CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegentka
Rejestracja
Taryfa dla ciepła w kontekście rosnących kosztów paliw i energii elektrycznejformularz

Joanna Grabowska – Ekonomista, MBA Energetyka. Były długoletni pracownik URE, obecnie doradca w branży ciepłowniczej elektroenergetycznej i gazowej; w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z sukcesami (rentowność) sporządzający taryfy dla ciepła wielu przedsiębiorstw energetycznych z terenu całego kraju.


Joomlart