CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
amlformularz

Michał Kowalski Michał Marek Kowalski, prawnik, doradca podatkowy, wieloletni pracownik organów skarbowych (urzędów skarbowych i izby administracji skarbowej), obecnie prowadzący własną kancelarię prawno-podatkową, współautor procedur z zakresu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wspiera przedsiębiorców, w tym księgowych, biegłych rewidentów, adwokatów, grupy kapitałowe. Wykładowca m.in. w Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Członek zespołów opiniodawczo - doradczych przy Ministrze Finansów.Joomlart