CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegent
Rejestracja
Komisje kwalifikacyjne w świetle zmian regulacyjnych
formularz08:30-09:00 Logowanie uczestników na platformie
Blok 1: Podstawy prawne funkcjonowania Komisji i uznawalność uprawnień
09:00-09:15 Podstawy prawne:
 • Ustawa - Prawo energetyczne.
 • Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 159.) a funkcjonowanie komisji i „świadectw kwalifikacyjnych” .
 • Projekt zmiany ustawy - Prawo energetyczne z 15 kwietnia 2021 – zamiany zasad funkcjonowania komisji w 2021 r.
 • Rozporządzenie w sprawie komisji kwalifikacyjnych – w tym podstawa jego zmiany.
Prelegent: dr Zdzisław Muras
09:15-10:00 Zasady powoływania i funkcjonowaniem Komisji kwalifikacyjnych:
 • Co ze świadectwami w okresie pandemii – nowe rozwiązania na 2021 r.
 • Zakres podmiotowy regulacji – kto musi posiadać świadectwa.
 • Zakres przedmiotowy regulacji – jakie obszary obejmuje obowiązek.
 • Możliwość wykonywania prac bez posiadania świadectw kwalifikacyjnych – aktualnie i proponowane nowe rozwiązania i obowiązki pracodawcy.
 • Sankcje za naruszenie obowiązujących norm dla pracodawcy.
 • Nowości w obszarze powoływania komisji kwalifikacyjnych:
  • organy uprawnione do powoływania komisji,
  • podmioty uprawnione do wnioskowania o powołanie komisji,
  • nowości w zakresie odwołania członka komisji.
 • Ostatnia merytoryczna obowiązująca zmiana prawa w odniesieniu do komisji kwalifikacyjnych – 11 września 2015 r.
 • Nowy zakres delegacji do wydania rozporządzenia – konieczność wydania nowego rozporządzenia.
Prelegent: dr Zdzisław Muras
10:00-10:45 Terminowość funkcjonowania świadectw kwalifikacyjnych:
Nowe podejście do okresu ważności świadectw kwalifikacyjnych.
Aktualne rozwiązania:
 • Terminowość świadectw kwalifikacyjnych.
 • Możliwość skierowania na ponowny egzamin osoby z ważnym świadectwem kwalifikacyjnym.
 • Zniesienie terminowości świadectw kwalifikacyjnych obowiązki dla:
 • posiadających kwalifikacje,
 • komisji kwalifikacyjnej,
 • pracodawcy.
 • Pojęcie konsumenta, mikro, małego i średniego przedsiębiorcy.
Prelegent: dr Zdzisław Muras
10:45-11:00 Uznawalnością uprawnień:
 • nowy obowiązek organu regulacyjnego,
 • rozwiązania aktualne - sygnalizacja.

Prelegent: dr Zdzisław Muras

11:00-11:15 Przerwa
Blok 2: Wnioski o powołanie komisji, akty dotyczące funkcjonowania komisji
11:15-11:30 Wnioski o powołanie komisji. Nowe rozwiązania w obszarze powoływania komisji kwalifikacyjnych:
 • podmioty uprawnione do wnioskowania o powołanie komisji,
 • minimalna zawartość wniosku i wniosku elektronicznego o powołanie komisji,
 • nowe podstawy odwołania członka komisji.
Aktualne rozwiązania:
 • Zawartość wniosku.
 • Wymagane dokumenty.
 • Wnioski o powołanie komisji na kolejną kadencję.
 • Akt powołania komisji.
 • Akt zmieniający akt powołania.
 • Akt odwołania komisji.

Prelegent: dr Zdzisław Muras

Blok 3: Egzaminy i świadectwa kwalifikacyjne; wątpliwości
11:30-12:15 Składy komisji, zespoły egzaminacyjne, uprawnienia komisji i jej członków – brak zmian bez zmiany rozporządzenia, stan aktualny:
 • Skład komisji,
 • Zespoły egzaminacyjne.
 • Uprawnienia i obowiązki przewodniczącego komisji.
 • Uprawnienia komisji a uprawnienia jej członków.

Prelegent: dr Zdzisław Muras

12:15-13:00 Przerwa
13:00-14:15 Przeprowadzanie egzaminów i dokumentowanie pracy komisji:
 • Przeprowadzanie egzaminów,
 • Świadectwa kwalifikacyjne:
  • teść świadectw, 
  • zasady wydawania wtórników świadectw kwalifikacyjnych i „nowych świadectw bez przeprowadzenia egzaminu”, zasady „wymiany” świadectw kwalifikacyjnych,
 • Dokumentowanie pracy komisji.
 • Archiwizacja prac komisji.
Prelegent: dr Zdzisław Muras
14:15-15:00 Najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości:
 • Zasady pobierania opłaty dziś i przygotowana zmiana.
 • „Zależność" świadectw typu „D" i „E".
 • Konieczność posiadania wyższego wykształcenia i dopuszczalne wyjątki.
 • Konieczność udokumentowania stażu pracy i dopuszczalne wyjątki.
 • Inne podniesione przez uczestników problemy.
 • Przepisy intertemporalne i dostosowawcze.
Prelegent: dr Zdzisław Muras
15:00 Podsumowanie i zakonczenie szkolenia


Joomlart