CBE Polska

Article Index
Start
Prelegent
Rejestracja
wope
formularzZapraszamy na kolejną edycję szkolenia online "Nowe zasady planowania i wprowadzania ograniczeń w poborze energii". Wydarzenie odbędzie się w dniu 2 marca 2022 roku w formule zdalnej. Szkolenie w całości poprowadzi dr Zdzisław Muras.

Program
08:30-09:00 Logowanie uczestników na platformie
09:00-09:30 Podstawy prawne:

Ustawy:

 • Prawo energetyczne oraz wraz z nowelą z 20.05.2021 r.;
 • Ustawa o rynku mocy;
 • Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z 30.04.2021 – nowe obowiązki dotyczące bezpieczeństwa – sygnalizacja.

Rozporządzenia:

 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła z 8 listopada 2021 r.
 • projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła – załącznik do dużej nowelizacji prawa energetycznego z 08 stycznia 2021 r.
 • kierunki zmiana rozporządzenia taryfowego elektrycznego – wynagrodzenie za wprowadzenie ograniczeń.

Struktura i podstawowe pomioty rynku.

Prelegent: dr Zdzisław Muras

09:30-11:00 Zasady zapewnienia bezpieczeństwa dostaw:
 • Pojęcia: bezpieczeństwa energetycznego, dostaw i pracy sieci,
 • Zagrożenie bezpieczeństwa dostaw,
 • Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zapewnienie bezpieczeństwa dostaw (zapasy paliw, budowa nowych mocy, „jakość” sieci),
 • Bezpieczeństwo dostaw – ustawa o rynku mocy – sygnalizacja.

Prelegent: dr Zdzisław Muras

11:00-11:15 Przerwa
11:00-12:30 Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej:
 • Rodzaje ograniczeń i zasady wprowadzania,
 • Uprawnienia OSP i OSD w przypadku powstania zagrożeń,
 • Sposoby zapobiegania ograniczeniom,
 • Obowiązki użytkowników systemu, w tym odbiorców energii elektrycznej w przypadku powstania ograniczeń,
 • Zakres odpowiedzialności OSE za wprowadzone ograniczenia,
 • Kryteria podejmowania decyzji o ograniczeniach,
 • Doświadczenia z ograniczeń 2015 r.
 • Kierunki przewidywanych zmian – kolejna nowela prawa energetycznego.

Prelegent: dr Zdzisław Muras

12:30-13:15 Plany ograniczeń energii elektrycznej – nowe rozporządzenie:
 • Szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń – przyjęte zmian:
 • nowe pojęcia – obiekt – podstawowy przedmiot ograniczeń,
 • nowe pojęcia – OSDp i OSDn a ograniczenia,
 • sposób wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze, zakres, sposób opracowania oraz zawartość planów wprowadzania ograniczeń;
 • sposób określania wielkości ograniczeń w planach (ustalania minimalnej i maksymalnej mocy poboru),
 • sposób uzgadniania/ustalania planów ograniczeń,
 • stopnie zasilania.

  Prelegent: dr Zdzisław Muras
13:15-14:00 Przerwa
14:10-16:00 Podmiotowy czy przedmiotowy zakres ograniczeń?
 • Odbiorca a ograniczenia
 • rodzaje odbiorców na rynku energii elektrycznej,
 • kategorie odbiorców objętych ograniczeniami;
 • zakres i okres ochrony odbiorców przed wprowadzonymi ograniczeniami.
 • Sposób podawania do publicznej wiadomości informacji o ograniczeniach w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.
 • Wynagrodzenie za dostosowanie się do ograniczeń – kierunek nowego uprawnienia odbiorców a obowiązki przedsiębiorstw energetycznych.

Uprawnienia organu regulacyjnego:
 • Uzgadnianie planów ograniczeń – rodzaje i sposoby,
 • Kontrola przestrzegania ograniczeń,
 • Kary pieniężne – w tym najnowsze orzecznictwo,
 • Zakres ochrony sądowej.

Okres przejściowy – „stare” a „nowe” plany ograniczeń

Prelegent: dr Zdzisław Muras
16:00 Podsumowanie i zakończenie szkoleniaJoomlart