kompetentna w obszarze gospodarki paliwami oferujemy również rozwiązania wstępnego rozdrobnienia odpadów dla instalacji termicznego przekształcania odpadów.

W Polsce obecni jesteśmy od blisko 10 lat. BMH Technology sp. z o.o. odpowiada za sprzedaż oraz prowadzenie projektów, badanie rynku oraz posprzedażową obsługę klienta.


www.bmhtechnology.pl

VECOPLAN

VECOPLAN2

VECOPLAN AG konstruuje, produkuje i dostarcza na cały świat gotowe instalacje do ekologicznego i trwałego unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz odpadów przemysłowych.
Zachęcamy do skorzystania z naszych kompetencji w zakresie obsługi kompletnych linii, począwszy od odbioru odpadów, rozdziału różnych strumieni surowców, a skończywszy na dostawach gazu, prądu ciepła i paliw zastępczych.
Oferujemy optymalne rozwiązania z zakresu:

  • odzysku surowców wtórnych
  • mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych i odpadów przemysłowych
  • suszenia biologicznego i stabilizacji
  • produkcji paliw zastępczych
  • fermentacji anaerobowej

Tworzymy wartość z odpadów.


www.vecoplan.de

wastaway

WastAway to kompletny system przetwarzania dla niesegregowanych odpadów komunalnych, oddzielania żelaza, metali nieżelaznych i produktów obojętnych. Przetwarzanie za pomocą opatentowanego hydrolizera do końcowego produktu o wysokiej jakości energetycznej. Przez ostatnie 11 lat, WastAway udowodniał, że system działa. Odwiedź nas, kontaktując się z naszym przedstawicielem handlowym Dunham Heath Canada Corporation poprzez stronę www.dunhamheath.com wybierając WastAway.


www.dunhamheath.com

kaefer

Firma KAEFER SA powstała w wyniku połączenia siostrzanych spółek TERMOIZOLACJA SA i IZOKOR Płock SA, które od dziesięcioleci są obecne na polskim i europejskim rynku izolacji przemysłowych.


www.kaefer.pl

Crosswrap

Firma Cross Wrap Ltd jest liderem na rynku w pakowaniu odpadów. Nasze maszyny są już w użyciu w 37 krajach i ponad 40.000.000 bali i paczek zostało już przez nas zapakowanych. Produkujemy maszyny do automatycznego naciagania folii podczas pakowania różnych produktów przemysłowych oraz maszyny do otwierania bali z RDF, SRF i innych odpadów oraz materiałów przemysłowych.
Odzyskiwanie energii na potrzeby ciepłownictwa, energii elektrycznej oraz przemysłu z materiałów pochodzących z odpadów stje się coraz bardziej popularne. W związku z tym rosnącym popytem, Cross Wrap oferuje wydajne maszyny, które firmom gospodarującym i przetwarzającym odpady zapewniają bezpieczny i efektywny kosztowo sposób przechowywania i transportu materiałów. Oprócz 'know-how' technologii pakowania, Cross Wrap oferuje najnowocześniejsze technologie w otwieraniu bali z RDF/SRF, które są używane w elektrowniach, cementowniach i innych dziedzinach przemysłu, które wykorzystują odpady jako paliwo.


www.crosswrap.com


Joomlart