CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegenci
Rejestracja
nowy system klasyfikowania zielonych i zrównoważonych środowiskowo inwestycjiformularzRadosław Maruszkin 200 Dr Radosław Maruszkin

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska oraz prawie Unii Europejskiej. W zakresie EU ETS na co dzień doradza instalacjom objętym systemem. W obszarze prawa ochrony środowiska doradzał, m.in. w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko, prawa wodnego, pozwoleń zintegrowanych, ochrony powietrza i klimatu, międzynarodowego i krajowego sposobu postępowania z odpadami oraz dokumentów planistycznych związanych z ochroną środowiska. W obszarze prawa Unii Europejskiej doradzał m.in. na rzecz jednej z agencji UE oraz w zakresie unijnych przepisów związanych z energetyką i ochroną środowiska, procesu prawotwórczego, dostępu do dokumentów publicznych oraz oznaczenia EC. Radosław łączy praktykę zawodową z karierą naukową w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 Martin Spolc Martin Spolc, Szef działu zrównoważonego finansowania i technologii Fintech w Dyrekcji Generalnej ds. Usług Finansowych Komisji Europejskiej

Wcześniej był Naczelnikiem Wydziału ds. Unii Rynków Kapitałowych, Zespołu Analiz Ekonomicznych, Zastępcą Szefa Pionu Bankowości oraz Zastępcą Dyrektora Generalnego, bezpośrednio zaangażowanym w rozwój Unii Bankowej i innych kluczowych projektów z obszaru usług finansowych mających na celu przywrócenie stabilności finansowej od czasu kryzysu. Przed dołączeniem do Komisji pracował w doradztwie w zakresie zarządzania ryzykiem oraz w sektorze bankowym. Posiada tytuły CFA i FRM oraz jest członkiem CFA Institute i Global Association of Risk Professionals.


Joomlart